Філяніна Неля Миколаївна

Неля Миколаївна Філяніна, доктор філософських наук, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних наук

Адреса кафедри: вул. Олександра Невського,18
Тел.: (057)771-81-61
Е-mail: humanitsciens@nuph.edu.ua 
Науковий профіль: 
                      

 

Автобіографія

Філяніна Неля Миколаївна народилась 14.08.1973 року в селищі міського типу Єрки, Черкаської області, Катеринопільського району.

Освіта:

1. Харківський державний педагогічний інститут імені Григорія Сковороди, факультет російської мови та літератури, м. Харків – 1995 р.

2. Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного інституту імені Григорія Сковороди, факультет педагогіки й методики середньої освіти, українська мова та література, м. Харків –2000 р.

3. Вища школа філософії при Інституті філософії імені Григорія Сковороди Національної академії наук України, м. Київ – 2012 р.

 • Наукові ступені та звання: науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності російська література – присуджено 30 червня 2005 року.
 • Наукове звання доцента кафедри гуманітарних – присвоєно14 квітня 2011 року.
 • Науковий ступінь доктора філософських наук зі спеціальності філософія науки – присуджено 29 вересня 2016 року.

Має Подяку Міністерства охорони здоров’я України за вагомі досягнення у професійній діяльності та сумлінну працю (Наказ МОЗ України від 27.07.2016 р.); Почесну грамоту Харківської обласної державної адміністрації.

Місця праці:

 • 1995 р.-1998 р. – вчитель російської мови та літератури та української мови та літератури СШ № 88 імені Зубарєва, м. Харків;
 • 1998 р.-2000 р. – викладач культурології, зарубіжної літератури, ділової української мови, української мови та літератури Коледжу Національного фармацевтичного університету, м. Харків;
 • 2002 р.-2003 р. – Заступник директора з виховної роботи Коледжу Національного фармацевтичного університету, м. Харків;
 • 2000 р.-2005 р. – старший викладач ділової української мови; української мови та літератури; культурології та зарубіжної літератури Коледжу Національного фармацевтичного університету. З 2001 р. по 2004 р. виконувала обов’язки голови профспілки Коледжу Національного фармацевтичного університету, м. Харків;
 • 2005 р. – старший викладач кафедри гуманітарних наук підготовчого факультету для іноземних громадян Національного фармацевтичного університету, м. Харків;
 • 2007 р. – доцент кафедри гуманітарних наук підготовчого факультету для іноземних громадян Національного фармацевтичного університету, м. Харків;
 • З 2008 р. – завідувач кафедри гуманітарних наук Національного фармацевтичного університету, м. Харків.

Громадська діяльність

 • Член спеціалізованої вченої ради Чернівецького національного університету із захисту докторських і кандидатських дисертацій (спеціальність 09.00.09 – «філософія науки», «культурологія»).
 • Учасник нарад ІФНМУ кафедри мовознавства у зв’язку з визнанням ЦМК МОЗ України зазначеної кафедри опорною з дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна»,  де  розробляються стандарти гуманітарної освіти, форми і методи розвитку контролю якості освіти, змістовне наповнення гуманітарної освіти, обговорюється зміст типових програм.
 • Член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія» (гол. редактор М.Марчук).
 • Член методичної профільної комісії з гуманітарного циклу НФаУ, член Харківського відділення Української асоціації викладачів російської мови і літератури, член Ученої ради НФаУ.

Наукова школа:

Керує написанням кандидатської дисертації викладача ХІБС УБС Михайлюк Н. В. на здобуття кандидата філологічних наук, за спеціальністю 10.01.01 – російська література.

Видавнича діяльність:

Філяніна Н. М. автор та співавтор 3 монографій, 8 посібників з «Російської мови як іноземної», 1 посібника для іноземних студентів з «Історії світової та української культури», перекладач та літературний редактор довідника «Клінічні дослідження. Терміни та визначення». Співавтор блоку навчально-методичної літератури з дисципліни «Російська мова» для іноземних студентів, що навчаються англійською/російською мовами, студентів СНД, автор програм (для іноземних аспірантів), навчальних планів.

Монографії

 • Філяніна Н. М. Екоосвітній потенціал гуманітарних знань : [монографія] / Н. М. Філяніна. – Х. : НФаУ, 2015. – 292 с.
 • История становления и развития кафедры гуманитарных наук Национального фармацевтического университета: монография / Н.Н. Филянина, Т. В. Гаврюшенко, Л. А. Субота и др. – Харків: Вид-во НФаУ, 2015. – 144 с.
 • Филянина Н. Н. Одиссея последнего романтика: [монографія] / Н. Н. Филянина. – Х. : Новое слово, 2005. – 156 с.

Підручники, навчальні посібники

 1. Практический курс по русскому языку для иностранных студентов 2 курса (естественнонаучный профиль) / Н. М. Филянина, Т. В Гаврюшенко, Т. Е. Суханова. – Х. : НФаУ, 2011. – 240 с.
 2. Русский язык. Вводно-фонетический курс по научному стилю речи (для иностранных студентов подготовительных факультетов, инженерный профиль) / Н. Н. Филянина, Т.А.Мехедькина, Т. П. Цапко. Х. –: НФаУ, 2010. – 74 с.
 3. Введение в предмет и язык предмета. Математика: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов вузов / Н. Н. Филянина, Н.И. Никоненко, А.М. Горбенко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 62 с.
 4. Рабочая тетрадь по математике. Введение в предмет и язык предмета: Учебное пособие для иностранных студентов подготовительных факультетов вузов / Н. Н. Филянина, Н.И. Никоненко, А.М. Горбенко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 82 с.
 5. Русский язык. Пособие по научному стилю речи : учебное пособие для иностранных студентов 3–4 курсов медико-фармацевтического профиля / Н. Н. Филянина, В. В. Цыганенко, Т. В. Гаврюшенко и др. – Х. : НФаУ, 2011. – 424 с.
 6. Філяніна Н. М. Нереалістичні течії європейської літератури кінця ХІХ – початку ХХ століття: Навчальний посібник / Н. М.Філяніна. – Харьков: НФаУ, 2004 – 104 с.
 7. Филянина Н. Н. Одиссея последнего романтика: [монографія] / Н. Н. Филянина. – Х.: Новое слово, 2005. – 156 с.
 8. ФілянінаН. М. Екоосвітній потенціал гуманітарних знань: [монографія] / Н. М. Філяніна. – Х. : НФаУ, 2015. – 292 с.
 9. История мировой и украинской культуры. Кредитно-модульный курс / Иванова К.А., Хирина А.А., Лантух А.П. та ін. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2015. – 520 с.
 10. История становления и развития кафедры гуманитарных наук Национального фармацевтического университета: монография / Н. Н. Филянина, Т. В. Гаврюшенко, Л. А. Субота и др. – Харків: Вид-во НФаУ, 2015. – 144 с.
 11. Русский язык : учебное пособие для иностранных студентов 1 курса / Крысенко Т. В., Филянина Н. Н., Долгая Е. А., Цыганенко В. В., Т. В. Гаврюшенко, Синявина Л. В., Суханова Т. Е., Остапенко С. П. – Х. : НФаУ, Золотые страницы, 2016. – 226 с.
 12. Крисенко Т.В., Филянина Н. М., Долга О. О. и др. Русский язык [навчальний посібник]. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 240 с.
 13. Клінічні дослідження. Терміни та визначення: довідник / за заг. ред. В. М. Коваленка, І. А. Зупанця / переклад та літ. ред. К. О. Зупанець, Н. М. Філяніна. –Харків: Золоті сторінки, 2016. – 340 с.
 14. Хрестоматия по русскому языку для студентов-иностранцев продвинутого этапа обучения вузов медико-фармацевтического профиля : учеб. пособие для студентов вузов / Н. Н. Филянина, Е. А. Долгая, Т. В. Крысенко и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – Х. : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 320 с.

Методичні рекомендації

 1. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання ВНЗ з підготовки молодших спеціалістів з дисципліни «Українська мова (за проф. спрям.)» /Н. М. Філяніна . – Харків: Вид-во НФаУ, 2003. – 50 с.
 2. Українська мова (за професійним спрямуванням). Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів / Н. М. Філяніна . – Харків: Вид-во НФаУ, 2006. – 42 с.
 3. Культурологія. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів з підготовки молодших спеціалістів / Н. М. Філяніна . –Харків: Вид-во НФаУ, 2007. – 18 с.
 4. Методические рекомендации по русскому языку для аудиторной и самостоятельной работы студентов-иностранцев IV курса медико-фармацевтического профиля / Н. М. Філяніна . – Харків: Вид-во НФаУ, 2007. –  28 с.

Членство у фахових асоціаціях: член Української асоціації викладачів російської мови і літератури

Дисципліни, які викладає доктор наук: культурологія, українська мова, зарубіжна література, ділове українське мовлення, російська мова, російська мова як іноземна

Print Friendly, PDF & Email