До 20-річчя науково-практичного видання «Клінічна фармація»

   Минуло двадцять років відтоді, як ми з надією в душі тримали в руках перший номер нового науково-практичного журналу «Клінічна фармація». І слід зазначити, що наші сподівання виправдались. За минулий час журнал «Клінічна фармація» посів гідне місце у низці провідних медико-фармацевтичних видань не лише України, але й світу.

Науково-практичний журнал «Клінічна фармація» висвітлює пріоритетні наукові дослідження і кращий досвід практичних досягнень у галузі фармації та медицини. Журнал заснований Міністерством охорони здоровя України, Державним фармакологічним центром (натепер – Державний експертний центр МОЗ України) та Національним фармацевтичним університетом.

Журнал пройшов перереєстрацію у Міністерстві юстиції в 2007 році (№ 13192-2076 ПР, серія КВ від 14.09.2007 р.) і видається 4 рази на рік українською  та англійською мовами. Журнал «Клінічна фармація» включений до затвердженого МОН України переліку наукових фахових видань України для опублікування результатів дисертаційних робіт з фармацевтичних та медичних наук (Наказом Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07. 2014 р. поновлений у переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати ди­сертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук).

Видання входить до реферативної бази даних Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Українського реферативного журналу «Джерело», Chemical Abstracts Service (USA), ВИНИТИ РАН та індексується у наукометричних базах Index Copernicus та eLIBRARY.RU.

До складу редакційної колегії входить 45 докторів наук, з них 4 академіки НАН і НАМН України. Журнал має міжнародний рівень – до складу редакційної колегії/ради залучені провідні вчені Франції, Болгарії, Бельгії, Угорщини, Австрії.

Журнал розсилається до провідних бібліотек ближнього та дальнього зарубіжжя, поширюється в усіх регіонах України шляхом підписки через поштові відділення, кур’єрські фірми.

Тематика видання:

 • клінічна фармакологія;
 • клінічні випробування і пов’язане з ними доклінічне вивчення нових лікарських препаратів;
 • біоеквівалентність, фармакокінетика;
 • проблеми біофармації;
 • побічна дія ліків;
 • сучасні інформаційні технології;
 • організаційні та освітні аспекти клінічної фармації;
 • фармакоекономіка;
 • лабораторна діагностика;
 • застосування препаратів за новими показниками;
 • фармацевтична опіка;
 • розробка раціональних схем лікування.

Редакція пишається своїм авторським потенціалом – провідними українськими та світовими фармакологами, клініцистами, які співпрацюють з виданням впродовж усього періоду існування журналу.

З особливою вдячністю та теплотою слід відмітити незмінного головного редактора журналу Ігоря Альбертовича Зупанця, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України.

Головною задачею редакційної ради на теперішній час є «фокус на читача», а саме, динамічна адаптація до вимог часу та читацької аудиторії, що сприяє успішному вирішенню наріжних питань сучасної медицини та фармації. Зміцнення зв’язків редакції з читачами, розширення авторського активу залишаються неодмінною умовою ефективної роботи журналу.

 

З повагою та найщирішими

привітаннями з нагоди ювілею,

в. о. ректора НФаУ,

доктор фармацевтичних наук,

професор     А. А. Котвіцька