Золота книга пошани НФаУ

Золота книга пошаниУ 2005 році “Золота книга пошани НФаУ” була створена за ініціативою В.П. Черних. Зберігається “Золота книга пошани НФаУ ” в Музеї історії фармації України НФаУ.

До ” Золотої книги пошани НФаУ” вносять відомості:

– про співробітників університету, яким присвоєні почесні звання НФаУ:

 • Почесний доктор НФаУ
 • Заслужений професор НФаУ
 • Заслужений науковий співробітник НФаУ
 • Заслужений викладач НФаУ
 • Заслужений працівник НФаУ

– про співробітників університету, які нагороджені державними нагородами СРСР, УРСР, України, відзнаками Президента України, мають почесні звання, почесні грамоти Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, Лауреати Державних премій, академіки та члени Національної академії наук України та галузевих академій наук;

– про співробітників університету, які мають значні успіхи у науковій , науково-педагогічній та громадській діяльності: підготовлення докторів та кандидатів наук, опублікування монографій, підручників, посібників з грифом МОН України, розроблення лікарських препаратів, публікацій у фахових виданнях, визнання результатів діяльності на міжнародному рівні.

– про співробітників університету, які брали творчу участь у розвитку університету та його матеріально-технічної бази, створенні іміджу університету як ВНЗ європейського рівня.

Золота книга пошани НФаУ 1

Порядок занесення відомостей

1. Для вирішення усіх питань, пов’язаних із висуненням кандидатур для занесення до “Золотої книги пошани НФаУ”, створена постійно діюча комісія під головуванням ректора А.А.Котвіцької, до складу якої входять:

2. Рішення комісії з відповідною рекомендацією оформлюється протоколом, який підписується ректором університету

3. Рішення комісії затверджується на Вченій раді, запропоновані кандидатури обираються таємним голосуванням.

4. Рішення Вченої ради є підставою для видання відповідного наказу та занесення відомостей до “Золотої книги пошани НФаУ”

5. Відомості до “Золотої книги пошани НФаУ” заносяться відповідальною особою, призначеною ректором

Існують перші відомості про співробітників університету, які зробили вагомий внесок у розвиток університету, фармацевтичної освіти і науки, підготовку фахівців для України та країн світу, зміцнення матеріально-технічної бази університету.

Золота книга пошани НФаУ 2Вчені, які стояли біля витоків фармації в Україні:

 1. Бокаріус М.С.
 2. Болгаревський М.П.
 3. Ванноті Л.Й.
 4. Ганнот Я.М.
 5. Гізе Ф.І.
 6. Гордієнко Є.С.
 7. Громов Я.М.
 8. Залесський М.Л.
 9. Корритарі Г.Г.
 10. Ментін М.Ф.
 11. Попов С.О.
 12. Постоєв Я.Я.
 13. Риндовський Г.С.
 14. Родзяєвський Д.К.
 15. Станкевич І.М.
 16. Чиріков А.Д.

Ректори, які зробили вагомий внесок у становлення і розвиток фармації:

 1. Валяшко М.О.
 2. Борисюк Ю.Г.
 3. Півненко Г.П
 4. Сало Д.П.
 5. Черних В.П.

Вчені-першопроходці Харківського фармацевтичного інституту (період 1921-1960 рр.)

 1. Близнюков В.І
 2. Ізмайлов М.А
 3. Красовський М.П.
 4. Розенфельд А.Д
 5. Солов’йов М.М.
 6. Хотинський Є.С.
 7. Шубін С.Ф.

Списки співробітників НФаУ, що занесені до Золотої книги пошани (період 1960-2017 рр.)

Матеріали за темою :

Print Friendly, PDF & Email