Деримедвідь Людмила Віталіївна

Деримедвідь Людмила ВіталіївнаДеримедвідь Людмила Віталіївна, доктор медичних наук, професор кафедри фармакології НФаУ

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел./факс: (057) 706-30-69

E-mail: derimedved67@gmail.com

Деримедвідь Людмила Віталіївна                Деримедвідь Людмила Віталіївна                       Деримедвідь Людмила Віталіївна                          Деримедвідь Людмила Віталіївна

 

 Автобіографія

 Народилась 21.10.1967 року в с. Ободовка, Тростянецького района Вінницької області.

З 1974 по 1984 рр навчалась у середній школі м. Харків (СШ №19  з 1974 по 1980 рр. та СШ№ 83 з 1980 по 1984 рр.). З 1984 по 1985 рр працювала санітаркою відділення  функціональної діагностики 12-ї міської лікарні м. Харкова. З 1985 по 1991 рік навчалась на лікувальному  факультеті Харківського медичного інституту, який закінчила з відзнакою.

З 1988 року по 1991 рік працювала медсестрою інфарктного відділення 25-ї міської клінічної лікарні м. Харкова (медсанчастина Харківського тракторного заводу №7).

У НФаУ працює з 1991 року по теперішній час: викладач-стажер (1991–1992), асистент (1992–1999), доцент (1999) кафедри фармакології, завідувач (2005-2007), професор кафедри фармакотерапії (  2007 -2015); професор (з 2015) кафедри фармакології.

У 2006 р. захистила докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук.

Громадська діяльність З 2004 року –  представник ДП «Державний експертний центр МОЗ України» з питань фармаконагляду у Харківській області. Член редколегії журналу «Український біофармацевтичний журнал», редакційної ради журналу «Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики».

Наукова школа – підготувала 1 кандидата наук. Автор та співавтор 320 наукових праць, серед яких – 20 авторських свідоцтв та патентів.

Підручники:

 1. Фармакотерапія: підручник для студентів фармацевтичних факультетів. / під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, в.г. Лизогуба   Вінниця : нова Книга, 2010. — 644 с.
 2. Фармакотерапия : учебник для студ. фарм. ф-тов : перевод с укр. яз./ под ред. О.В. Крайдашенко, И. Г. Купновицкой, И.Н. Клища, В.Г.Лизогуба. Винница: Нова Книга, 2013. — 536 с.
 3. Фармакотерапія: підручник для студентів фармацевтичних факультетів. [за ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, в.г. Лизогуба.  Вид. 2 – Вінниця : нова Книга, 2013. — 644 с.
 4. Лекарственная токсикология: учебник-справочник / под ред. Дроговоз С.М., Лукьянчука В.Д., Шеймана Б.С. Х.: Титул, 2015. – 592 с.
 5. Основы медико-биологических и фармакологических знаний: электр. учеб. / С.Ю. Штрыголь, Л.В. Деримедведь, В.П. Вереитинова, И.М. Рыженко и др. – Харьков: НФаУ, 2017. – 305 с.

Навчальні посібники:

 • Фармакология в схемах и таблицах: справочник (учебное пособие)/ Дроговоз С.М., Бунятян Н.Д., Николенко В.В., Деримедведь Л.В.// Харьков, Изд-во “Золотые страницы” 2000. – 120 с.
 • Фармакология в схемах и таблицах: справочник (учебное пособие)/ Дроговоз С.М., Бунятян Н.Д., Николенко В.В., Деримедведь Л.В.// Харьков, Изд-во “Золотые страницы” 2000. – 120 с.
 • Уніфікована програма підвищення кваліфікації спеціалістів фармації та клінічних провізорів з поглибленим вивченням медико-біологічних дисциплін/ Зупанець І.А., Толочко В.М., Зайченко Г.В. та ін. Х.: НФАУ, 2001.— 71 с.
 • Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии: справ. пособие для врачей и фармацевтов / Л. В. Деримедведь, И. М. Перцев, Е. В. Шуванова и др. ‒ X. : Мегаполис, 2001. ‒ 784 с.
 • Витамины: пособ. : В помощь врачу, провизору, больному / А. Ф. Пиминов, Т. С. Прокопенко, Л. В. Деримедведь и др. ‒ Донецк, 2001. ‒ 150 с
 • Опасные взаимодействия лекарств при комбинированной терапии: пособ. : В помощь врачу, провизору, больному / О. Я. Бабак, Л. В. Деримедведь, И. М. Перцев, В. Н. Xоменко. ‒ X., 2002. ‒ 28 с.
 • Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: Навчально-методичний посібник для слухачів системи післядипломної підготовки та фахівців практичної фармації / В. М. Толочко, І. А. Зупанець, І. В. Міщенко, І. М. Перцев та ін. Х.: Вид-во НФаУ: «Золоті сторінки», 2002. – 480 с.
 • Тестові завдання для контролю знань випускників спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів» / Черних В.П., Зупанець І.А., Толочко В.М. та інш. Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003.— 372 с.
 • Фармацевтична опіка при використанні засобів контрацепції: навч. посібн. /  Вдовиченко Ю.П., Войтенко Г.М., Білай І.М. та ін., в т.ч. Степаненко В.В.]. – К. : Книга плюс, 2010. – 176 с.
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою. / Б.А. Самура, О.О. Рябова, Н.В. Ромасько, І.В. Кіреєв, Л.В.Деримедвідь та ін. // Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. — Х.: НФаУ, 2010. – 228 с.
 • Лабораторні дослідження у педіатрії. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних  закладів/ О.І.Залюбовська, Г.П.Фоміна , В.В.Зленко, О.М.Литвинова, Л.В.Деримедвідь та ін. Харків:БУРУН і К, 2011. — 256 с.
 • Фармакология: руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов / С.Ю. Штрыголь, С.М. Дроговоз, И.М. Рыженко, Е.Г. Щекина, Деримедведь Л.В. и др. учеб. пособие для студентов вузов МОЗ Украины отрасли знаний «Фармация», 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Харьков: НФаУ : Золотые страницы, 2015. 312 с.

Методичні рекомендації

 1. Доклінічні дослідження лікарських засобів: Методичні рекомендації /С.М.Дроговоз, Ю.І.Губський, М.П.Скакун, В.М.Коваленко, Л.В.Деримедвідь // К.: Авіцена, 2001. – С. 334 -351.  
 2. Методы экспериментального изучения биологически активных веществ на моделях вульвовагинита. Методические рекомендации/ Дрововоз С.М.,Деримедведь Л.В.,  Цыпкун А.Г. , Решетняк В.В., Карташевская Р.А.  Киев, Из-во “Авицена” , 2003. – 19 с.
 3. Методические рекомендации для аудиторной работы по лекарственной токсикологии. С.М Дроговоз, Ю. В Столетов, А. В. Зайченко, И. М. Рыженко, Л. В. Деримедведь, В. П. Вереитинова, Е. Г. Щекина, Г. В. Белик. Х.: Изд-во НфаУ. 2012. – 31 с.

Членство в фахових організаціях: CoRSUM (Coalitionon Rational and Safe Use of Medicines)

Дисципліни, які викладає доктор наук: фармакологія, побічна дія ліків, основи раціонального використання ліків, основи медико-біологічних та фармакологічних знань.

 

Print Friendly, PDF & Email