Дмитрієвський Дмитро Іванович

profesor DMITRIEVSKIY_fotoДмитрієвський Дмитро Іванович, доктор фармацевтичних наук (1985), професор (1987), професор кафедри заводської технології ліків (з 2009)

 Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська,4

Тел.: (0572) 67-88-52

Е-maіl: ztl@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

                                 

 

 Автобіографія 

Народився 05 січня 1943 в с. Мале Селище Костопільського р-ну Рівненської обл. Після закінчення середньої школи (1958) навчався в Ялтинському медичному училищі (1959-1962), служив в лавах Радянської Армії (1962-1965). У 1970 році закінчив Харківський фармацевтичний інститут.

Працював асистентом (1970-1980), доцентом (1980-1985) кафедри технології ліків, зав. кафедрою організації і економіки фармації (1985-2004), зав. кафедрою заводської технології ліків Національного фармацевтичного університету (2004-2009), з 2009 р професор цієї кафедри. Працював заступником декана (1977-1989) і деканом з підготовки іноземних студентів (1980-1982), головою Проблемної комісії НФаУ з НДР (1988-2007), секретарем спеціалізованих вчених рад ХФІ та НФаУ (1987-1997, 2007-2013) і членом Робочої групи МВ і ССО СРСР (1986-1991) і МОЗ України (1992-2012) по організації студентських олімпіад за спеціальністю «Фармація».
Докторську дисертацію на тему: «Создание комбинированных лекарственных средств с заданными фармакотерапевтическими свойствами на основе водорастворимых полимеров» захистив у 1985 році.

Науковий напрямок – створення нових лікарських препаратів з регульованими властивостями на основі раціонального використання лікарських і допоміжних речовин.

Співавтор 16 нових лікарських препаратів, 7 з яких (Левомеколь, Левосин, Діоксиколь, 30% розчин ПЕО-400, Індапамід-ретард, Мерадазол, Герпевал 500) впроваджено в промислове виробництво і медичну практику, а також методики з профілактики та лікування радіаційних опіків м’яких тканин, яка включена до Переліку першочергових заходів ЄС при виникненні надзвичайних ситуацій (Оксфорд-Київ, 1995) і методики дослідження осмотичної активності лікарських препаратів (1975). Наукові розробки відзначені преміями МОЗ СРСР, МО СРСР (1986, 1988), медалями та дипломами ВДНГ СРСР та УРСР (1986, 1987, 1988). У 1986 р номінувався на Державну премію СРСР з науки і техніки.

Громадська діяльність

 • Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.600.02 при Львівському національному медичному університеті ім. Данила Галицького
 • Член Редакційної ради журналу «Вісник фармації»
 • Член Редакційної ради журналу «Фармацевтичний часопис»

 Наукова школа

Захищені докторські дисертації:

 • Дэнсмаагийн Дунгэрдорж «Создание лекарственных препаратов на основе фитохимического изучения некоторых видов наиболее распространенных растений, применяемых в народной медицине Монголии»
 • Ведерникова І.О. «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості наночастинок феритів для створення магнітних фармацевтичних засобів»
 • Немятих О.Д. «Використання рослинних субстанцій в технології лікарських препаратів імуномодулюючої дії для застосування в педіатрії»
 • Бобрицька Л.О.  «Науково-практичне обґрунтування технології твердих лікарських форм антимікробної та противірусної дії»

Захищені кандидатські дисертації:

 • Мощіц В.Ф. «Розробка складу та технології комбінованої мазі з екстрактами кори дуба та насіння каштану кінського для лікування проктологічних захворювань».
 • Альхусейн В.В. «Розробка складу та технології мазі з екстрактом кори Populus Tremula для лікування інфекційних захворювань шкіри та м’яких тканин».
 • Басакіна І.І. «Розробка складу та технології шипучих таблеток комплексної дії для лікування захворювань органів дихання»
 • Ткач Т.О. «Розробка складу та технології таблеток індапаміду пролонгованої дії для лікування артеріальної гіпертензії».
 • Гербіна Н.А. Обгрунтування складу та розробка технології супозиторіїв з діакамфом і сукцифенатом для лікування проктологічних захворювань
 • Юрченко Г.М. «Наукові підходи до організації лікарської допомоги населенню при виникненні надзвичайних ситуацій»
 • Передерій Є.О. «Розробка складу і технології вагінальних супозиторіїв сперміцидної дії з рослинним комплексом «Глюкорібін»»
 • Котвицкая А.А. «Разработка состава и технологии эмульсии анальбена для лечения воспалительных заболеваний суставов»
 • Калайчева С.Г. «Разработка состава и технологии мягкой лекарственной формы для лечения аллергических дерматозов у детей»
 • Дихтярева Н.М. «Исследование по совершенствованию лекарственного обеспечения больных алкоголизмом в условиях принудительного лечения»
 • Бороденко И.В. Создание комбинированного препарата с йодовидоном для месного лечения гнойных ран».

Виконуються докторські дисертації

 • Спиридонов С.В. «Розробка складу, технології та біофармацевтичні дослідження лікарських засобів на основі природної та синтетичної сировини» за спеціальністю
 • Дем’яненко Д.В. «Науково-практичне обґрунтування нових технологій фітохімічних препаратів та їх стандартизація».

Виконуються кандидатські дисертації:

 • Куцанян А.С. «Розробка складу та технології супозиторіїв з рослинним комплексом гліфазин з гіпоглікемічною активністю» за спеціальністю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Навчальні посібники:

 1. Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»: навч. посіб. / Д. І. Дмитрієвський, О. А. Рубан, Л. М. Хохлова та ін. Х.: НФаУ, 2017 – 99 с.
 2. Практикум з промислової технології лікарських засобів : навч. посіб. для студ. вищ. навч закладів зі спеціальності «Фармація» / О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, Л.М. Хохлова [та ін.] ; за ред. О.А. Рубан. – Х. : НФаУ ; Оригінал, 2015. – 320 с.
 3. Промислова технологія лікарських засобів : навч. посіб. для самостійної роботи студентів: опрацьоване та доповнене / О.А. Рубан, В.Д. Рибачук, Л.М. Хохлова, Ю.С. Маслій та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 120 с.
 4. Промышленная технология лекарственных средств: учеб. пос. для самостоятельной работы студентов / Под ред. Е.А. Рубан– Х. : НФаУ, 2015. – 120 с.
 5. Сучасні фармацевтичні технології : навч. посіб. до лабораторних занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання спеціальності 8.110201 «Фармація» / Під ред. О.А. Рубан. – Харків. : Вид-во НФаУ, 2015. – 249 с.
 6. Лекционный журнал по промышленной технологии лекарственных средств. Учебное пособие. Часть 1/ Под ред Е. А. Рубан – Х. : НФаУ, 2015. – 108 с.

Патенти:

 1. Пат. 49367 Україна, МПК А 61 К 9/20, С 07D 473/18. Фармацевтична композиція антивірусної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. – № u200911748; заявл. 17.11.2009; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.
 2. Пат. 61000 Україна, МПК А 61 К 31/00. Фармацевтична композиція антипротозойної дії / Бобрицька Л. О., Дмитрієвський Д. І., Гончаров М. І., Нікітенко О. М., Басакіна І. І.; заявник і патентовласник Бобрицька Л. О. – № u201012121; заявл. 13.10.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 3. Пат. 56756 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 9/20, А 61 К 31/198, А 61 Р 11/00. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л. О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № u201008474; заявл. 07.07.2010; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2.
 4. Пат. на винахід 94871 Україна, МПК А 61 К 31/137, А 61 К 31/195, А 61 К 36/23, А 61 К 9/46, А 61 Р 11/08, А 61 Р 11/10, А 61 Р 11/12, А 61 Р 11/14. Фармацевтична композиція комплексної дії у формі шипучих таблеток для лікування захворювань органів дихання / Басакіна І. І., Дмитрієвський Д. І., Комісаренко А. М., Кошовий О. М., Бобрицька Л.О.; заявник і патентовласник Комісаренко А. М. – № а201008497; заявл. 07.07.2010; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11.

Автор та співавтор понад 300 наукових праць, 3-х навчальних посібників, 5 авторських свідоцтв та 24-х патентів.

Дисципліни, які викладає:

 • Промислова технологія лікарських засобів.
 • Сучасні фармацевтичні технології
 • Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»

 

image_pdfimage_print