08 вересня 2020 р. відбулися зустрічі аспірантів та в.о. проректора з НПР проф. Владимирової І.М., завідувача кафедри фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.

08 вересня 2020 р. відбулися зустрічі аспірантів 1 курсу (державне замовлення, форма навчання – денна, вечірня, заочна) та 4 курсу за участі в.о. проректора з НПР проф. Владимирової І.М. та гаранта освітньої програми, завідувача кафедри фармацевтичної хімії проф. Георгіянц В.А.

Проф. Владимирова І.М. ознайомила здобувачів 1 курсу з  «Положенням про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному фармацевтичному університет», а також із алгоритмом та вимогами до затвердження теми дисертації. Окрему увагу було приділено матеріально-технічній базі університету, необхідній для виконання дисертаційних досліджень. Здобувачів ознайомили зі структурою Навчально-наукового інституту прикладної фармації, який об’єднує лабораторії хіміко-технологічного та медико-біологічного спрямування, і призначений для проведення всіх складових фармацевтичної розробки. 

Проф. Георгіянц В.А. ознайомила здобувачів 1 курсу з їх індивідуальним планом, дисциплінами, що вивчаються на різних курсах, а також звернула увагу на можливість самостійного обрання вибіркових дисциплін. Висвітлила актуальну інформацію щодо аспектів академічної мобільності науковців, їх участі у грантових проєктах, конференціях тощо.

Голубцова К.К. повідомила, що аспіранти навчаються відповідно  індивідуального плану, який містить освітню складову та наукову роботу. Освітній план містить перелік дисциплін у кількості 43 кредита ЄКТС та виконується на 1 і 2 курсі навчання. Проводяться наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначається зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації. Освітньо-наукова програма аспіранта передбачає підготовку та публікацію наукових статей.

Із здобувачами 4 курсу Владимирова І.М. обговорила поточні питання щодо вчасного виконання індивідуального плану, звернула увагу на необхідність до 30.11.2020 р. пройти апробацію та захист дисертаційної роботи у разовій спеціалізованій вченій раді відповідно до «Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному фармацевтичному університет».

Георгіянц В.А. повідомила про організацію та процедуру захисту у разовій спеціалізованій вченій раді для здобуття науково ступеня доктор Філософії за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» відповідно постанови КМУ від 06.03.2019 року № 167 «Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії».

На зустрічі також були обговорені щорічні наукові звіти здобувачів.

 

Print Friendly, PDF & Email