Комісаренко Андрій Миколайович

Комісаренко Андрій Миколайович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри хімії природних сполук

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська , 4, хімічний корпус, 4 поверх

Тел./факс: (0572) 67-93-63
E-mail: cnc@nuph.edu.ua

Науковий профіль: 

                                  

 

Комісаренко Андрій Миколайович народився 18 жовтня 1962 року у місті Харків , українець. 

 • 01.09.79 – 26.06.84  р.  –  студент  Харкiвського  фармацевтичного  iнституту ;
 • 01.09.84 – 14.11.84  р. – зарахований  в аспiрантуру з вiдривом вiд виробництва за спеціальністю фармацевтична химiя;
 • 14.11.84 –  вiдрахований з аспiрантури у зв’язку  з службою в Радянській Армiї.
 • 02.06.86 –  був відновлен в очну аспiрантуру.
 • 01.12.89 – 16.03.93 – принятий ассистентом кафедри   фармакогнозiї у зв’язку із  закiнченням  аспiрантури ;                  

Кандидат  фармацевтичних наук з 1990 року . Дисертацiю захистив 29 березня 1990  року за спеціальністю  15.00.02 – фармхимiя , фармакогнозiя  у  ВНДИ  хiмiї. і технологiї. лiкарських засобiв  ( диплом ФЦ  №  000983 ).

 • 16.03.93 – 01.09.93 – м.науковий спiвробiтник  каф . фармакогнозiї;
 • 01.09.93 – 01.01.96  – ст.науковий спiвробiтник  каф . фармакогнозiї;
 • 01.01.96 – 02.09.96  – асистент каф. фармакогнозiї;
 • 02.09.96- 01.09.97 – доцент каф. фармакогнозiї;
 • 01.09.97-01.09. 98  – продовжений термiн роботи на посадi доцента каф.  фармакогнозiї;
 • 01.09 98 – 31 08 .99 – продовжено термiн перебування на посадi  доцента каф.   фармакогнозiї на умовах контракту ;   
 • З 01.09.2003 р.- 2004р – на посаді професора кафедри фармакогнозії;
 • З 2004 р. до теперішнього часу – на посаді професора кафедри  хімії природних сполук.

Нагороджений :

 • Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України . Наказ № 252-кн від 10.09.2002 р.
 • Почесна грамота Всеукраїнської громадської організації «Фармацевтична Асоціація України» від 6 вересня 2002 р.

Наукова школа:

Напрями наукових досліджень: 

 • створення та стандартизація фітопрепаратів; пошук інгібіторів та активаторів ферментів серед природних БАР;
 • фітохімічне, морфолого-анатомічне та хемотаксономічне дослідження рослин з метою виявлення перспективних джерел БАР для поновлення номенклатури ЛР.

Співрозробник 12 препаратів, упроваджених у промисловість з налагодженим випуском, таких як «Піфламін», «Г-Строфантин», «Корглікон», «Хлорофіліпт» у таблетках та ін.

Докторські дисертації:

 • Кошовий Олег Миколайович «Сучасні підходи виявлення нових рослинних джерел БАР та створення на їх основі лікарських засобів», 2013,

Кандидатські дисертації:

 • Демешко Ольга Володимирівна «Вивчення біологічно активних речовин листя Robinia pseudoacacia та отримання субстанцій на їх основі», 2007,
 • Кошовий Олег Миколайович «Створення нового лікарського засобу на основі комплексної переробки листя евкаліпту прутовидного», 2007,
 • Янченко Павло Сергійович «Виділення та хімічне вивчення біологічно активних речовин ліпазотропної дії рослин родин Бобові та Селерові», 2009,
 • Кисличенко Олександра Анатоліївна «Фітохімічне вивчення трави деревію звичайного (Achillea millefolium Mill.) та створення лікарських засобів на його основі», 2013,

Публікації:

Автор близько 180 наукових та навчально-методичних праць, з них 7 посібників та 15 методичних рекомендацій, 14 авторських свідоцтв та 38 патентів на винаходи.

Навчальні посібники:

 1. Практикум по фармакогнозии / Ковалев В.М. и др. // Учебное пособие для студентов ВУЗов. Харьков: изд-во НФаУ; Золотые страницы. – 2003, – 512 с. Розділ: Кумарини. – 2004. – С. 97 – 108.
 2. Системная фитотерапия: Учеб. Пособие для студентов вузов / В.С. Кисличенко, И.А. Журавель, А.В. Зайченко, Л.В. Упыр, Е.Ю. Коновалова, А.И. Павлий, Т.П. Гарник, В.В. Король, С.И. Степанова, Е.И. Нещерет, З.И. Омельченко, Е.Н. Новосел, В.Ю. Кузнецова, Е.В. Бухарина, А.Н. Комиссаренко, О.Н. Кошевой, В.В. Вельма. – Харьков: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2008. – 256 с. (Письмо МОН Украины № 1.4/18-Г-106 от 24.05.2006 г.)
 3. Сировинні джерела продуктів біотехнології та їх аналіз: Навч. посіб. Для студ. вищих навч. закладів / В.С. Кисличенко, А.М. Комісаренко,  О.В. Бухарина, С.В. Ковальов, В.В. Вельма, О.М. Кошовий, Я.В. Дьяконова, У.В. Карпюк та ін. – Харків: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2009. – 304 с.
 4. Сырьевые источники продуктов биотехнологии и их анализ: Учеб. пособ. для студ. выс. учеб. завед. III-IV уровней аккред. / В.С. Кисличенко, А.Н. Комиссаренко,  Е.В. Бухарина, С.В. Ковалев, В.В. Вельма, О.Н. Кошевой, Я.В. Дьяконова, У.В. Карпюк. – Х., 2008. – 298 с. (ЦМК НФаУ протокол № 5 от 02.03.2006).
 5. Современные технологии поиска растительных источников биологически активных веществ на основе многомерного таксономического анализа. Монография / А.М. Ковалева, Н.Ф. Гончаров, Н.В. Сидора, А.Н. Комиссаренко // Москва – 2011. – 115с.

Методичні рекомендації:

 1. Відмінні морфологічні ознаки видів роду Veronica L. секцій Euveronica Griseb., Pseudolysimachia C. Koch. та Chamaedrys Griseb. / А. П. Осьмачко, А. М. Ковальова, О. М. Кошовий, А. М. Комісаренко, Ю. Г. Гамуля // Методичні рекомендації, 2017 (затверджено РПК «Фармація» МОЗ і АМН України) – Київ, 2017.
 2. Сидора Н.В., Ковальова А.М., Комісаренко А.М. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки плодів видів роду глід (Crataegus L.) флори України. Методичні рекомендації – К. – 2016. – 26 с.

Статті у фахових закордонних наукових виданнях 

Статті у фахових наукових виданнях України

Дисципліни, які викладає доктор наук:

 • Фармакогнозія
 • Ресурсознавство лікарських рослин
Print Friendly, PDF & Email