Економіка підприємства (Освітня програма)

Економіка — це базова та найбільш універсальна економічна спеціальність,

а професія економіста, як і раніше, є однією з найбільш затребуваних на ринку праці

в Україні, країнах Європи та світу.

Сучасний економіст — це інтегратор основних бізнес-процесів підприємства.

Економіка підприємства – це найбільш універсальна економічна спеціальність, а професія економіста, як і раніше, є однією з найбільш затребуваних на ринку праці в Україні та за кордоном.

Висококласний економіст сьогодні повинен володіти професійними знаннями з організації бізнес-процесів, дієвими методами забезпечення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, ефективними методами залучення інвестицій та управління проектами і багатьма іншими сучасними інструментами фінансово-господарської діяльності підприємств в ринкових умовах.

Національний фармацевтичний університет випускає фахівців з економіки підприємства з 1997 року. Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані професори та доценти, а також фахівці-практики.

Незаперечні переваги отримання вищої економічної освіти в НФаУ:

  • невисока порівняно з іншими ВНЗ вартість навчання на економічних спеціальностях; оплата за навчання може здійснюватися в готівковій та безготівковій формі (щомісячно, за півроку, рік);
  • багаторічний досвід підготовки економістів гарантує високий рівень професіоналізму випускників, що підтверджується успішним працевлаштуванням у провідних зарубіжних компаніях;
  • наявність власних магістратури та аспірантури надає можливість випускникам підвищити свій кваліфікаційний рівень.

Крім глибоких теоретичних знань, студенти-економісти отримують цінний практичний досвід під час проходження техніко-економічної та переддипломної практик на провідних фармацевтичних підприємствах, на підприємствах інших галузей промисловості України, в кращих аптечних установах, у фінансово-кредитних та інших установах і організаціях.

Студенти НФаУ мають можливість пройти навчання на професійних комп’ютерних курсах із вивчення інформаційних технологій і отримати сертифікат за наступними напрямками:

  • «Програмне забезпечення автоматизованого робочого місця економіста, менеджера, маркетолога»
  • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності», що підвищує конкурентний статус випускників при працевлаштуванні.

Студенти отримують спеціальні знання з урахуванням вимог і специфіки фармацевтичної галузі, які дозволяють фахівцям з економіки підприємства реалізувати свої знання на підприємствах фармацевтичної, косметичної, мікробіологічної та харчової промисловості, у навчальних і науково-дослідних установах фармацевтичного профілю, у сфері фармацевтичного бізнесу та в аптечних установах. Водночас, випускники отримують диплом загального зразка, який надає можливість працевлаштування також у сфері управління трудовими ресурсами та зайнятості, в органах митного контролю та державних податкових інспекціях, у сфері комерційного обслуговування, у фінансово-кредитних установах, у рекламних та туристичних агенціях, агенціях нерухомості, в дилерських і брокерських компаніях тощо.

Випускники-економісти можуть обіймати такі посади, як: економіст; економіст із праці; економіст зі збуту; фахівець із аналізу ринку праці; комерційний агент, торговий агент; консультант із ефективності підприємства; консультант із раціоналізації виробництва; інспектор митної служби; фахівець із методів розширення ринків збуту; економіст із бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економіст із договірних та претензійних питань; оцінювач; таксатор; економіст із матеріально-технічного забезпечення; економіст із планування; економіст із фінансової роботи; економічний радник; оглядач із економічних питань та ін.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Print Friendly, PDF & Email