Кадровий склад

Склад науково-педагогічних та педагогічних кадрів на початок навчального року

 


№ з/п Назва освітньої програми Спеціальність Випускова кафедра, підрозділ Кафедри, що задіяні в освітньому процесі
1. Економіка підприємства 051 Економіка Управління, економіки та забезпечення якості у фармації 1.  Іноземних мов
2.  Менеджменту та публічного адміністрування
3.  Нормальної та патологічної фізіології
4.  Організації та економіки фармації
5.  Освітніх та інформаційних технологій
6.  Соціальної фармації
7.  Технології фармацевтичних препаратів
8.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
9.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
10.  Фізичної реабілітації та здоров’я
11.  Філософії та соціології
12.  Фундаментальної та мовної підготовки
2. Менеджмент

073 Менеджмент

 

1. Менеджменту та публічного адміністрування
2. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
1.  Біотехнології
2.  Іноземних мов
3.  Менеджменту та публічного адміністрування
4.  Організації та економіки фармації
5.  Освітніх та інформаційних технологій
6.  Соціальної фармації
7.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
8.  Фармакології та фармакотерапії
9.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
10.  Фізичної реабілітації та здоров’я
11.  Філософії та соціології
12.  Фундаментальної та мовної підготовки
3. Маркетинг 075 Маркетинг 1. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
2. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
1.  Іноземних мов
2.  Менеджменту та публічного адміністрування
3.  Організації та економіки фармації
4.  Освітніх та інформаційних технологій
5.  Соціальної фармації
6.  Технології фармацевтичних препаратів
7.  Товарознавства
8.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
9.  Фармакології та фармакотерапії
10.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
11.  Фізичної реабілітації та здоров’я
12.  Філософії та соціології
13. Фундаментальної та мовної підготовки
4. Біотехнологія 162 Біотехнології та біоінженерія 1. Біотехнології
2. Менеджменту та публічного адміністрування
3. Технологій фармацевтичних препаратів
4. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
1.  Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
2.  Біологічної хімії
3.  Біотехнології
4.  Іноземних мов
5.  Неорганічної та фізичної хімії
6.  Органічної хімії
7.  Освітніх та інформаційних технологій
8.  Технології фармацевтичних препаратів
9.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
10.  Фармацевтичної хімії
11.  Фізичної реабілітації та здоров’я
12.  Філософії та соціології
13.  Фундаментальної та мовної підготовки
5. Лабораторна діагностика 224 Технології медичної діагностики та лікування 1. Клінічної лабораторної діагностики
2. Мікробіології, вірусології та імунології
1.  Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
2.  Ветеринарної медицини
3.   Іноземних мов
4.  Клінічної лабораторної діагностики
5.  Клінічної фармакології та клінічної фармації та фармації
6.  Мікробіології, вірусології та імунології
7.  Неорганічної та фізичної хімії
8.  Нормальної та патологічної фізіології
9.  Органічної хімії
10.  Освітніх та інформаційних технологій
11.  Фармакології та фармакотерапії
12.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
13.  Фізичної реабілітації та здоров’я
14.  Філософії та соціології
15.  Фундаментальної та мовної підготовки
6. Фізична терапія 227 Фізична терапія, ерготерапія Фізичної реабілітації та здоров’я 1.  Біологічної хімії
2. Іноземних мов
3.  Клінічної фармакології та клінічної фармації
4.  Нормальної та патологічної фізіології
5.  Організації та економіки фармації
6.  Освітніх та інформаційних технологій
7.  Соціальної фармації
8.  Товарознавства
9.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
10.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
11.  Фармакології та фармакотерапії
12.  Фізичної реабілітації та здоров’я
13.  Філософії та соціології
14.  Фундаментальної та мовної підготовки
15.  Хімії природних сполук і нутриціології

№ з/п Назва освітньої програми Спеціальність Випускова кафедра, підрозділ Кафедри, що задіяні в освітньому процесі
7. Педагогіка вищої школи

011 Освітні, педагогічні науки

 

Освітніх та інформаційних технологій 1. Іноземних мов
2. Менеджменту та публічного адміністрування
3. Освітніх інформаційних технологій
4. Фундаментальної та мовної підготовки
8. Економіка підприємства 051 Економіка Управління, економіки та забезпечення якості у фармації 1. Соціальної фармації
2. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
3. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
9. Менеджмент організацій та адміністрування

073 Менеджмент

 

Менеджменту та публічного адміністрування 1. Менеджменту та публічного адміністрування
2. Освітніх та інформаційних технологій
10. Менеджмент клінічних досліджень 073 Менеджмент Менеджменту та публічного адміністрування 1. Клінічної фармакології та клінічної фармації
2. Менеджменту та публічного адміністрування
11. Логістика 073 Менеджмент Управління, економіки та забезпечення якості у фармації 1. Менеджменту та публічного адміністрування
2. Освітніх та інформаційних технологій
3. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
12. Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом 073 Менеджмент Управління, економіки та забезпечення якості у фармації 1. Клінічної фармакології та клінічної фармації
2.  Менеджменту та публічного адміністрування
3.  Організації та економіки фармації
4.  Технології фармацевтичних препаратів
5.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
6.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
13. Якість, стандартизація та сертифікація 073 Менеджмент Управління, економіки та забезпечення якості у фармації 1. Менеджменту та публічного адміністрування
2. Освітніх та інформаційних технологій
3. Соціальної фармації
4. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
14. Маркетинг  075 Маркетинг 1. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
2. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
1. Соціальної фармації
2. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
3. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
15. Фармацевтична біотехнологія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології 1.  Біотехнології
2.  Іноземних мов
3.  Освітніх та інформаційних технологій
4.  Технології фармацевтичних препаратів
5.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
16. Промислова біотехнологія 162 Біотехнології та біоінженерія Біотехнології 1.  Біотехнології
2.  Іноземних мов
3.  Освітніх та інформаційних технологій
4.  Технології фармацевтичних препаратів
5.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
17. Хвороби дрібних домашніх тварин

211 Ветеринарна медицина

 

Ветеринарної медицини та фармації 1.   Ветеринарної медицини та фармації
2.  Іноземних мов
3.  Мікробіології, вірусології та імунології
4.  Неорганічної та фізичної хімії
5.  Освітніх та інформаційних технологій
6.  Соціальної фармації
7. Фармакогнозії
8.  Фізичної реабілітації та здоров’я
9.  Філософії та соціології
10. Фундаментальної та мовної підготовки
18. Лабораторна діагностика 224 Технології медичної діагностики та лікування 1. Клінічної лабораторної діагностики
2. Мікробіології, вірусології та імунології
1. Біологічної хімії
2. Ветеринарної медицини та фармації
3. Клінічної лабораторної діагностики
4  Клінічної фармакології та клінічної фармації
5.  Менеджменту та публічного адміністрування
6. Мікробіології, вірусології та імунології
7.  Організації та економіки фармації
8.  Освітніх та інформаційних технологій
9.  Соціальної фармації
10. Фармакології та фармакотерапії
19.  (226) Фармація (1р. 6 міс.) 226 Фармація, промислова фармація 1. Аптечної технології ліків
2. Заводської технології ліків
3. Клінічної фармакології та клінічної фармації
4. Медичної хімії
5. Організації та економіки фармації
6. Соціальної фармації
7. Технології ліків
8. Технологій фармацевтичних препаратів
9. Фармакогнозії
10. Фармакології та фармакотерапії
11. Фармацевтичної хімії
12. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
13. Хімії природних сполук та нутриціології
1. Аптечної технології ліків
2. Заводської технології ліків
3. Клінічної фармакології та клінічної фармації
4. Косметології і аромології
5. Менеджменту та публічного адміністрування
6. Мікробіології, вірусології та імунології
7. Організації та економіки фармації
20. Фармація (4 р. 10 міс.) 226 Фармація, промислова фармація 1. Аптечної технології ліків
2. Заводської технології ліків
3. Клінічної фармакології та клінічної фармації
4. Медичної хімії
5. Організації та економіки фармації
6. Соціальної фармації
7. Технології ліків
8. Технологій фармацевтичних препаратів
9. Фармакогнозії
10. Фармакології та фармакотерапії
11. Фармацевтичної хімії
12. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
13. Хімії природних сполук та нутриціології
1.  Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
2.  Аптечної технології ліків
3.  Біологічної хімії
4.  Біотехнології
5.   Ветеринарної медицини та фармації
6.  Заводської технології ліків
7.  Іноземних мов
8.  Клінічної лабораторної діагностики
9.  Клінічної фармакології та клінічної фармації
10.  Косметології і аромології
11.  Медичної хімії
12.  Менеджменту та публічного адміністрування
13.  Неорганічної та фізичної хімії
14.  Нормальної та патологічної фізіології
15.  Організації та економіки фармації
16.  Органічної хімії
17.  Освітніх та інформаційних технологій
18.  Соціальної фармації
19.  Технології ліків
20.  Технології фармацевтичних препаратів
21.  Товарознавства
22.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
23.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
24.  Фармакології та фармакотерапії
25.  Фармакогнозії
26.  Фармацевтичної хімії
27.  Фізичної реабілітації та здоров’я
28.  Філософії та соціології
29.  Фундаментальної та мовної підготовки
30.  Хімії природних сполук і нутриціології
21.

 

Клінічна фармація
(4 р. 10 міс.)

226 Фармація, промислова фармація Клінічної фармакології та клінічної фармації 1.  Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
2.  Біологічної хімії
3.   Ветеринарної медицини та фармації
4.  Заводської технології ліків
5. Іноземних мов
6.  Клінічної лабораторної діагностики
7.  Клінічної фармакології та клінічної фармації
8.  Косметології і аромології
9.  Медичної хімії
10. Менеджменту та публічного адміністрування
11. Мікробіології, вірусології та імунології
12. Неорганічної та фізичної хімії
13.  Нормальної та патологічної фізіології
14. Освітніх та інформаційних технологій
15. Соціальної фармації
16. Технології фармацевтичних препаратів
17. Товарознавства
18. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
19. Фармакології та фармакотерапії
20. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
21. Фізичної реабілітації та здоров’я
22. Філософії та соціології
22. Клінічна фармація
(1 р. 6 міс.)
226 Фармація, промислова фармація Клінічної фармакології та клінічної фармації 1. Клінічної фармакології та клінічної фармації
2. Медичної хімії
3. Менеджменту та публічного адміністрування
4. Освітніх та інформаційних технологій
5. Соціальної фармації
6. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
7. Фармакології та фармакотерапії
8. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
9. Хімії природних сполук і нутриціології
23. Технології фармацевтичних препаратів
(1 р. 6 міс.) 
226 Фармація, промислова фармація Косметології і аромології 1.  Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
2.  Біологічної хімії
3.  Ботаніки
4.  Заводської технології ліків
5. Іноземних мов
6.  Клінічної фармакології та клінічної фармації
7.  Косметології і аромології
8.  Медичної хімії
9.  Мікробіології, вірусології та імунології
10.  Неорганічної та фізичної хімії
11.  Нормальної та патологічної фізіології
12.  Організації та економіки фармації
13.  Органічної хімії
14.  Освітніх та інформаційних технологій
15.  Соціальної фармації
16.  Технології ліків
17.  Товарознавства
18.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
19.  Фармакології та фармакотерапії
20.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
21.  Фармацевтичної хімії
22.  Фізичної реабілітації та здоров’я
23.  Філософії та соціології
24.  Фундаментальної та мовної підготовки
25.  Хімії природних сполук і нутриціології
24. Технології фармацевтичних препаратів (4 р. 10 міс.) 226 Фармація, промислова фармація 1. Технологій фармацевтичних препаратів
2. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
3. Менеджменту та публічного адміністрування
1.  Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
2.  Біологічної хімії
3.  Ботаніки
4.  Ветеринарної медицини та фармації
5.  Іноземних мов
6.  Неорганічної та фізичної хімії
7.  Нормальної та патологічної фізіології
8.  Органічної хімії
9.  Освітніх та інформаційних технологій
10.  Соціальної фармації
11.  Технології фармацевтичних препаратів
12.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
13.  Фармакології та фармакотерапії
14.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
15.  Фармацевтичної хімії
16.  Фізичної реабілітації та здоров’я
17.  Філософії та соціології
18.  Фундаментальної та мовної підготовки
19.  Хімії природних сполук і нутриціології
25. Технології фармацевтичних препаратів (1 р. 6 міс.)  226 Фармація, промислова фармація 1. Технологій фармацевтичних препаратів
2. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
3. Менеджменту та публічного адміністрування
1.  Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
2. Мікробіології, вірусології та імунології
3. Органічної хімії
4. Освітніх та інформаційних технологій
5. Технології фармацевтичних препаратів
6. Товарознавства
7. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
26. Клінічні дослідження 226 Фармація, промислова фармація Клінічної фармакології та клінічної фармації 1. Заводської технології ліків
2. Клінічної фармакології та клінічної фармації
3. Менеджменту та публічного адміністрування
27. Оцінка технологій охорони здоров’я 226 Фармація, промислова фармація Організації та економіки фармації 1. Організації та економіки фармації
2. Соціальної фармації
3. Товарознавства
4. Фармакології та фармакотерапії
28. Косметологія 226 Фармація, промислова фармація Косметології і аромології 1.  Косметології і аромології
2.  Нормальної та патологічної фізіології
3.  Освітніх та інформаційних технологій
4.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
29. Фітотерапія та нутриціологія 226 Фармація, промислова фармація Хімії природних сполук і нутриціології 1.  Біотехнології
2.  Косметології і аромології
3.  Мікробіології, вірусології та імунології
4.  Освітніх та інформаційних технологій
5.  Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
6.  Фармакології та фармакотерапії
7.  Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
8.  Фармацевтичної хімії
9.  Філософії та соціології
10. Хімії природних сполук і нутриціології
30. Адміністративний менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

 

Менеджменту та публічного адміністрування 1.   Менеджменту та публічного адміністрування
2.   Організації та економіки фармації
3.   Освітніх та інформаційних технологій
4.   Соціальної фармації
5.   Управління, економіки та забезпечення якості у фармації

№ з/п Назва освітньої програми Спеціальність Випускова кафедра, підрозділ Кафедри, що задіяні в освітньому процесі
31. Біологія (PhD) 091 Біологія Відділ аспірантури та докторантури 1. Біологічної хімії
2. Іноземних мов
3.  Нормальної та патологічної фізіології
4. Освітніх та інформаційних технологій
5. Соціальної фармації
6. Технології ліків
7. Філософії та соціології
8. Фармакології та фармакотерапії
9. Клінічної лабораторної діагностики
32 Медицина (PhD) 222 Медицина Відділ аспірантури та докторантури 1. Іноземних мов
2. Клінічної фармакології та клінічної фармації
3. Соціальної фармації
4. Освітніх та інформаційних технологій
5. Технології ліків
6. Філософії та соціології
7. Фармакології та фармакотерапії
33 Фармація (PhD)

 

226 Фармація, промислова фармація

 

Відділ аспірантури та докторантури 1. Аптечної технології ліків
2. Аналітичної хімії та аналітичної токсикології
3. Заводської технології ліків
4. Іноземних мов
5. Клінічної фармакології та клінічної фармації
6. Медичної хімії
7. Освітніх та інформаційних технологій
8. Соціальної фармації
9. Організації та економіки фармації
10. Технології ліків
11. Хімії природних сполук і нутриціології
12. Фармацевтичної хімії
13. Фармацевтичного менеджменту та маркетингу
14. Управління, економіки та забезпечення якості у фармації
15. Філософії та соціології


 

Print Friendly, PDF & Email