Економіка підприємства

Підготовка здійснюється з 1997 року

Економіка підприємства

 

Форми та терміни навчання бакалавр з економіки денна; 4 роки
заочна; 4 роки
магістр з економіки підприємства денна; 1 рік 6 місяців
заочна; 1 рік 6 місяців
Місце працевлаштування
  • промислові підприємства фармацевтичної, біотехнологіної, мікробіологічної, косметичної, харчової та інших галузей економіки
  • податкові органи та служби митного контролю
  • аптечні установи
  • сфера туристичного, готельного, ресторанного бізнесу
  • фінансово-кредитні установи
  • рекламні, туристичні агенції, агенції з нерухомості
  • заклади вищої освіти та науково-дослідні заклади
  • проєктні інститути
Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

 


Економіка підприємства – це найбільш універсальна економічна спеціальність, а професія економіста, як і раніше, є однією з найбільш затребуваних на ринку праці в Україні та за кордоном.

Висококласний економіст сьогодні повинен володіти професійними знаннями з організації бізнес-процесів, дієвими методами забезпечення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, ефективними методами залучення інвестицій та управління проєктами і багатьма іншими сучасними інструментами фінансово-господарської діяльності підприємств в ринкових умовах.

Навчальний процес забезпечують висококваліфіковані професори та доценти, а також фахівці-практики.

Крім глибоких теоретичних знань, студенти-економісти отримують цінний практичний досвід під час проходження техніко-економічної та переддипломної практик на провідних фармацевтичних підприємствах, підприємствах інших галузей промисловості України, у аптечних установах, фінансово-кредитних тощо.

Студенти НФаУ мають можливість пройти навчання на професійних комп’ютерних курсах із вивчення інформаційних технологій і отримати сертифікат за наступними напрямками:

  • «Програмне забезпечення автоматизованого робочого місця економіста, менеджера, маркетолога»
  • «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності», що підвищує конкурентний статус випускників при працевлаштуванні.
Print Friendly, PDF & Email