Фармацевтичний маркетинг та адміністрування

Сучасний стан розвитку фармацевтичної сфери вимагає на ринку праці фахівців, які мають  комплексні професійні знання з фармації та володіють теоретичними знаннями та практичними навичками з дослідження ринку, аналізу ринкових тенденцій, формування, прогнозування та реалізації маркетингових рішень, контролю ефективності вищезазначених заходів. Поряд зі спеціальними знаннями значна увага повинна приділятися управлінським, особистісним комунікативним якостям та навичкам щодо виконання адміністративних функцій.

Освітня програма «Фармацевтичний маркетинг та адміністрування» розроблена для підготовки фахівців, що добре знаються на специфіці фармацевтичного ринку, а також володіють навичками маркетингових досліджень та аналізу отриманих даних.

Фахівцю цієї сфери притаманні аналітичний склад розуму, пошук, увага, стресостійкість, комунікабельність, творчий потенціал та вміння генерувати ідеї. Вони займаються аналітикою споживчого ринку і проектують стратегію просування товарів серед покупців, здійснюють розробку стратегічних планів у залежності від результатів маркетингового аналізу. Займаються формуванням бренду та виконують ще багато функцій, що підвищує конкурентоспроможність самої організації та її товарів чи послуг.

Здобувачі вивчають планування маркетингової діяльності, принципи досліджень фармацевтичного ринку, маркетингові стратегії, навчаються управляти поведінкою споживачів, формувати СRM та РRM-програми лояльності, а також вивчають підходи з формування цінової, збутової політики, політики просування, маркетингу закупівель тощо. Особливу увагу приділяють основам маркетингових комунікацій, репутаційному менеджменту, брендингу, PR- та Digital-технологіям просуванню лікарських засобів та фармацевтичних брендів, психології аптечних продажів.

Наші випускники мають можливість займати посади директора з маркетингу, маркетолога, керівника виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній фармацевтичній сфері, комерційного директора, менеджера (управителя)  з маркетингу, менеджера з постачання, менеджера зі збуту, із зв’язків з громадськістю, менеджера з реклами, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку.

image_pdfimage_print