Кіреєв Ігор Володимирович

Киреев И. В.Кіреєв Ігор Володимирович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакотерапії НФаУ

Адреса: м. Харків, вул. Дарвіна, 8/10 Харківська міська студентська лікарня

Тел. (057) 725-52-15

Е-mail: farmacoter@nuph.edu.ua

                    

 

Кіреєв Ігор Володимирович — український науковець у галузі медицини, напрямок –  сучасна фармакотерапія. Народився 26 жовтня 1962 р. в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області у родині службовців.

Перші роки життя (до 1964 р.) проживав у м. Таллінн, а з 1964 р. проживає в м. Харків. Батьки працювали у фізико-технічному інституті низьких температур Національної академії наук України .

У 1969 р. вступив до СШ № 117. У 1971 р. був переведений в СШ № 89, яку закінчив у 1979 р.. З 1978 р., закінчуючи 10 клас СШ № 89 поступив на роботу на посаду санітара операційного відділення в міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова .

У 1979 р. вступив до Харківського медичного інституту, який закінчив в 1985 році за спеціальністю лікувальна справа. Під час навчання продовжував працювати в лікарні. Брав участь у роботі студентських наукових гуртків з хірургії , неврології та анестезіології – реаніматології .

Після закінчення інституту пройшов інтернатуру з анестезіології-реаніматології, і з 1986 р. працював анестезіологом у міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги ім. проф. А.І.Мещанінова . У 1987 р. пройшов курси з рефлексотерапії, після яких став вивчати ефективність акупунктури у пацієнтів хірургічного та камбустіологічного профілю в післяопераційному періоді з метою знеболення .

З 1989 р. навчався у клінічній ординатурі з рефлексотерапії . У 1991 р. працює на посаді асистента кафедри рефлексотерапії. У 1992 р. вступає до аспірантури по кафедрі фармакотерапії, яку закінчує в 1994  р. , захистивши кандидатську дисертацію на тему: «Фармакологічна активність 7,8 дизаміщених 3- метилксантина »

З 1994 по 1997 рр. працює на кафедрі фармакотерапії Національного фармацевтичного університету. 1998 р. вступає на навчання до докторантури. У 2001 р. при Московському державному медико-стоматологічному університеті захищає докторську дисертацію на тему: «Оптимізація створення діуретичних і протизапальних засобів в ряду заміщених і анельованих похідних ксантину». У 2001 р. закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація» та отримав кваліфікацію провізор. Продовжує роботу на кафедрі фармакотерапії. З 2004-2008 рр. працював на кафедрі клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного університету. З 2008 р. продовжує роботу на кафедрі фармакотерапії. В 2010 р. проходить нострифікацію докторської дисертації в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

З вересня 2011 р. завідує кафедрою фармакотерапії Національного фармацевтичного університету.

У 2015 р. закінчив Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», та отримав кваліфікацію магістр з педагогіки.

У 2016 р. закінчив Національний фармацевтичний університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», здобув кваліфікацію «менеджер з адміністративної діяльності».

Регулярно бере участь у науково – практичних семінарах та конференціях України та світу, у тому числі: США, Нідерланди, Бельгія, Франція, Сербія, Іспанія, Португалія, Монголія, Турція, Фінляндія, Польща Хорватія та ін.

Є членом Міжнародної фармацевтичної федерації.

Регулярно робить доповіді на конференціях у країнах СНД: Білорусь, Туркменістан, Киргизстан, Азербайджан, Арменія, Грузiя, Казахстан, Таджикистан, та ін.

Напрямки наукових досліджень: доклінічне вивчення фармацевтичної активності вперш синтезованих сполук та екстрактів з рослинних субстратів; ефективність сучасних схем фармакотерапії у лікуванні хворих.

Має вищу кваліфікаційну категорію з «Терапії».

Є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів».

Громадська діяльність

 • Учасник громадської організації «Всеукраїнська асоціація донорства крові та трансфузійної допомоги»;
 • Учасник засідань Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров’я України.

Наукова школа

Підготував 2-х кандидатів наук- к.мед.н. Черкашина Л.В. за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія, диплом КВ № 092126 від 21.05.1998; к.мед.н. Гай А.В. за спеціальністю 14.00.25 – фармакологія, диплом КД № 092398 від 18.02.1999.

Продовжуються дослідження фармакокінетики та фармакогенетики препаратів, що застосовуються у фтизіатрії. Запланована дисертаційна робота за спеціальністю 14.03.06 – «Фармакологія. Клінічна фармакологія» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри фтизіатрії та пульмонології ХМАПО Лебідь Л.В. за темою: «Предиктори ефективності фармакотерапії хворих на туберкульоз в умовах напруженої епідемічної ситуації».

Запланована докторська дисертація за спеціальністю 14.01.28 – «Клінічна фармакологія» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри загальної хірургії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Куновського В.В. за темою: «Предиктори ефективності фармакотерапії больового та тривожного синдромів у хворих на гострий панкреатит з урахуванням основних патоетіологічних чинників, особливості клінічного перебігу та гендерних характеристик хворих».

Продовжується робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук доцента кафедри фармакотерапії Трищук Н.М., присвячена вивченню частоти когнітивних та емоційних розладів у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, розробці методів діагностики та корекції стану пацієнтів з когнітивними та емоційними розладами при артеріальній гіпертензії, пошук серед нових синтезованих фармакологічно активних сполук в ряді похідних α- аріломідо- α (2- оксоіндолінілиден-3)-оцетової кислоти,  для яких характерна фармакологічна дія на емоційний стан піддослідних тварин.

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Цеменко К.В. за темою «Вивчення фармакологічної активності екстрактів Vaccinium vitis-idaea L».

Продовжується робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук аспіранта кафедри фармакотерапії Верховодової Ю.В., присвячена підвищенню ефективності профілактики та лікування антибіотикоасоційованих дисбіозів у пацієнтів, отримуючих антибактеріальну терапію прі лікуванні соматичних захворювань, проведенню оцінки єфективності протизапального та антидіарейного ефекту вперше отриманих екстрактів Salvia.

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Пєшкової О.С. «Вивчення фармакологічної активності екстрактів Vaccinium uliginosum».

Запланована кандидатська дисертація аспіранта кафедри фармакотерапії Толмачової К.С. «Вивчення фармакологічної активності з пагонів Rhododendron tomentosum».

Аспірант кафедри фармакотерапії НФаУ Грицак Р.А. виконує кандидатську дисертацію за темою: «Дослідження фармакологічних властивостей екстрактів полину».

Підручники:

 1. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 1: Підручник для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних (фармацевтичних) закладів. – 3-є вид., переробл. і допов. / Б.А. Самура, А.С. Свінціцький, В.Ф. Москаленко, В.П. Черних, Ю.М. Колесник, Б.Б. Самура, І.В. Кіреєв та ін.; К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 952 с. + 10 кольор. вкл.
 2. Фармакотерапія: У 2 кн. – Кн. 2: Підручник для студентів фармацевтичних вузів і фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних (фармацевтичних) закладів. – 3-є вид., переробл. і допов. / Б.А. Самура, А.С. Свінціцький, В.Ф. Москаленко, В.П. Черних, Ю.М. Колесник, Б.Б. Самура, І.В. Кіреєв та ін.; К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 792 с. + 18 с. кольор. вкл.
 3. Б.А.Самура. Первая доврачебная помощь / Б.А.Самура, В.Ф.Черных, Б.Б.Самура, И.В.Киреев // Учебн. – Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2004.- 340 с. (Утверждено МОН Украины письмо №1/111-553 от 11.02.2004)
 4. Лекции по фармакотерапии / Б.А. Самура, Л.Т. Малая, В.Ф. Черных, И.В Киреев. и др.; Под ред. Б.А. Самуры. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2004. – 544 с.
 5. Фармакотерапия: Учеб. для студентов фармац. вузов и фак. высш. мед. учеб. заведений – 2-е изд., перераб. и доп. / Б.А. Самура, О.Я. Бабак, Ю.М. Колесник, И.В. Киреев и др.; Под ред. Б.А. Самуры.-– Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2007. – 720 с.
 6. Б.А. Самура. Фармакотерапия. / Б.А.Самура, О.Я. Бабак, Ю.М. Колесник, И.В. Киреев и др. // Учеб. для студентов высш. учеб. заведений. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2010. 800с. (Утверждено МОН Украины, письмо № 1.4/18-Г-1347 от 11.06.2008 г.) 

Навчальні посібники

 1. Первая доврачебная помощь: учеб. пособ. для иностр. Студентов фармац. Фак. Вузов МОЗ Украины / И.В. Киреев, О.А. Рябова, Н.В. Жаботинская и др.; под ред. И.В. Киреева. – Харьков: НФаУ: Золотые страницы, 2017. – 224 с.
 2. Перша долікарська допомога: навч. посіб. Для студентів вищ. навч. закл. / І.В. Кіреєв, О.О. Рябова, Н.В. Жаботинська та ін.; за ред. І.В. Кіреєва. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2016. – 208 с.
 3. Б.Б. Самура. Manual to practical classes in first medical aid / Б.Б. Самура, Б.А. Самура, И.В. Киреев // Навч. посіб. англ.. мовою. – Харьков: Изд-во НфаУ, 2010. – 180 с.
 4. Б.А. Самура. Фармакотерапія з фармакокінетикою. / Б.А. Самура, О.О. Рябова, Н.В. Ромасько, І.В. Кіреєв та ін. // Навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. – Х.: НФаУ, 2010. – 228с. (Рекомендовано МОН України, лист № 1/II-4640 від 01.06.2010 р.) .
 5. Залюбовська О.І. Клінічна лабораторна діагностика. / Залюбовська О.І., Литвинова О.Н., Березнякова М.Є., Кіреєв І.В. та ін. // Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Вид-во НФаУ «Золоті сторінки», 2008 р. – 200с. (Затверджено МОН України, лист № 14/8-Г-277 від 29.01.2008 р.).
 6. Залюбовская О.И. Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов фарм. и мед. вузов / Залюбовская  О.И., Литвинова О.Н., Киреев И.В. // Навчальний посібник. – Х: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2008. – 200с.
 7. Б.А. Самура. Фармакотерапия с фармакокинетикой / Б.А. Самура, В.Ф. Черних, В.К. Лепахин, И.В. Киреев та ін. // Навч. пос. – Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2006. – 472с. (Рекомендовано МОН Украины письмо №14/18.2-575 от 18.03.2005 г.).
 8. Самура Б.А. Основы медицинских знаний. / Самура Б.А., Киреев И.В // Курс лекций: учеб. пособ. для студ. факульт. клин. фармации высших учеб. завед. – Х.: Изд-во НФаУ, 2004. – 224с
 9. Б.А. Самура. Фармакотерапия. / Б.А. Самура, В.В. Дунаев, И.В. Киреев та ін. //Учебное пособие. – Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2003. – 272с.
 10. Самура Б.А. Фитотерапия в клинике внутренних болезней. / Самура Б.А., Банный И.П., Литвиненко М.М., Киреев И.В та ін. // Навч. посіб. – Харьков: Изд-во НфаУ: Золотые страницы, 2003. – 416с.
 11. Фармакотерапія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Б.А. Самура, Л.Т. Мала, В.В. Дунаєв, Кіреєв І.В. та ін.; за ред. Б.А. Самури. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 264 с.
 12. Самура Б.А. Фармакотерапия. / Самура Б.А., Малая Л.Т., Дунаев В.В., Киреев И.В. и др. //Учебное пособие для студентов фармацевтических специальностей высших учебных заведений. – Харьков, Золотые страницы, 2003. – 220с. (Рекомендовано МОЗ письмо № 14/8.2-1849 від 09.10.2002 р.)
 13. Самура Б.А. Фармакотерапія. / Самура Б.А., Мала Л.Т., Дунаєв В.В., Кіреєв І.В. и др. // Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Харків: вид.НфаУ, Золоті сторінки, 2002. – 224с.

Методичні рекомендації

 1. Ознайомча медична практика : метод. рек. для здобув. вищ. освіти спец. «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів» заоч. форми навч. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. – Х. : НФаУ, 2017. – 80 c.
 2. Кіреєв І. В. та ін. / Вступ та загальні проблеми фармакотерапії. Нова система стандартизації медичної допомоги в Україні. Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи: метод. рек. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. – Х. : НФаУ, 2018. – 16 с
 3. Кіреєв І.В. та ін. / Фармакотерапія захворювань центральної i периферичної нервової системи та психічних розладів: метод. рек. / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. – Х. : НФаУ, 2018. – 20 с.
 4. Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи: атеросклероз, ішемічна хвороба серця: метод. рек. / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська . – Х. : НФаУ, 2018. – 16 с.
 5. Кіреєв І. В та ін. / Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи: артеріальна гіпертензія, гіпертонічні кризи: метод. рек. / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. – Х. : НФаУ, 2018. – 16 с.
 6. Кіреєв І.В. та ін. / Фармакотерапія захворювань дихальної системи: метод. рек. / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. – Х. : НФаУ, 2018. – 16 с.
 7. Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія туберкульозу та захворювань ЛОР-органів: метод. рек. / І. В. Кіреєв, Н. М. Трищук. – Х. : НФаУ, 2018. – 20 с.
 8. Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту та гепатобіліарної системи: метод. рек. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 9. Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань нирок i сечовивідних шляхів. Фармакотерапія захворювань статевих органів у чоловіків та жінок. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології: метод. рек. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута.– Х. : НФаУ, 2018. – 16 с.
 10. Кіреєв І. В. та ін. / Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах як навчальна дисципліна. Первинний огляд постраждалого. Порушення прохідності дихальних шляхів. Домедична допомога: метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, О. О.Рябова, Н. В. Жаботинська. – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.
 11. Кіреєв І. В. та ін. / Кровотечі і методи їх зупинки. Надання домедичної допомоги при термічних і хімічних ураженнях.: метод. рек. для студентів/ І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута . – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.
 12. Кіреєв І. В. та ін. / Види ушкоджень у бойових і небойових умо-вах. Домедична допомога при пораненнях, переломах, вивихах, розтягах. Домедична допомога при найпоширеніших невідкладних станах.: метод. рек. для студентів/ І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна, Н. В. Жаботинська. – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.
 13. Кіреєв І. В. та ін. / Медичне сортування при виникненні масових санітарних втрат. Організація та проведення евакуації пораненого. Засоби масового ураження. Домедична допомога. Поведінка людей в надзвичайних ситуаціях і бойових умовах. Бойовий стрес: ознаки, профілактика, домедич-на допомога.: метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, О. О. Рябова, М.В. Савохіна. – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.
 14. Кіреєв І. В. та ін. / Методичні рекомендації з підготовки до кон-тролю засвоєння підсумкового модульного контролю навчальної дисципліни «Військова підготовка», модуль 1 «Домедична допомога в екстремальних ситуаціях»: метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. – Х. : НФаУ, 2018. – 80 с.

Членство у фахових асоціаціях:

 • International Pharmaceutical Federation (FIP);
 • European Society of Cardiology;
 • European Resuscitation Council.

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармакотерапія
 • Загальна фармакокінетика
 • Перша долікарська допомога
 • Навчальна ознайомча медична практика
 • Військова підготовка
Print Friendly, PDF & Email