Євтіфєєва Ольга Анатоліївна

Фото Євтіфєєва О.А.Євтіфєєва Ольга Анатоліївна – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри фармацевтичної хімії

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Науковий профіль : 

     

 

Ольга Анатоліївна народилася 23 жовтня 1968 р. у м. Канєвській, Краснодарського краю. У 1993 р. закінчила Українську фармацевтичну академію з відзнакою, де і продовжила свою професійну кар’єру. До захисту кандидатської дисертації з 1993 р. працювала старшим лаборантом, асистентом кафедри фармацевтичної хімії. У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 3-заміщених 4-гідрокси-2-оксо-хінолінів». З 1998 по 2011 рр. працювала доцентом, з 2011 по 2012 рр. професором кафедри, з 2012 по 2016 рік – завідувала кафедрою аналітичної хімії. З 2016 р. – по теперішній час професор кафедри фармацевтичної хімії.

У 2011 р. захистила докторську дисертацію за темою «Стандартизація підходів до оцінки якості екстемпоральних лікарських засобів». У 2011 році присвоєно звання професора кафедри аналітичної хімії.

О.А. Євтіфєєва є експертом центральної комісії з дистанційного навчання НФаУ; членом Апробаційної комісії зі спеціальності «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» (15.00.02), Апробаційної комісії зі спеціальності «Стандартизація та організація виробництва лікарських засобів» (15.00.03), Вченої Ради університету, об’єднаної Ради факультетів НФаУ, Центральної методичної комісії НФаУ.

Під її керівництвом підготовлено три кандидати наук: К.І. Проскуріна на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Оптимізація та валідація методів аналізу екстемпоральних лікарських засобів, що містять нітрофурал, пілокарпіну гідрохлорид та папаверину гідрохлорид», 2011 р.; А.Ю. Бочкарьова на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою : «Оптимізація та валідація методів аналізу екстемпоральних лікарських засобів, що містять хлорамфенікол, стрептоцид розчинний та етакридину лактат», 2011 р.; М.О. Хмельова на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою ««Стандартизація методів контролю якості мазей та розчинів аптечного виготовлення, що містять саліцилову кислоту та борну кислоту»», 2015 р.; 2 дипломні роботи, 2015 р., 2016 р.; 2 магістерські роботи, 2015 р.

Під керівництвом Ольги Анатоліївни виконується докторська, дві кандидатських дисертації.

Нагороджена грамотою Харківської обласної ради за значні наукові здобутки, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм (2012).

Є автором та співавтором понад 260 наукових праць, серед них — 10  патентів, 19 навчальних посібників, 6 методичних рекомендацій, 11 навчальних програм та 18 інформаційних листів про нововведення в системі охорони здоров’я, які упроваджено в практику лабораторій з аналізу якості лікарських засобів та виробів медичного призначення територіальних Державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів у 13 областях України.

Навчальні посібники

 1. Литвиненко М.М. Словник-довідник українських, латинських та російських назв лікарських рослин, які зустрічаються в Україні / М.М. Литвиненко, І.П. Банний, О.А. Євтіфєєва // Х.: Вид-во 000 „Нова ньюс”.-2000. – 31с.
 2. Банний І.П. Аналіз очних крапель в умовах аптеки / І.П. Банний, О.А. Євтіфєєва, М.В. Рахімова // Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 68с.
 3. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья / И.П. Банный, М.М. Литвиненко, О.А. Евтифеева, А.Г. Сербін // Х.: Изд-во НФАУ „Золотые страницы”, – 88с.
 4. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: навч. посіб. для слухачів системи післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації / В.М. Толочко, та інш. // Х.: Вид-во НФАУ „Золоті сторінки”, 2002. – 480с.
 5. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації: навч. посіб. для слухачів системи післядиплом. підготов. та фахівців практ. фармації / за ред. В.М. Толочка. – 2-ге вид. // Х.: Вид-во Тимченко, 2006. – 528с.
 6. Нормативне забезпечення контролю якості лікарських засобів в Україні: збірка нормативно-правових актів / За ред. В.А. Георгіянц та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 203с.
 7. Нормативна документація з питань якості лікарських засобів у закладах охорони здоров’я України: Збірка нормативно-правових актів / За ред. В.А. Георгіянц – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 204 с.
 8. Законодавче забезпечення системи контролю якості лікарських засобів в Україні: Збірка нормативно-правових актів / За ред. С. В. Гарної. – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 210 с.
 9. Analytical chemistry. Test collection [Text] : the manual for students of higher schools / Nat. univ. of pharmacy ; V.V. Bolotov, O.A. Ievtifieieva, T.A. Kostina [at al.] ; ed. by prof. V.V. Bolotov // Kharkiv: NUPh. Original, 2012. – 176 p. – Бібліогр. с. 174. –ISBN 978-966-615-404-3. – ISBN 978-966-649-082-0.
 10. Analytical chemistry[Text] : handbook : the manual for students of higher schools / Nat. univ. of pharmacy ; V. V. Bolotov, O.A. Ievtifieieva, L.Yu. Klimenko [et al.] ; ed. by prof. V. V. Bolotov. – Kharkiv : NUPh : Original, 2012. – 320 p. : fig., tab., schemes. – Бібліогр.: с. 316. – 500 экз. – ISBN 978-966-615-418-0. – ISBN 978-966-649-084-4. 
 11. Кількісний аналіз. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу. Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.А. Євтіфєєва, Т.В. Жукова, В.П. Мороз та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2012, – 44 с.
 12. Аналітична хімія. Якісний аналіз, кількісний аналіз, інструментальні методи аналізу. Навч. посіб. для студ. ступ. фарм. освіти / О.А. Євтіфєєва, Т.В. Жукова, І.Ю. Пєтухова та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2012, – 42 с.
 13. Количественный анализ. Инструментальные (физические и физико-химические) методы анализа. Учеб. пособ. для студ. ВУЗов / О.А. Евтифеева, Т.В. Жукова, В.П. Мороз и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2012 – 40 с.
 14. Аналитическая химия. Качественный анализ. Учеб. пособ. для студ. ВУЗов / О.А. Евтифеева, С.В. Колесник, Н.Ю. Голик и др. // Х.: Изд-во НФаУ, 2012 – 36 с.
 15. Аналітична хімія. Якісний аналіз. Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.А. Євтіфєєва, С.В. Колісник, М.Ю. Голік та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2012, – 36 с.
 16. Конспект лекцій по аналітичній хімії. Модуль 1: Якісний аналіз. Гравіметрія. Кислотно-основне титрування. Навч. посіб. для студ. ВНЗ / За ред. Євтіфєєвої О.А. // Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 104с.
 17. Аналітична хімія. Навч.-довідк. посіб. / Нац. фармац. универ. В. В. Болотов, О. А. Євтіфєєва, Т. В. Жукова, Л. Ю. [та інш.]; під заг. ред. проф. В. В. Болотова. // Х.: НФаУ, Оригінал, 2012. – 320с. : рис., табл., схеми. – Бібліогр. : с. 316. – 500 єкз. –ISBN 978-966-615-423-4. – ISBN 978-966-649-090-5. 
 18. Analytical (Qualitative analysis). Part I / Nat. univ. of pharmacy ; O.A. Ievtifieieva, V.V. Bolotov, T.A. Kostina [at al.] ; ed. by prof. O.A. Ievtifieieva. // Kharkiv : Publishing house the CLL «Generous farmstead plus», 2014. – 169 p. : fig., tab., schemes. – Бібліогр.: с. 168. – 500 экз. –ISBN 978-617-7188-. 
 19. Аналітична хімія: питання та відповіді. Навч. посіб. / О.А. Євтіфєєва, К.В. Динник, І.Ю. Пєтухова та інш. // Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 59 с
 20. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту : Крок 1. Фармація. / Абрамов А.В., Акімова З.І., Алексєєнко О.В. та інш. – Київ : Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація». (Українською мовою) , 2017. –  25 с.
 21. Збірник тестових завдань для складання ліцензійного іспиту : Крок 1. Фармація. / Абрамов А.В., Акімова З.І., Алексєєнко О.В. та інш. – Київ : Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація». (Російською мовою) , 2017. –  25 с. 

Методичні рекомендації

 1. Методичні рекомендації з фармакогнозії для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація» / В.А. Георгіянц, О.Ф. Пімінов, О.О. Дроздова та ін. // Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 20с.
 2. Методичні рекомендації з фармакогнозії для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Клінічна фармація» // В.А. Георгіянц, О.Ф. Пімінов, О.О. Дроздова та ін. // Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 23с.
 3. Методичні рекомендації з медичної хімії: для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Клінічна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц // Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 36 с.
 4. Методичні рекомендації з фармацевтичного аналізу лікарських засобів: для провізорів-інтернів очної частини спеціалізації зі спеціальності «Загальна фармація» / За ред. В.А. Георгіянц // Х.: Вид-во НФаУ, 2009. – 33 с.
 5. Методичні рекомендації по виявленню та вилученню з обігу фальсифікованих та субстандартних лікарських засобів. / Л.В. Бондарєва, С.В. Гарна, В.А. Геогіянц та ін. // Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 25с.
 6. Кількісний аналіз. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу:Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.А. Євтіфєєва, Т.В. Жукова, В.П. Мороз, Є.Ю. Ахмедов, О.А. Бризицький – Х.: вид. НФаУ, 2012, – 44 с.
 7. Аналітична хімія. Якісний аналіз, кількісний аналіз, інструментальні методи аналізу: Навч. посіб. для студ. ступ. фарм. освіти / О.А. Євтіфєєва, Т.В. Жукова, І.Ю. Пєтухова,В.П. Мороз, К.В. Динник, О.Г. Кизим, О.О. Алтухов – Х.: вид. НФаУ, 2012, – 42 с.
 8. Количественный анализ. Инструментальные (физические и физико-химические) методы анализа: Учеб. пособ. для студ. ВУЗов / О.А.Евтифеева, Т.В.Жукова, В.П.Мороз, Э.Ю.Ахмедов, А.А.Алтухов, А.А. Бризицкий– Х.: изд. НФаУ, 2012 – 40 с.
 9. Аналитическая химия. Качественный анализ: Учеб.пособ. для студ. ВУЗов / О.А.Евтифеева, С.В.Колесник, Н.Ю.Голик, И.Ю.Петухова, Э.Ю.Ахмедов – Х.: изд. НФаУ, 2012 – 36 с.
 10. Аналитическая химия: Лабораторный журнал по технике лабораторних работ для студ. ВУЗов / О.А.Евтифеева, Е.Г. Кизим, Е.А. Цапко– Х.: изд. НФаУ, 2012 – 32 с.
 11. Аналітична хімія. Якісний аналіз: Навч. посіб. для студ. ВНЗ / О.А. Євтіфєєва, С.В. Колісник, М.Ю. Голік, І.Ю. Пєтухова, Є.Ю. Ахмедов,О.А. Бризицький– Х.: вид. НФаУ, 2012, – 36 с.
 12. Програма, методичні вказівки та завдання до самостійної позааудиторної роботи з аналітичної хімії (для студентів ступеневої, заочної форм освіти) / О.А. Євтіфєєва, О.М. Свєчнікова, І.Ю. Петухова та ін. // Х.: НФаУ, 2013. – 58 с. 
 13. Конспект лекцій по аналітичній хімії. Модуль 1: Якісний аналіз. Гравіметрія. Кислотно-основне титрування. Навч. посіб. для студ. ВНЗ / В.В. Болотов, О.А. Євтіфєєва, Т.В.Жукова та ін.; за ред. Болотова В.В., Євтіфєєвої О.А. – Х.: вид. НФаУ, 2013. – 104с.

О.А. Євтіфєєва є дійсним членом Європейської федерації фармацевтичних наук (EUFEPS) з 2013 р., у термін з 2013 по 2014 рр. була прийнята до складу медичного комітету Люблінського відділення Польської академії наук ( PAS Branch in Lublin).

Нововведення

Євтіфєєва О.А. викладає дисципліни «Аналітична хімія», «Фармацевтичний аналіз», «Основи валідації аналітичних методик» «Стандартизація та сертифікація ліків», «Сучасна аналітична лабораторна практика», «Фармацевтична хімія», «Розробка та валідація методів контролю якості лікарських засобів».

Print Friendly, PDF & Email