Фармацевтична біотехнологія

Підготовка магістрів зі спеціальності «Біотехнології та біоінженерія» здійснюється за двома освітніми програмами: «Промислова біотехнологія» та «Фармацевтична біотехнологія».

Освітня програма «Фармацевтична біотехнологія» орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості. У галузі виробництва лікарських препаратів біотехнологія витісняє традиційні технології, відкриває принципово нові можливості. Досягнення біотехнології використовуються при створенні фармацевтичних засобів останнього покоління: вакцин, імуномодуляторів, антибіотичних, пробіотичних, ферментних, вітамінних, гормональних та багатьох інших препаратів медичного призначення. Про темпи росту числа фармацевтичних біотехнологічних продуктів свідчать і зростаючі об’єми інвестицій у галузь фармацевтичної біотехнології.

У період навчання студенти проходять стажування як на провідних сучасних підприємствах біотехнологічного напряму, так і у провідних наукових інститутах (ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»).

Магістри з фармацевтичної біотехнології можуть працювати на промислових підприємствах з виробництва лікарських засобів, на підприємствах з випуску виробів медичного призначення, ветеринарних препаратів, біологічно активних добавок, у науково-дослідних та проектних інститутах, у ЗВО тощо.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Print Friendly, PDF & Email