Історія факультету медико-фармацевтичних технологій

Факультет складають кафедри: біології, клінічної лабораторної діагностики, клінічної фармакології та клінічної фармації, косметології і аромології, медичної хімії, фізичної реабілітації та здоровʼя.

Спеціальності: 226 Фармація, промислова фармація; 224 Технології медичної діагностики та лікування; 227 Фізична терапія, ерготерапія.

Освітні програми: Фармація, Клінічна фармація, Технології парфумерно-косметичних засобів, Лабораторна діагностика, Клінічні дослідження, Косметологія, Фізична терапія.

Набока О.І

НАБОКА Ольга Іванівна – декан факультету

Доктор біологічних наук, професор,

заслужений викладач НФаУ.

Випускниця ХФІ (1990)

Народилась 20.05.1966 року в м. Миронівка Київської обл. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1990). Працювала: лаборант (1983–1988), старший лаборант (1988–1995), асистент (1995–1999), доцент (1999–2010), професор (2010–2012) кафедри біологічної хімії, завідувач кафедри біології (2013-2014), професор кафедри біології (з 2015); одночасно ‒ декан медико-фармацевтичного факультету НФаУ (з 2004).Автор і співавтор понад 200 наукових праць, 6 навчальних посібників, 2 монографій, 3 методичних рекомендацій, 12 патентів. Напрямок наукової діяльності – вивчення механізму дії нових субстанцій, оцінка нешкідливості потенційних фармацевтичних препаратів. Підготувала одного доктора філософії, керує підготовкою одного доктора філософії та одного доктора наук. Стажувалась та вивчала досвід в університетах Німеччини, Польщі, Нідерландів, Франції, Республіки Мальта.

Лауреат грамот та дипломів: Харківської обласної державної адміністрації (2005, 2013, 2016), Харківського міського голови (2007), Київської районної ради м. Харків (2005 р.), МОН України (2007 р.), МОЗ України (2010 р.), НФаУ (2004, 2009, 2013, 2016). Двічі дипломант конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Декан факультету». Прізвище внесено до Золотої книги пошани НФаУ. Заслужений викладач НФаУ. Є членом ректорської ради, вченої ради, об’єднаної ради факультетів, центральної методичної ради НФаУ, апробаційної ради зі спеціальності 14.03.05 – фармакологія, редакційної колегії «Фармацевтичного журналу», міжнародного товариства вивчення ксенобіотиків (The International Societi for the Study of Xenobiotics (ISSX)). Активно співпрацює з аптечними установами та медичними лабораторіями Харкова та України.


Медико-фармацевтичний факультет (нині факультет медико-фармацевтичних технологій) створено 2004 року. Він об’єднав спеціальності: «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-косметичних засобів», «Лабораторна діагностика», «Педагогіка вищої школи».  З метою розвитку цих спеціальностей і нарощування інтелектуального та наукового потенціалу на факультеті було створено нові кафедри: клінічної фармакології з фармацевтичною опікою, косметології і аромології, клінічної лабораторної діагностики. Спеціальності ліцензовані. 1999 року отримано ліцензію на право підготовки здобувачів за спеціальністю «Клінічна фармація». Кваліфікацію «клінічний провізор» внесено до Державного класифікатора професій, затверджено відповідну посаду, передбачено інтернатуру. Кафедра, яка є випусковою для клінічних провізорів, натепер має назву – клінічна фармакологія та клінічна фармація, її очолює доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ігор Альбертович Зупанець. З 2005 року розпочато підготовку магістрів за спеціальністю «Клінічна фармація». Випускники отримують кваліфікацію «клінічний провізор» і «магістр клінічної фармації».

За ініціативи І. А. Зупанця на кафедрі (з 1994 року) читається курс лабораторної та функціональної діагностики, що зумовило відкриття нової спеціальності; 2001 року ліцензовано спеціальність «Лабораторна діагностика» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», кваліфікація – лаборант (медицина)), а 2004 року створено кафедру клінічної лабораторної діагностики, яку очолила доктор медичних наук, професор О. І. Залюбовська. У 2014–2016 рр. кафедрою завідувала доктор медичних наук, професор С. І. Крижна, з 2017 року кафедру очолює доктор біологічних наук, доцент Р. Ф. Єрьоменко. 2005 року здійснено перший випуск бакалаврів медицини; а 2012 року вперше в Україні започатковано підготовку лікаря-лаборанта та ліцензовано освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціальністю «Лабораторна діагностика» (нова назва «Технології медичної діагностики та лікування»).

Більшість тематичних занять проводиться на базі провідних спеціалізованих стаціонарів та клініко-діагностичних лабораторій НДІ медичного профілю, що дозволяє здобувачам ознайомитися зі специфікою роботи в лабораторіях різного профілю, найновітнішою медичною апаратурою та  методиками проведення обстежень, а також мати можливість за цим напрямком проходити практику за кордоном. Випускники мають право працювати в лабораторіях клініко-діагностичного профілю, клінічної біохімії, клінічної бактеріології, клінічної паразитології, клінічної лабораторної імунології, лабораторної генетики, клінічної лабораторної цитології, у лабораторіях бюро судово-медичної експертизи.

Спеціальність «Технологія парфумерно-косметичних засобів» ліцензовано 1997 року. 1998 року створено кафедру косметології і аромології, яку очолив доктор фармацевтичних наук, професор Олександр Геннадійович Башура. 1998 року кваліфікацію «провізор-косметолог» внесено до номенклатури фармацевичних спеціальностей та до Державного класифікатора професій (1999). З 2002 року для провізора-косметолога передбачено інтернатуру за спеціальністю «Провізор загального профілю». У штатний розпис аптечних установ уведено посаду провізора-косметолога та визначено його функційні обов’язки.

З 2005 до 2015 рік на факультеті здійснювалась підготовка магістрів за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» (кафедра педагогіки та психології, завідувач – доктор педагогічних наук, професор Л. Г. Кайдалова). Заняття проводилися на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів НФаУ.

З вересня 2018 року медико-фармацевтичний факультет перейменовано у факультет медико-фармацевтичних технологій.

За час існування факультету 2534 випускників отримали дипломи, серед яких 281 – дипломи з відзнакою. За період з 2004 до 2019 року в НФаУ здійснено випуск 66 магістрів клінічної фармації, 79 магістрів фармації, 232 магістрів педагогіки і 180 магістрів лабораторної діагностики.

Попри «молодість» факультету, є серед здобувачів вищої освіти і випускників імена, якими ми будемо пишатися завжди. Насамперед, це випускники, які прийняли рішення присвятити себе науці, отримали наукові гранти для проходження магістерських програм у Німеччині та Нідерландах (О. Грінцова, В. Старокожко, І. Мукомел). К. Шмуйлова одержала грант на участь у міжнародній академічній програмі МАСА Atzil в Аріельському університеті (Ізраїль). Випускники спеціальностей «Клінічна фармація» і «Технології парфумерно-косметичних засобів» К. О. Зупанець та О. А. Рухмакова захистили докторські дисертації, К. Бездітко, О. Грінцова, В. Городецька, О. Товчига, М. Зупанець, П. Маркін, Т. Аверіна, М. Алєксєєва, О. Чікіткіна, К. Андреєва, Т. Брюханова, Н. Давішня, К. Вєтрова, А. Шкапо, В. Місюрьова, О. Роїк, А. Коломатченко, Т. Лой, С. Хуарі, О. Жук, М. Нікітіна, А. Башура, Ю. Безпала захистили кандидатські дисертації. Закінчують роботу над кандидатськими дисертаціями А. Маркіна, Ю. Вороніна. Є чим пишатися й випускникам, які пов’язали своє майбутнє з виробництвом і працюють над розробленням нової парфумерно-косметичної продукції України (О. Жук, Ю. Вороніна, С. Толоцький, А. Карабут, О. Суботін, Л. Годован, В. Докторов).

Випускники факультету успішно представляють НФаУ також за кордоном: О. Грінцова (Німеччина), В. Старокожко (Нідерланди), С. Нішит (США), А. Шармар (Іспанія), А. Тур, Ю. Дегтярьова, І. Ляшенко (Італія), С. Аврамова (Білорусь), І. Граділь, О. Храмцова (РФ), Ю. Іванюк (Норвегія), С. Петров (Болгарія) та ін. Багато здобувачів, які в різний час навчалися на факультеті, отримували стипендії: Президента України, Верховної Ради, Харківського міського голови «Обдарованість», були лауреатами премії НАМН України.

Сьогодні на факультеті здобувають престижну вищу освіту понад 1300 студентів. Отримуючи добрий старт, вони також матимуть можливість кар’єрного зростання, зможуть продовжувати навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі, виконувати та захищати дисертаційні роботи, працювати викладачами. І коли вищий навчальний заклад створює формат, у якому нашим студентам комфортно навчатися, вони обов’язково досягнуть найкращих результатів, свідченням чого є те, що наші випускники мають високий рейтинг як в Україні, так і за її межами.

Факультет з 2004 р. очолює професор Ольга Іванівна Набока.

Заступники декана: кандидати фармацевтичних наук Олександр Васильович Очкур та Оксана Володимирівна Шовкова.

Інспектори деканату: Яна Станіславівна Разумейко, Катерина Станіславівна Копійко, Юліана Олександрівна Ходак.

факультет нфау

Колектив деканату (зліва направо): заступник декана, доц. Олександр Васильович Очкур, ст. інспектор Оксана Юріївна Ткаченко, провідний фахівець Яна Станіславівна Разумейко, декан, професор Ольга Іванівна Набока, заступник декана (з 2005-2014 р.) проф. Світлана Іванівна Крижна, заступник декана (2015-2019 р.) Ольга Олегівна Койро.

 

Print Friendly, PDF & Email