Гладченко Олег Михайлович

Гладченко Олег Михайлович, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та анатомії людини

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел./факс.(057)706-30-73,(057)706-23-42

e-mail: physio@ukrfa.kharkov.ua

Науковий профіль:

 

Гладченко Олег Михайлович народився 1 грудня 1955 р. у м. Куп’янську Харківської області в родині службовців. У 1981 році закінчив Харківський медичний інститут за спеціальністю лікувальна справа і отримав кваліфікацію лікаря. Трудову діяльність розпочав в обласній клінічній лікарні м. Харкова. З 1985 р працював за сумісництвом в Харківському державному університеті ім. М. Горького на кафедрі цивільної оборони викладачем медичної підготовки. З 1986 р. О. М. Гладченко – здобувач кафедри фармакотерапії Харківського державного фармацевтичного інституту. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Фармакологічна активність похідних 4-R-тіазоліл-2-амідів малонової кислоти».

З 1982 по 1990 був викладачем курсів підвищення кваліфікації середніх медичних працівників Харківського відділу охорони здоров’я. У 1990 р. Олег Михайлович – старший викладач кафедри фармакотерапії Харківського фармацевтичного інституту, де в 1991 обіймав посаду доцента, через два роки йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою. Протягом цих років О. М. Гладченко працював над докторською дисертацією за темою: «Перспективи пошуку діуретичних і протизапальних засобів в ряду похідних малонової і оксамінової кислот», яку захистив в 1997р. Працюючи на клінічній кафедрі фармакотерапії, він проводив лікувально-консультативну роботу серед хворих в обласній студентській лікарні на базі відділення екстракорпоральної детоксикації організму.

У 2004 році на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти пройшов курси підвищення кваліфікації і отримав вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Терапія», яку постійно підтверджує, проходячи регулярно курси підвищення кваліфікації на базі Харківської медичної академії післядипломної освіти та ін. З 2004 року – професор кафедри фізіології та анатомії людини.

Громадська діяльність: крім наукової та педагогічної діяльності Олег Михайлович проводить організаційну та профорієнтаційну роботу на посаді заступника відповідального секретаря приймальної комісії НФаУ.

Наукова школа:

Поряд з навчально-педагогічною діяльністю Олег Михайлович займається науковою роботою. Пріоритетним напрямком наукового пошуку є доклінічні дослідження перпективних нових лікарських засобів рослинного або синтетичного походження які впливають на шлунково-кишковий тракт, мають протизапальну,діуретичну, гепатопротекторну, простатопротекторну дію та ін.

За час роботи на кафедрі фармакотерапії з фармакокінетикою під керівництвом Олега Михайловича було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних (Дончак Д.Ю.) та фармацевтичних наук (Вахніна Н.Г.).

Працюючи на кафедрі біології, фізіології та анатомії людини, під керівництвом Олега Михайловича захищено 2 кандидатські дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних (Ефременко Е.А.) та фармацевтичних наук (Уланова В.А.)та виконується 2.

Наукова школа

Має понад 200 друкованих праць, 7 патентів України. Поряд з навчально-педагогічною діяльністю Олег Михайлович займається науковою роботою. Пріоритетним напрямком наукового пошуку є доклінічні дослідження потенційних нових лікарських засобів рослинного або синтетичного походження, які впливають на шлунково-кишковий тракт та мають протизапальну, діуретичну, гепатопротекторну, простатопротекторну дію. За час роботи на кафедрі фармакотерапії з фармакокінетикою під керівництвом Олега Михайловича було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних (Дончак Д.Ю.) і фармацевтичних наук (Вахніна Н.Г.). Працюючи на кафедрі фізіології та анатомії людини, під керівництвом Олега Михайловича захищено 2 кандидатські дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних (Єфременко Е.А. і Щукіна Н.Н) і 1 на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (Уланова В.А.).

Щорічно під керівництвом О.М. Гладченка виконуються та успішно захищаються магістерські роботи студентів спеціальності «Технології медичної діагностики та лікування» (Лабораторна діагностика).

Навчальні посібники

Гладченко О.М. є співавтором навчальних посібників і довідників “Фармакотерапія» – російською та українською мовами, «Лікарські препарати України», «Фармацевтичної енциклопедії», «Атлас фізіології людини. Схеми. Малюнки. Таблиці» 2014, 2017 р.р., щорічного посібника «Абітурієнту національного фармацевтичного університету»,

Методичні рекомендації

  • Анатомія людини: метод. вказів. для викладачів до практик. та семінар. занять (для здобувачів вищої освіти за освіт. програмою «Лабораторна діагностика»
  • Анатомія людини: методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти освітньої програми «Лабораторна діагностика»;
  • Робочий зошит з анатомії людини для аудит. та позаудит. самост. роботи: навч.-метод. посібн. для студентів спец. «Клінічна фармація», «Лабораторна діагностика».

Дисципліни, які викладає доктор наук

Анатомія людини з основами гістології, анатомія людини, валеологія, вікова фізіологія, фізіологія та анатомія людини

image_pdfimage_print