Доступ до публічної інформації

З метою виконання вимог Закону України «Про доcтуп до публічної інформації» та нової редакції Закону України «Про інформацію» наказом № 533 від 26.07.2011 р створена постійно діюча робоча комісія Національного фармацевтичного університету (НФаУ) з метою розділення інформації за змістом і по порядку доступу відповідно до норм Закону України, затвердження переліку інформації, яка належить до інформації з обмеженим доступом.

Відповідальною особою з питань запитів на інформацію призначена завідуюча канцелярії Грайворонська Лариса Вікторівна .

Для подання запиту на отримання публічної інформації громадяни можуть звертатися до канцелярії щодня, крім вихідних та святкових днів, з 9:00 до 17:15 (у п’ятницю та передсвяткові дні до 16:00), перерва з 13:00 до 14 : 00.

Запит та інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист за адресою: 61002, Харків, вул. Пушкінська, 53, канцелярія НФаУ.

Інформацію за запитом можна отримати:

  • По телефону: 706-21-08;
  • По електронній пошті: kanz@nuph.edu.ua

Запит на інформацію повинен містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;загальний опис інформації або вигляд, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;підпис і дату за пред’явленням запиту в письмовій формі. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію .

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію канцелярії НФаУ, обов’язково вказавши в запиті своє ім’я, контактний телефон , та надати копію запиту особі, яка подала запит.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження терміну розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Рішення, дії або бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, у вищому органі або суді. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації в суді здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Наказ № 533 від 26.07 .2011 р

Print Friendly, PDF & Email