Галій Лариса Віталіївна

Галій Лариса Віталіївна,  доктор фармацевтичних наук, професор, директор ІПКСФ

Адреса – 61001, м. Харків, майдан Захисників України, 17

Телефон – 732-58-53

E-mail directorate-ipks@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

                        

 

Лариса Віталіївна Галій народилася 04 квітня 1972 р. у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.  у родині військовослужбовця. У 1989 р. успішно закінчила загальноосвітню школу № 30 (із срібною медаллю) та почала працювати санітаркою в аптеці № 35 м. Дніпродзержинська. У 1995 р. закінчила Українську фармацевтичну академію та отримала диплом з відзнакою.

Науково-педагогічну діяльність розпочала на кафедрі організації та економіки фармації (1995 р. асистент). Навчалася в аспірантурі та у 2004 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Наукове обґрунтування та розробка методичних підходів до регулювання цін на лікарські засоби».

З 2005 р. доцент кафедри управління та економіки фармації Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації. Навчалася у докторантурі та у 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та науково-практичні основи визначення компетенцій в управлінні персоналом фармацевтичних закладів».

З 2012 р. професор кафедри менеджменту та маркетингу у фармації. У 2014-2015 рр. обіймала посаду декана факультету ступеневої фармацевтичної освіти НФаУ. 2015 р. декан фармацевтичного факультету № 2.

У 2018 р. проректор з науково-педагогічної роботи (інформатизації дистанційної освіти) НФаУ.

З 23.04.2019 р. директор Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ).

Громадська діяльність: Галій Л.В. є членом ректорської та Вченої ради НФаУ. З 2014 р. – голова методичної профільної комісії з дистанційного навчання ЦМР НФаУ, а з 2015 р. – координатор педагогічного експерименту з впровадження дистанційного навчання в університеті та ІПКСФ. Протягом 2014-2018 рр. Л. В. Галій очолювала Вчену раду факультетів спеціальності «Фармація».

Наукова школа: науковий керівник кандидатської дисертації Серопян Т.М. на тему «Науково-методичні підходи до впровадження дистанційної форми навчання у фармацевтичну освіту».

Підручники, монографії

 1. Толочко В.М. Управління персоналом фармацевтичних організацій на основі компетенцій: моногр. / В.М. Толочко, Л.В. Галій. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2010.– 180 с.

Навчальні посібники

 1. Основи економіки та системи обліку у фармації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /А. С. Немченко, Г. Л. Панфілова, В. М. Чернуха та ін.; за ред. А. С. Немченко. – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2005. – 504 с.
 2. Основи підприємницької діяльності у фармації: навч. посіб. для слухачів системи після диплом. підготов. та фахівців практ. фармації / В. М. Толочко, Д. Л. Великий, Л. В. Галій, О. М. Должнікова, Т. І. Єрмоленко, М. В. Зарічкова, Л. Г. Кайдалова, Ю. П. Медведєва, І В. Міщенко, М. В. Чешева; за ред. В. М. Толочка. − Х. : Тимченко, 2009. − 312 с.
 3. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації зі спеціальності «Організація і управління фармацією»: електрон. навч. посіб. для слухач. сист. післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації [Електрон. ресурс] / [В. М. Толочко, Ю. М. Пєнкін, М. В. Зарічкова та ін.]; за ред. В. М. Толочка, Ю. М. Пєнкіна. – Х.: НФаУ, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD/DVD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium 4 ; 512 Mb RAM ; CD/DVD-ROM Windows 98 /XP. – Назва з титул. екрану.

Методичні рекомендації

 1. Немченко А. С. Моніторинг систем цін на основні лікарські засоби : метод. рек. / А. С. Немченко, Л. В. Галій. – Х. : НФаУ, 2003. – 24 с.
 2. Немченко А. С. Методика проведення експертизи та державної реєстрації цін на основні лікарські засоби / А. С. Немченко, Л. В. Галій, О. П. Півень. – Х. : НФаУ, 2003. – 22 с.
 3. Толочко В. М. Організація праці в управлінні фармацевтичним підприємством: метод. рек. до підготов. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Л. В. Галій, І. В. Міщенко. – Х. : НФаУ, 2008.
  – 20 с.
 4. Толочко В. М. Агресія як складова поведінки. Її корисні функції, негативні наслідки та засоби знешкодження: метод. рек. до підготов. та провед. практ. і семінар. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, І. В. Міщенко,
  Л. В. Галій. – Х. : НФаУ, 2008. – 20 с.
 5. Толочко В. М. Наукове обґрунтування підбору персоналу фармацевтичних організацій: метод. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій.
  – Х. : НФаУ, 2008. – 29 с.
 6. Толочко В.М. Посадові інструкції працівників організацій з роздрібної реалізації лікарських засобів: наук. –практ. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій. – Х. : НФаУ, 2008. – 56 с.
 7. Толочко В. М. Наукове обґрунтування та розробка моделей компетенцій спеціалістів фармації : метод. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій.
  – К., 2009. – 23 с.
 8. Толочко В. М. Моделювання компетенцій провізора аптеки: метод. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій. − К., 2009. – 27 с.
 9. Збірник положень, кваліфікаційних характеристик, посадових інструкцій персоналу підприємств фармації: інструкт.: метод. рек. / М. С. Пономаренко, В. М. Толочко, А. А. Бабський, М. В. Білоус, К. В. Вовк, Л. В. Галій, О. М. Горбань, Л. Ю. Дьякова, Г. В. Загорій, І. В. Клименко, Т. М. Краснянська, Н. М. Олійник. – Х. : НФаУ, 2009. – 152 с.
 10. Толочко В.М. Посадові інструкції працівників організацій з оптової реалізації лікарських засобів: наук. –практ. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій, Зарічкова М.В., Пестун І.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В. – Х. : НФаУ, 2009. – 59 с.
 11. Толочко В. М. Професійне навчання персоналу фармацевтичних організацій: метод. рек. / В. М. Толочко, Л. В. Галій. − К., 2010. – 27 с.
 12. Толочко В. М. Організаційні аспекти підбору персоналу в аптечних закладах: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. фармації / В. М. Толочко, Л. В. Галій, А. В. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2011. – 28 с.
 13. Толочко В. М. Самоменеджмент в організаційно-управлінській діяльності фармацевтичних працівників: метод. реком. для підготовки та проведення практичних занять з курсу «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / В. М. Толочко, А. В. Кайдалова, Л. В. Галій, Т. О. Артюх. – Х.: НФаУ, 2011. – 24 с.
 14. Толочко В. М. Нормативно-правове регулювання цін на лікарські засоби: метод. рек. до підгот. та провед. практ. занять з курсу «Управління та економіка фармації» в сист. післядиплом. освіти спец. Фармації / В. М. Толочко, Т. Ф. Музика, Л. В. Галій – X.: НФаУ, 2018. – 32 с.

Дисципліни та курси, які викладає доктор наук: «Маркетингове ціноутворення», «Менеджмент», «Маркетингові дослідження у фармації» – для студентів та «Організація, управління та економіка фармації» – для інтернів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.