Гриценко Віта Іванівна

PharmD Grytsenko_fotoГриценко Віта Іванівна – доктор фармацевтичних наук (2015 р.), професор кафедри заводської технології ліків (з 2017 р.)
Адреса: вул. Валентинівська, 4
Тел.: 67-88-52
Е-mail: ztl@nuph.edu.ua

                             

 

Народилася 20 червня 1977 р. в с. Велика Писарівка Сумської області. У 1999 р. закінчила Українську фармацевтичну академію за спеціальністю «Фармація». У 2000 р. проходила інтернатуру на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Української фармацевтичної академії за фахом «Провізор загального профілю». У 2000 р. закінчила навчання у магістратурі і захистила магістерську роботу на тему: “Вивчення структурно-механічних властивостей гелей” (керівник – професор Чуєшов В.І.).

Після закінчення магістратури у 2000 р. вступила до аспірантури з відривом від виробництва на кафедру заводської технології ліків Національної фармацевтичної академії України, яку закінчила у 2003 р. та захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему: “Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з гепарином і метилурацилом” (науковий керівник – професор Чуєшов В.І.).

Після закінчення аспірантури працює асистентом кафедри заводської технології ліків (2003-2006). У 2008 р. Гриценко В.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри заводської технології ліків.

У 2015 р. Гриценко В.І. захистила докторську дисертацію на тему: «Наукове обґрунтування складу та технології лікарських препаратів для лікування захворювань передміхурової залози» (науковий консультант – професор Рубан О.А.). За результатами роботи створено й запропоновано для практичної медицини нові лікарські препарати – ректальні супозиторії «Тамсулопрост» і «Фітопрост» з простатопротекторною дією для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози і хронічного простатиту, які впроваджено у промислове виробництво АТ «Лекхім-Харків». У 2017 р. Гриценко В.І. присвоєно вчене звання професора кафедри заводської технології ліків.

Громадська діяльність: на кафедрі заводської технології ліків Гриценко В.І. відповідає за профорієнтаційну роботу, 2006-2009 р. – методист кафедри заводської технології ліків.

Напрями наукових досліджень Гриценко В.І. охоплюють розроблення складу і технології м’яких лікарських форм для терапії варикозної хвороби; розроблення складу і технології препаратів у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози.

Гриценко В.І. є співавтором оригінальних лікарських засобів: мазі «Трофепарин», супозиторіїв «Тамсулопрост» і «Фітопрост».

За плідну науково-практичну діяльність, розробку та впровадження лікарських засобів від ідеї до аптечної полиці нагороджена:

 • грамотою Національного фармацевтичного університету (2016).
 • грамотою Національного фармацевтичного університету за участь у підготовці та організації VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016 р.).
 • почесною відзнакою Національного фармацевтичного університету “Золота книга пошани” (2017 р.)

Навчальні посібники:

 1. Системи доставки лікарських засобів: навчальний посібник для студентів спеціальності «Фармація» / О.А. Рубан, В.І. Гриценко, С.М. Запорожська // – Х.: НФаУ. – 2017. – 69 с.
 2. Сучасний стан наукових знань спеціальності «Фармація»: навчальний посібник / Д.І. Дмитрієвський, О.А. Рубан, Л.М. Хохлова, В.І. Гриценко та ін. // – Х.: НФаУ. – 2017. – 99 с.
 3. Лекційний журнал з промислової технології лікарських засобів: навчальний посібник. Частина 1. / О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, Л.М. Хохлова, В.І. Гриценко та ін. // – Х.: НФаУ, 2017. – 108 с.
 4. Сучасні фармацевтичні технології (видання п’яте, доп. та виправ.): навчальний посібник до лабораторних занять магістрантів денної, вечірньої та заочної форми навчання  спеціальності 7.110201 «Фармація» / О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, Л.М. Хохлова, Л.О. Бобрицька, В.І. Гриценко та ін. // Х.: Вид-во НФаУ. – 2015. – 249 с.
 5. Практикум з промислової технології лікарських засобів. Навчальний посібник для студентів фармацевтичного факультету та факультету з підготовки іноземних студентів спеціальності «Фармація» / О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, Л.М. Хохлова, В.І. Гриценко та ін. // За ред. проф. Рубан О.А. – Х.: Вид-во НФаУ,  Оригінал. – 2015. – 320 с.(рекомендовано МОН України – лист № 1/11-7209 від 02.08.2010 р.)
 6. Малосерийное производство готовых лекарственных средств. Учеб. пособ. к лабор. занятиям по специализации для отеч. и иностр. студ. 5 курса спец. 7.110201 «Фармация»/ Под ред. Д.И. Дмитриевского. – Харьков: Кортес – 2001, 2009. – 144 с.
 7. Промислова технологія лікарських засобів. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів./ Сост. О.А. Рубан, Д.І. Дмитрієвський, В.Д. Рибачук, Д.В. Рибачук та ін. –Х.: НФаУ, 2009. – 72 с

Методичні рекомендації:

 1. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання магістерських робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 28 с.
 2. Дмитрієвський Д.І., Сліпченко Г.Д., Бобрицька Л.О. та ін. Методичні рекомендаціі до виконання дипломних робіт. Методика підготовки і порядок захисту. – Харків.: Вид-во НФаУ, 2009. – 24 с.
 3. Гриценко В.И., Дмитриевский Д.И. Мягкие лекарственные средства. Методические рекомендации для аудиторной и самостоятельной работы студентов специальности «Фармация» дневной и заочной форм обучения. –2007.- 26с.
 4. Методические указания к выполнению курсовых работ по заводской технологии лекарств для студентов IV курса // Дмитриевский Д.И., Хохлова Л.Н., Бобрицкая Л.А. и др. – Харьков: НФаУ, 2007. – 120 с.

Патенти

 1. Пат. № 78457, Україна, А61К9/02, А61К31/18, А61Р13/08. Засіб у формі супозиторіїв для лікування гіперплазії передміхурової залози та простатитів / Гриценко В. І., Рубан О. А., Зайченко Г. В., Тімченко М. М., Солдатова Є. О. – № U201208270; заявл. 06.07.2012; опубл. 25.03.2013. – Бюл. №6.
 2. Пат. 105257 Україна, МПК А61К9/02, А61К36/889, А61К36/185, А61К36/42, А61Р13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Гриценко В. І., Рубан О. А., Зайченко Г. В., Тімченко М. М., Солдатова Є. О. – № а201208125; заявл. 02.07.2012; опубл. 25.04.2014. – Бюл. № 8.
 3. Пат. № 78871, Україна, МПК А61К36/00, А61К 9/02, А61Р13/08. Фармацевтична композиція у формі супозиторіїв для лікування захворювань передміхурової залози / Гриценко В. І., Рубан О. А.,
  Зайченко Г. В., Тімченко М. М., Солдатова Є. О. – № U201208037; заявл. 02.07.2012; опубл. 10.04.2013. – Бюл. №7.
 4. Пат. 64483 А, Україна, А61К31/725, А61К31/505, А61К9/06 Фармацевтична композиція «Трофепарин» для лікування трофічних виразок / В.І.Чуєшов, В.І.Гриценко, О.А.Рубан, В.М.Кузнєцова, В.А.Рибак // заявлено 10.06.03; опубл. 16.02.04. Бюл. № 2.
 5. Пат. 33401. Україна. “Спосіб одержання біологічно активної субстанції рослинного походження з анаболічною дією”. Карпюк У.В., Єрьоменко Р.Ф., Гриценко В.І., Кисличенко В.С., Малоштан Л.М., Шаталова О.М., Гладух Є.В. Опубл. 25.06.08. Бюл. № 12.

Інформаційні листи

 1. Гриценко В. І. Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з рослинними екстрактами : інформ. лист /
  В. І. Гриценко, О. А. Рубан; МОЗ України. – К., 2014 – Вип. 11. – з проблеми «Фармація». – 4 с.
 2. Гриценко В. І. Розробка технології супозиторіїв простатопротекторної дії з тамсулозина гідрохлоридом : інформ. лист /
  В. І. Гриценко, О. А. Рубан; МОЗ України. – К., 2014 – Вип. 12. – З проблеми «Фармація». – 4 с.

Дисципліни, які викладає: “Промислова технологія лікарських засобів”, “Сучасні фармацевтичні технології”. Проводить лабораторні та семінарські заняття з промислової технології лікарських засобів для вітчизняних та іноземних студентів денної форми навчання факультету “Фармація”, для студентів заочної форми навчання факультету ступеневої фармацевтичної освіти, є керівником магістерських та дипломних робіт студентів, приймає участь у підготовці дистанційного курсу навчання, викладає англійською мовою.

image_pdfimage_print