Фармацевтичне правознавство

Освітня програма «Фармацевтичне правознавство» дає можливість отримати системні правові знання з державного регулювання фармацевтичної діяльності та обігу лікарських засобів. Покликана стати середовищем, що готує сучасні кадри для адміністративних посад у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров’я.

Майбутні випускники мають широкий вибір місця роботи на керівних посадах відповідно до набутих знань та навичок: завідувач аптеки, керівник фармацевтичної фірми, аптечного складу, фармацевтичних промислових підприємств, фахівець різних рівнів управління в державних органах, зокрема Міністерстві охорони здоров’я України, Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, митній службі.

Навчальний план програми складений відповідно до вимог Стандарту вищої освіти України, а також з урахуванням підходів до викладання відповідних теоретичних та практичних дисциплін у країнах зі сталою демократією та розвинутими правовими системами, як, насамперед, Великобританія, Німеччина, США і Канада.

Print Friendly, PDF & Email