Кайдалова Лідія Григорівна

Кайдалова Лідія Григорівна,доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології

Е-mail: lkaidalova@ukr.net

Тел./факс 704-15-40

Науковий профіль: 

 

Автобіографія.

Кайдалова Лідія Григорівна народилась 20 лютого 1961 р. с. Селище, Київська область

Закінчила Харківський ордена В.І. Леніна політехнічний інститут (1985 р., інженер-механік); Національний фармацевтичний університет( 2008 р., провізор).

Кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні технології у формуванні професійних умінь і навичок студентів вищого фармацевтичного закладу».захистила у 2003 р. у Харківському державному педагогічному університету ім. Г.С. Сковороди 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук на тему «Теоретичні та методичні засади неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичного профілю» захистила у 2011 р. у Класичному приватному університеті за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Працювала: викладачем Харківського заочного машинобудівного технікуму (1985-1995), методистом Української фармацевтичної академії (1996-1999), науковим співробітником НМЛ з питань фармацевтичної освіти (1999-2003), завідувачем НМЛ з питань фармацевтичної освіти (2003-2007), з 2004 завідувач кафедри педагогіки і психології.

Нагороди, почесні звання.

Кайдалова Л.Г.. нагороджена:

 • почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2004 р, 2006 р..)
 • почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.)
 • почесною грамотою Національного фармацевтичного фармацевтичного університету (2007р, 2011р.)

Наукова школа:підготовлено 2 кандидати педагогічних наук, керівництво 50 магістрами освітніх, педагогічних наук.

Наукові праці опублікувала понад 240 праць, у т. ч. 1 монографія, 61 статтю, 79 тез та ін.

Кайдалова Л.Г. автор монографії та співавтор 20 посібників, 24 методичних рекомендацій, посібників з психолого-педагогічних дисциплін, 11 довідників. Співавтор блоку навчально-методичної літератури, галузевих стандартів вищої освіти, освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи».

Видавнича діяльність.

Кайдалова Л.Г. автор монографії та співавтор 19 посібників, 21 методичної рекомендації, посібників з психолого-педагогічних дисциплін, 11 довідників. Співавтор блоку навчально-методичної літератури, галузевих стандартів вищої освіти, навчальних планів зі спеціальності «Педагогіка вищої школи».

Монографії

 1. Кафедра педагогіки та психологія: сторінки історії та здобутки 2004-2014 р.р / Л.Г. Кайдалова, Н.Щокіна та ін. – Х. : НФаУ, 2014. –140 с.
 2. Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка фахівців фармацевтичного профілю у вищих навчальних закладах / Л. Г. Кайдалова. – Х. : 2010. НФаУ. – 364 с.

Навчальні посібники

 1. Кайдалова Л.Г. Підготовка і захист магістерської кваліфікаційної роботи : навч. метод. посіб. для магістрантів спеціальності 8. 18010021 «Педагогіка вищої школи» / Л.Г. Кайдалова, А.І. Комишан, Н.Б. Щокіна. – Х. : НФаУ, 2013. – 168 с.
 2. Кайдалова Л.Г., Щокіна Н.Б., Вахрушева Т. Ю. Педагогічна майстерність викладача / Л.Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна, Т.Ю.Вахрушева : Навчальний посібник. –Х. : Вид-во НФаУ, 2009. – 140 с.
 3. Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування  / Л. Г. Кайдалова, Л.В. Пляка: навч. посібник. – Х. : НФаУ. – 2011. – 132 с.
 4. Кайдалова Л. Г ., Педагогічна культура викладача / Л.Г. Кайдалова, Т.В. Лутаєва : навч. посібник .– Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 181 с.
 5. Лутаєва Т. В. Світовий досвід і тенденції розвитку університетської освіти : навч. посіб. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Т. В. Лутаєва, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2015. – 168 с.
 6. Психологія спілкування : навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка, Н. В. Альохіна, В. С. Шаповалова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Х. : НФаУ,2018. – 140 с.
 7. Фізична культура та психофізіологічний тренінг: навчальний посібник / Л.В. Пляка, Л.Г. Кайдалова, В.С. Шаповалова. – Х. : НФаУ,2018. – 108 с. 

Методичні рекомендації

 1. Кайдалова Л.Г. та ін. Світовий досвід і тенденції розвитку університетської освіти : метод. реком. для магістрантів спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» / Л.Г. Кайдалова, Т.В. Лутаєва, Л.В. Штефан. – Х. НФаУ, 2014. – 56 с.
 2. Кайдалова Л.Г. Лекція : Класифікація та структура : метод. реком. для викладачів, студентів, магістрантів та аспірантів. – Х. : НФаУ, 2014. – 40 с.
 3. Кайдалова Л.Г. Психологічні особливості особистості студента : метод. реком. для викладачів вищих навчальних закладів / Л.Г. Кайдалова, Н.В. Альохіна, Н.В.Шварп. – Х. : НФаУ, 2014. – 49 с.
 4. Кайдалова Л.Г. Черкашина Ж.В. Адаптація иностранных студентов к обучению в вузах : метод. реком. для преподавателей и студентов подготовительных факультетов. – Х. : НФаУ, 2014. – 48 с.
 5. Кайдалова Л. Г. Моделювання діяльності фахівця : методичні рекомендації [для магістрантів зі спец. 8.18010021 “Педагогіка вищої школи”] / Л. Г. Кайдалова, І. С. Сабатовська. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 40 с.
 6. Кайдалова Л. Г. Педагогічна практика : методичні рекомендації [для студентів спец. 8.12010007 “Лабораторна діагностика”] / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Н. В. Шварп.– Х. : В-во НФаУ, 2013. – 25 с.
 7. Кайдалова Л. Г. Стажування / Л. Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна, Н.В.Шварп // Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 8.000005«Педагогіка вищої школи». – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 18 с.
 8. Кайдалова Л. Г. Педагогіка вищої школи / Л. Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна // Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності 8.000005«Педагогіка вищої школи». – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 24 с.
 9. Кайдалова Л. Г., Педагогіка вищої школи: тестові завдання для магістрантів спеціальності 8.000005«Педагогіка вищої школи» / Л. Г. Кайдалова, Н.Б. Щокіна //– Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 32 с.
 10. Кайдалова Л.Г. Психологія / Л. Г. Кайдалова, Н. В.Альохіна // Методичні рекомендації для студ. заоч. форми навч. за спец. «Фармація». – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 36 с
 11. Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Педагогічна та професійна психологія Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності Педагогіка вищої школи./ Л. Г. Кайдалова, Л.В.Пляка //– Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 39 с.
 12. Кайдалова Л.Г. Педагогічна майстерність викладача вищої школи Методичні рекомендації для магістрантів спеціальності Педагогіка вищої школи./ Л. Г. Кайдалова, Шварп Н.В., Щокіна Н.Б //– Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 32 с.

Членство в Асоціаціях

 • Міжнародна асоціація гуманітаріїв,
 • Європейська асоціація педагогів та психологів.

Викладання дисциплін.Навчальні дисципліни, які викладає Кайдалова Л.Г.

 1. Моделювання діяльності та професійної підготовки фахівців.
 2. Педагогічна майстерність викладача.
 3. Педагогічна практика аспірантів.
 4. Підвищення кваліфікації викладачів.
 
image_pdfimage_print