Кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ

Адреса: м. Харків, майдан Захисників України, 17
Тел./факс: (057) 7319276;
Е-maіl:  kssi-ipksf@nuph.edu.ua

Завідувач кафедри:
Гарна Світлана Василівна, доктор фармацевтичних наук, професор

 

Навчальні дисципліни:

 • якість, стандартизація та сертифікація ліків;
 • фармацевтичний аналіз лікарських засобів;
 • фармакогнозія;
 • філософія державного контролю якості лікарських засобів;
 • міжнародний досвід управління якістю у фармацевтичній галузі;
 • сучасний стан і перспективи використання лікарських рослин.

Наукові напрямки.

1. Розробка методів цілеспрямованого синтезу та пошук біологічно-активних речовин
2. Розробка та валідація методик аналізу екстемпоральних лікарських засобів
3. Розробка складу, технології та стандартизації лікарських засобів з рослинної сировини
4. Система забезпечення якості лікарських засобів
5. Розробка методик аналізу нових лікарських субстанцій і складних лікарських форм
6. Вивчення залежності біологічної активності від хімічної структури синтезованих речовин
7. Фармакогностичний аналіз лікарської рослинної сировини

Навчально-методична література кафедри ЯССЛ 

 1. Порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної реалізації : Методичні рекомендації / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва та ін. – Х.: вид-во НФаУ, 2014. – 115 с.
 2. Сучасні аспекти організації роботи фармацевтичних підприємств та контролю якості лікарських засобів : Методичні рекомендації для підготовки та проведення занять на циклі ТУ-12 / С. В. Гарна, Л. В. Бондарєва та ін. – Х.: вид-во НФаУ, 2014. – 41 с.
 3. Фармацевтическая броматология / Под общ. ред. проф. Георгиянц В. А. – Х. : Изд-во НФаУ, 2014. – 324 с.
 4. Pharmaceutical bromatology. Lectures for the 4th year English-speaking students / Edited by V. A. Georgiyants. – Kharkiv: Publishing House of NPhAU, 2014. –278 p.

Патенти

 1. Пат. на корисну модель № 87111. МПК (2013.01) С07D 251/00. Заміщені N-гетерил-6,8-диметил-2-[1,2,4]триазоло[4,3-b]піридазин-3-ілтіоацетаміди, що проявляють протисудомну активність / Демченко А.М., Янченко В.О., Георгіянц В.А., Северіна Г.І., Суховєєв В.В., Гриневич О.Й; Ніжинський державний університет ім.Миколи Гоголя, Державний науковий центр іноваційних біотехнологій. Заявлено 09.07.2013 № 2013 08668; Опубл. 27.01.2014, Бюл. № 2.
 2. Пат. на корисну модель № 87296. МПК (2006.01) С07D 257/04. Спосіб одержання похідних 1-алкіл(арил)-1Н-тетразол-5-тіолу / Северіна Г.І., Сааод Хайдар, Георгіянц В.А., Демченко А.М.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 18.09.2012  № u 2012 10902; Опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3.
 3. Патент на винахід № 105227 С 07 D 271/10 (2006.01), A61K 31/185, A61K 31/4245, A61P 21/02. Аміди 5-феноксиметил-1,3,4-оксадіазол-2-ілтіоацетатної кислоти, які виявляють протисудомну активність / Георгіянц В.А., Перехода Л.О., Рибальченко Т.Л., Штриголь С.Ю.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 24.02.2012 № u 2012 02137; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 4. Патент на винахід № 105242 С 07 D 239/38 (2006.01), A61K 31/505, A61P 21/02. N-(3,4-диметоксифеніл)-2-{[2-метил-6-(піридин-2-іл)піримідин-4-іл]-тіо}ацетамід, що проявляє протисудомну активність / Северіна Г.І., Скупа О.О., Георгіянц В.А., Волощук Н.І.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 19.04.2012 № u 2012 04915; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 5. Патент на винахід № 105252 A61K 36/28 (2006.01), A61K 36/48 (2006.01), A61K 36/734 (2006.01), A61K 9/08 (2006.01), A61P 9/00. Фітотерапевтичний засіб у формі настойки для лікування і профілактики серцево-судинних захворювань / Вишневська Л.І., Хохлова К.О., Гарна С.В.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 07.06.2012; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 6. Патент на винахід № 106117 A61K 36/50, A61P 25/08. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу з протисудомною дією / Цивунін В.В., Прокопенко Ю.С., Штриголь С.Ю., Георгіянц В.А.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 24.09.2012 № u 2012 11072; Опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
 7. Патент на корисну модель № 88494 G 01 J 3/30 (2006.01), G01N 21/00. Спосіб кількісного визначення флавоноїдів у надземній частині ласкавця золотистого / Глущенко А.В., Георгіянц В.А., Бевз Н.Ю.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 31.05.2013 № u 2013 06849; Опубл. 25.03.2014, Бюл. № 6.
 8. Патент на корисну модель № 89372 A61P 21/22 (2006.01), A61K 35/50, A61K 135/00,. Лікувально-профілактичний засіб з анксіолітичною дією на основі рослинної сировини / Цивунін В.В., Прокопенко Ю.С., Штриголь С.Ю. Георгіянц В.А.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 08.04.2013 № u 2013 04354; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 9. Патент на корисну модель № 89443 С 07 D 251/00 (2014.01). 2-(6,8-диметил-[1,2,4]тріазоло[4,5-b]піридазин-3-іл-сульфаніл)-1-фенотіазин-10-іл-етанон, що проявляє протисудомну активність / Демченко А.М., Янченко В.О., Георгіянц В.А., Северіна Г.І., Суховєєв В.В., Гриневич О.Й.; Ніжинський державний університет ім.Миколи Гоголя, Державний науковий центр іноваційних біотехнологій. Заявлено 25.09.2013 № u 2013 11357; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 10. Патент на корисну модель № 89537 С 07 D 249/08 (2006.01), С 07 D 271/04, A61K 31/00. Алкіловані похідні 1,2,4-триазол-3-тіолу та 1-феніл-1Н-тетразол-5-тіолу, що проявляють противиразкову активність / Георгіянц В.А., Северіна Г.І., Дроговоз С.М., Тимофєєв М.П., Саїдов Н.Б., Кадамов І.М., Сааод Хайдар; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 15.11.2013 № u 2013 13292; Опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
 11. Патент на корисну модель № 91985 G 01 J 3/42 (2006.01), A61K 31/4422 (2006.01). Спосіб спектрофотометричного визначення амлодипіну в таблетках/ Комарицький І.Л., Бевз Н.Ю, Георгіянц В.А.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 17.02.2014 № u 201401549; Опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
 12. Патент на корисну модель № 91987 G 01 J 3/42 (2006.01), A61K 31/4422 (2006.01). Спосіб спектрофотометричного визначення ніфедипіну в комбінованому лікарському засобі / Комарицький І.Л., Бевз Н.Ю, Георгіянц В.А.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 17.02.2014 № u 201401559; Опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
 13. Патент на корисну модель № 92005 G 01 J 3/42 (2006.01), A61K 31/4422 (2006.01). Спосіб спектрофотометричного визначення ніфедипіну в таблетках/ Комарицький І.Л., Бевз Н.Ю, Георгіянц В.А.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 21.02.2014 № u 201401695; Опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14.
 14. Патент на корисну модель № 92872 G 01 J 3/00 (2014.01), A61K 36/00. Cпектрофотометричний cпосіб визначення флавоноїдів у надземній частині кураю пагорбкового / Глущенко А.В., Георгіянц В.А., Бевз Н.Ю.; Національний фармацевтичний університет. Заявлено 25.03.2014 № u 201401695; Опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17.
Print Friendly, PDF & Email