Філімонова Наталія Ігорівна

Філімонова Наталія Ігорівна – доктор медичних наук, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Адреса: 61002, м.Харків, вул. Куликівська, 12
Телефон: (057)706-30-67
E-mail: microbiology@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

 

Автобіографія

Філімонова Наталія Ігорівна народилася 15 січня 1967 р. у м. Харкові у сім’ї держслужбовців. У 1984 році після закінчення Харківської середньої школи № 117,  поступила у  Харківський медичний інститут на педіатричний факультет, якій закінчила у 1990 році з дипломом з відзнакою.
Після закінчення інституту працювала дільнічим педіатром 23 міської дитячої поліклініки. По закінченню аспірантури у 1994 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.00.25 «Фармакологія» за темою «Фармакологічна активність 4-гідроксихінолінів, що функціональнозаміщені».
З 1995 року прийнята на посаду асистента кафедри фізіології УкрФа. У період з 1996 – 2004  років працювала на посаді доцента кафедри патологічної фізіології. У 1998 році отримала наукове звання доцента кафедри фізіології.
У 2004 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 03.00.07. – мікробіологія за темою «Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками». У 2006 році отримала наукове звання професор кафедри мікробіології. З 2008 року – завідуюча кафедрою мікробіології, вірусології та імунології НФаУ.

Н.І.Філімонова член Спеціалізованої Вченої Ради ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України» Д.64.618.01 03.00.07.-«Мікробіологія», член редакційної колегії журналів «Анали Мечніковського інституту» та «Вісник фармації», член Вченої ради університету, об’єднаної ради факультетів НФаУ, центральної методичної комісії НФаУ.

Під її керівництвом підготовлено шість кандидатів наук: Остапенко В.М. на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою “Мікробіологічне обґрунтування принципу створення комплексних антимікробних препаратів з елімінаційно-пригнічувальним впливом на формування антибіотикорезистентності”, 2007 р.; Шакун О.А. на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Мікробіологічне обґрунтування перспективності створення комплексних лікарських засобів на основі антисептиків з салоловим  принципом мікробоцидної дії», 2008р.; Рибалкін М.В. на здобуття ступеню кандидата фармацевтичних наук за темою «Розробка складу та технології розчину алергену «Кандидасін» для імунодіагностики кандидозної інфекції», 2011р.; Пасісниченко В.О. на здобуття ступеню кандидата фармацевтичних наук за темою «Експериментальне обґрунтування ефективності пробіотикотерапії при лікарському дисбіозі кишечника», 2012; Мохамад Мехді Ельааті на здобуття ступеню кандидата біологічних наук за темою «Микробиологическое обоснование совместного использования пробиотиков и антибиотиков при коррекции дисбактериозов кишечника», 2012; Маланчук С.Г. «Ефективність комплексної дії протимікробних препаратів, що містять динатрію едетат, та електромагнітного випромінювання оптичного діапазону на фактори патогенності  Staphylococcus aureus  та  Escherichia coli», 2015.

Під керівництвом Наталії Ігорівни виконується кандидатська дисертація та  2 магістерські роботи.

Підручник

Мікробіологія: підручник Дикий І.Л., Холупяк І.Ю.. Шевельова Н.Ю., Стегній М.Ю., Філімонова Н.І. – Х.:Вид-во НФаУ; Оригінал, 2006. – 432 с.

Навчальні посібники:

 1. Інфекційні хвороби з епідеміологією та лабораторною діагностикою: навчальний посібник / І.Л.Дикий, Н.І.Філімонова, О.Г.Гейдеріх. – Х.:Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2013. – 144 с.
 2. General microbiology synopsis of lecture to laboratory classes / N.I.Filimonova M.M.Velika, N.Yu.Shevelyova et al. – Kharkiv: NUPH: Golden Pages, 2011. – 128p.
 3. Tropical infections: synopsis of lecture to laboratory classes / I.L. Dikiy, N.I.Filimonova M.M.Velikaya et al. – Kharkiv: NUPH: Golden Pages, 2010. – 80p.
 4. Сборник тестов для самостоятельной работы студентов по микробиологии / И.Л.Дикий, Н.И.Филимонова, М.М.Великая и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2008. – 112 с.
 5. Инфекционные болезни и эпидемиология. Конспект лекций по специальности «Лабораторная диагностика»: Учебное пособие / И.Л.Дикий, Н.И.Филимонова, О.Г.Гейдерих, Н.В.Дубинина. – Х.:Вид-во НФаУ; Оригінал, 2006. – 160 с.

Методичні рекомендації

 1. Микробиология: Методические рекомендации к выполнению контрольных работ для студентов заочной (дистанционной) формы обучения / И.Л. Дикий, Н.И. Филимонова. И.Ю. Холупяк, О.Г. Гейдерих, Н.Е. Шевелева, М.М. Великая, Л.Ф. Силаева. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2006. – 52 с.
 2. Микробиология. Методические рекомендации И.Л.Дикий, И.Ю.Холупяк, М.М.Великая , Н.И.Филимонова и др. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2004. – 144с.
 3. Н.І. Філімонова з 2013 року є членом європейського суспільства з клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ECCMID).

Монографія

Історія кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету / Н.І. Філімонова , Л.Ф.Сілаєва, Н.Ю,Шевельова, О.М.Дика, О.Г.Гейдеріх, Н.В.Дубініна, О.А.Бочаров, М.М.Велика // Монографія. – 2015. – 232с.

Викладання дисциплін

 • Мікробіологія
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Мікробіологія з основами паразитології
 • Мікробіологія, вірусологія й імунологія з мікробіологічною діагностикою
 • Основи імунології
 • Тропічні інфекції
 • Інфекційні хвороби з епідеміологією й лабораторною діагностикою
 • Виробнича практика по мікробіології, вірусології й імунології з мікробіологічною діагностикою

 

Print Friendly, PDF & Email