Філіпцова Ольга Володимирівна

Філіпцова Ольга Володимирівна, доктор біологічних наук (2010), професор (2015), завідувач кафедри біології

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел: (057) 7062342

E-mail: philiptsova@yahoo.com

 

Автобіографія

Філіпцова Ольга Володимирівна народилась 2 січня 1973 року в м. Харкові. Закінчила з відзнакою Харківський державний університет (1996) та Харківський авіаційний інститут ім. М.Є. Жуковського (1996). Працювала: інженер акціонерного товариства «Хартрон» (1996–1997); лаборант (1997), старший лаборант кафедри аналітичної хімії (1998–2001); асистент кафедри фізіології (2002–2004); асистент (2004–2006), доцент (2006–2007), старший науковий співробітник (2007–2008), доцент кафедри біології, фізіології та анатомії НФаУ (2008–2013); доцент (2013–2014), професор (2014–2015), завідувач кафедри біології НФаУ (з 2015).

Особисті здобутки

 • Володарка та співвиконавець грантів: гранту МОН України (2017-2019), гранту Державного фонду фундаментальних досліджень (2013-2014), гранту Харківської облдержадміністрації (2008), гранту Президента України для обдарованої молоді (2007), гранту фонду Сороса (1996-1998).
 • Лауреат грамот та дипломів: Харківської обласної державної адміністрації (2018, 2016, 2013), НФаУ (2009), Харківського міського голови (2007).
 • Лауреат премій: Кабінету міністрів України «За особливі досягнення молоді в розбудові України» в номінації «Наукова діяльність» (2008).
 • Стипендіат: Міжнародного благодійного фонду «Фонд О. Фельдмана» (2007–2008).
 • Переможець конкурсів: обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини» (2007, 2008), міського конкурсу «Молода людина року» (2007) у номінації «Наукова діяльність», лауреат міського конкурсу «Жінка року» (2007) у номінації «Наука та освіта», міського конкурсу «Інтелект Харкова» в номінації «Генетика» (2007).

Міжнародна діяльність

Член редколегії 5 міжнародних наукових журналів:

 • “The Egyptian Journal of Medical Human Genetics” (Єгипет, журнал Scopus);
 • “Mathews Journal of Pharmaceutical Science” (США);
 • “Journal of Genetics and Molecular Biology” (США);
 • «International Journal of Pharmaceutical Sciences: Open Access» (США);
 • “International Journal of Research Studies in Medicine and Health Sciences” (Індія).

Наукова школа

Філіпцова Ольга Володимирівна керує підготовкою одного доктора філософії (Тимошина І.О.) та одного доктора наук (Кобець М.М.).

Видавнича діяльність (основні праці)

Монографії

 1. Филипцова О.В., Набока О.И. Паразиты, патогены и человек. Харьков: Полосатая типография, 2016. – 212 с.
 2. Филипцова О.В., Атраментова Л.А. Генетический анализ поведения человека. – Germany: Palmarium Academic Publishing, 2014. – 276 с.
 3. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Популяционная психогенетика // Харьков: «НТМТ», 2009. – 256 с.
 4. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Гены и поведение. – Харьков: «Ліхтар», «Современная печать», 2008. – 496 с.

Підручники, посібники

 1. Филипцова О.В., Набока О.И., Лучко К.М. Биология – Харьков, Поли-Арт, 2018. – 116 с. (посібник)
 2. Филипцова О.В., Набока О.И., Лучко К.М. Біологія – Харків, Полі-Арт, 2018. – 132 с. (посібник)
 3. Filiptsova O.V., Naboka O.I., Burlaka I.S. Biology. – Kharkiv, Poli-Art – 2018. – 134 p. (посібник)
 4. Филипцова О.В., Набока О.И., Газзави-Рогозина Л.В. Биология в приложениях. – Харьков, Поли-Арт, 2017. – 116 с. (посібник)
 5. Maloshtan L.N., Filiptsova O.V., Shakina L.A. Biology and Genetics Principles. – Kharkov: NUPh, 2016. – 388 (підручник з грифом)
 6. Maloshtan L.N., Filiptsova O.V., Shakina L.A. Biology and Genetics Principles. – Kharkov: Smith, 2014. – 452 p. (підручник з грифом)
 7. Maloshtan L.N., Filiptsova O.V. Biology and Genetics Principles. – Kharkov: NUPh, 2011. – 386 p. (посібник з грифом)
 8. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Введение в психогенетику. 4-е изд-е. – Москва: Флинта, 2014. – 471 с. (посібник); 3-е изд-е. – Москва: Флинта, 2008; 2-е изд-е. – Москва: Флинта, 2007; 1-е изд-е. – Москва: Флинта, 2004.
 9. Filiptsova O.V. Biology and Genetics Principles. – Kharkov: NUPh, 2007. – 452 p. (посібник)
 10. Атраментова Л.О., Філіпцова О.В. Генетика людини. – Навчальний посібник. – Х.: вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 164 с.
 11. Атраментова Л.А., Филипцова О.В. Антропогенетика в медицине и криминалистике. – Практикум. – Х.: Колорит, 2005. – 206 с. (Серия «Университетская книга»).

Наукова діяльність

Автор і співавтор понад 350 наукових праць, зокрема 13 науково-методичних розробок, 1 підручника, 13 навчальних посібників, 4 монографій. Індекс Гірша = 7.

Дисципліни, які викладає (в різні роки)

 1. Біологія з основами генетики (зокрема, англійською).
 2. Сучасні проблеми молекулярної біології (зокрема, англійською).
 3. Фізіологія та анатомія людини (зокрема, англійською).
 4. Клітинна біологія (зокрема, англійською).
 5. Гістологія, цитологія та ембріологія.
 6. Біологія клітини.
 7. Патологічна гістологія.
 8. Фармакогенетика.
 9. Загальна та молекулярна генетика.
 10. Цитогенетика та молекулярна генетика.

Громадська діяльність

Член Вченої ради НФаУ, член Ради факультетів НФаУ, член Експертної ради НФаУ з питать дистанційного навчання, тьютор деканату медико-фармацевтичних технологій.

 

Print Friendly, PDF & Email