26 лютого 2021 р. відбулася зустріч із аспірантами 1 курсу

26 лютого відбулася зустріч аспірантів 1 курсу (державне замовлення, форма навчання – денна, вечірня) за участі проректора з НПР, проф. Інни Владимирової, завідувачки відділу аспірантури та докторантури Карини Голубцової, гаранта освітньої програми 226 Фармація, промислова фармація, завідувачки кафедри фармацевтичної хімії, проф. Вікторії Георгіянц, представника гаранта освітньої програми 222 Медицина, проф. кафедри нормальної та патологічної фізіології Валерії Гнатюк.

Інна ВЛАДИМИРОВА, відкриваючи зустріч, підкреслила особисту відповідальність за написання та підготовку наукових публікацій у фахових виданнях і виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of science.

Вікторія Георгіянц та Валерія Гнатюк представили перелік вибіркових гуманітарних і професійно-орієнтованих дисциплін за спеціальностями 226 Фармація, промислова фармація та 222 Медицина відповідно, а також ознайомили аспірантів із алгоритмом вибору дисциплін на сайті https://pharmel.kharkiv.edu/ та порядком оформлення заяви для включення до індивідуального плану дисциплін вільного вибору.

Завідувачка навчально-наукової лабораторії медико-біологічних досліджень Навчально-наукового інституту прикладної фармації НФаУ Карина Цеменко поінформувала майбутніх науковців щодо забезпечення етичних аспектів наукових досліджень в університеті та представила перелік документів для виконання дисертаційної роботи за участю тварини як суб’єкта дослідження, а також порядок підготовки цих документів аспірантами для участі у засідання Комісії з питань біоетики.

Print Friendly, PDF & Email