Гарна Світлана Василівна

Гарна Світлана Василівна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ

Адреса:  м. Харків, пл. Захисників України, 17

Тел. (057) 731-92-76 

e-mail kssi-ipksf@nuph.edu.ua

 

У 1982 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут з відзнакою. Працювала в ГП ДНЦЛЗ з 1982 р. на посадах старшого лаборанта з вищою освітою, молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника.

У 1990 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Хіміко-технологічні дослідження плодів аронії чорноплідної».

З 2004 року працює в Інституті підвищення кваліфікації НФаУ: старший викладач (2004 р.), доцент кафедри ЯССЛ ІПКСФ НФаУ (2005 р.).

З 2006 року по 2013 рр. працювала на посаді декана факультету післядипломної освіти ІПКСФ НФаУ.

З 2010 року – завідувач кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ НФаУ. 

У 2007 році присвоєно вчене звання доцента.

У 2012 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 15.00.03 «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів» на тему «Розробка та стандартизація технології комплексної переробки лікарської рослинної сировини».

У 2015 році присвоєно вчене звання професор.

Громадська діяльність: член Ученої ради НФаУ, член вченої ради ІПКСФ НФаУ, член спеціалізованої вченої ради Д 64.605.01, член апробаційної ради НФаУ зі спеціальностей 15.00.02, 15.00.03, голова атестаційної комісії при Держслужбі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області.

Наукова школа. Напрямки наукових досліджень: технологія комплексної переробки лікарської рослинної сировини,  розробка лікарських засобів рослинного походження різної спрямованості дії та технології їх виробництва, пошук нових джерел біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини. Підготувала 2 кандидатів наук.

Автор понад 170 наукових і навчально-методичних праць, серед них 1 монографія, 3 авторських свідоцтва, 11 патентів, 3 навчальних посібника, методичні рекомендації та навчальні програми, наукові статті, тези доповідей та ін.

Викладає дисципліни: фармакогнозія, фармацевтичний аналіз лікарських засобів.

 

 

Print Friendly, PDF & Email