Котенко Олександр Михайлович

Котенко А. М.Котенко Олександр Михайлович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри технології ліків
Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4.
Тел.: (0572) 67-91-84.
E-mail: tl@nuph.edu.ua

Науковий профіль

                                     

 

Автобіографія

Котенко Олександр Михайлович народився 18 грудня 1956 року в селищі Панютине Лозівського району Харківської області.

З 1974 р. по 1979 р. навчався в Харківському фармацевтичному інституті, який закінчив з відзнакою. З 1979 р. по 1982 р. навчався в денній аспірантурі, по закінченню якої захистив кандидатську дисертацію на тему “Вивчення та використання пектинів в технології коригованих ліків з фламіном та кофеїн-бензоатом натрія”.

З 1982 року працює в Національному фармацевтичному університеті: асистент кафедри органічної хімії (1982 – 1983 рр.), заводської технології ліків (1983 – 1984 рр.), аптечної технології ліків (1984 – 1989 рр.). З 1989 р. по 2010 р. працював доцентом кафедри аптечної технології ліків. В 1990 році присуджене звання доцента. З 1993 року, одночасно з роботою викладача, працює директором видавничого центра Національного фармацевтичного університета.

В 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Теоретичне та експериментальне обґрунтування технології ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного та препаратів на його основі”.

З 2010 року працює професором кафедри технології ліків.

Громадська діяльність

На протязі 22 років, з 1993 р. по 2015 р., одночасно з роботою викладача працював директором видавничого центру Національного фармацевтичного університету. З 1988 р. працює на різних посадах в приймальній комісії університету.

Нагороджений грамотами Харківської міської ради народних депутатів (1996 р); Київської районної ради народних депутатів м. Харкова (1997 р.); Фармацевтичного управління Харківської обласної державної адміністрації (2000 р); Міністерства охорони здоров’я України (2001 р.); Верховної Ради України (2005 р.); Національного фармацевтичного університету (2006 р., 2013 р.); Міністерства освіти та науки України (2007 р.); нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2010 р.); присвоєне почесне звання «Заслужений викладач Національного фармацевтичного університету» (2016 р.).

Наукова школа

Котенко О.М. – автор понад 230 праць, серед яких 12 начальних посібників, 3 монографії, більше 45 методичних розробок, 6 патентів, 3 інформаційних листа, більше 50 статей в наукових журналах. Здійснює підготовку магістерських робіт випускників, а також керував підготовкою кандидатської дисертації Валігури Ю.Г. (2013 – 2018 р.).

Навчальні посібники

 1. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів спец. «Фармація»: навч.-метод. посібник / Т. Г. Ярних, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич, Н. Ф. Орловецька, Ю. М. Азаренко, Н. В. Живора, В. М. Чушенко, Ю. В. Левачкова, О.М.Котенко. – 2-ге вид. – Х. : НФаУ, 2016. – 164 с. (Рекомендовано ЦМК МОЗ України).
 2. Електронний навчальний посібник з аптечної технології ліків для самостійної позааудиторної роботи студентів: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Г. Ярних, О. І. Тихонов, В. В. Ковальов, Ю. М. Азаренко, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич, М. В. Буряк, Н. Ф. Орловецька, Н. В.  Живора, Ю. В. Левачкова, О. А. Рухмакова, К. В. Толочко, В. М. Чушенко, О. М. Котенко, М. О. Петровський. — Х.: НФаУ, 2015. — 2 Гб. (Рекомендовано МОН України).
 3. Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посібник / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова, О.М. Котенко, О.С. Данькевич, Н.Ф. Орловецька, Н.В. Хохленкова, В.О. Соболєва, О.Є. Богуцька, Л.М. Подорожна, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова, Н.В. Живора, В.М. Чушенко, О.А. Гаркавцева; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – 2-ге вид., стереотип – Х.: НФаУ, 2015. – 232 с. (Рекомендовано ЦМК МОЗ України).
 4. Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність: навч. посіб. для студ. вищ. фармац. навч. закл. / авт.-уклад.: І.М.Перцев, Д.І. Дмитриєвський, В.Д. Рибачук, В.М. Хоменко, О.П. Гудзенко, О.М. Котенко, Ю.С. Маслій; За ред. І.М.Перцева. – Х.: Золоті сторінки, 2010. – 600 с. (Рекомендовано МОН України).
 5. Технологія ліків. Навчально-методичний посібник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Тихонов, П.А. Логвін, С.О. Тихонова, О.В. Мазулін, Т.Г. Ярних, О.С. Шпичак, О.М. Котенко; За ред. О.І. Тихонова. – Х.: НФаУ; Оригінал, 2009. – 432 с. (Рекомендовано МОН України).
 6. Сборник тестов по аптечной технологии лекарств: Специальности «Фармация» и «Клиническая фармация»: Учеб. пособ. для студ. вузов / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, В.А. Соболева, Е.Е. Богуцкая, Л.Н. Подорожная, Н.Ф. Орловецкая, А.Б. Ходарченко, М.Ф. Пасечник, Н.В. Живора, О.С. Шпичак, С.С. Зуйкина, В.А. Якущенко, В.Н. Чушенко, Н.В. Хохленкова, А.А. Асланянц, И.В. Андреева, А.М. Котенко, Т.Н. Зубченко, В.А. Доровской, Н.А. Черная – Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2008. – 270 с. (Рекомендовано МОН Украины).
 7. Практикум по биофармации: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Тихонов, Е.Е. Богуцкая, Т.Г. Ярных, А.М. Котенко – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 96 с. (Рекомендовано МОН Украины).
 8. Учебное пособие по аптечной технологии лекарств: Для студ. фармац. вузов и фак. / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е. Богуцкая, Л.В. Соколова, Н.В. Живора, Ю.А. Азаренко, В.А. Соболева, Н.Ф. Орловецкая, Л.И. Яковенко, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, С.А. Тихонова, Т.В. Мартынюк, Ю.В. Ковтун, Т.В. Калиниченко, О.С. Данькевич, С.Ю. Осипенко, О.В. Лукиенко – Х.: Изд-во НФАУ; Золотые страницы, 2002. – 240 с. (Рекомендовано МОН Украины)
 9. Практикум з аптечної технології ліків: Для студ. фармац. вищ. навч. закл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, В.О. Соболєва, Т.В. Калініченко, Т.В. Мартинюк, Н.Ф. Орловецька, І.Ю. Постольник, С.О. Тихонова, І.О. Ткачук, Л.В. Соколова, О.Є. Богуцька, Л.І. Яковен-ко, Н.В. Живора, О.С. Данькевич, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Ковтун, О.М. Котенко, С.Ю. Осипенко, О.В. Лукієнко ― Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002.― 256с. (Рекомендовано МОН України).

Монографії

 • Історія кафедри технології ліків Національного фармацевтичного університету : монографія / Т. Г. Ярних, Н. Ф. Орловецька, О. М. Котенко, О. А. Рухмакова, Н. В. Хохленкова, О. С. Данькевич, Н. В. Живора, М. В. Буряк, Ю. В. Левачкова, В. В. Ковальов, В. М. Чушенко, Ю. М. Азаренко, К. В. Толочко; за ред. проф. Т. Г. Ярних. – Х. : НФаУ, 2015. – 316 с.
 • Pylek kwiatowy obnoze pszczele w farmacji i medycynie. Teoria, technologia, zastosowanie lecznicze: monografia / A.I. Tichonow, K. Sodzawiczny, S.A. Tichonowa, T.G. Jarnych, L.I. Bondarczuk, A.M. Kotenko; Pod red. A.I. Tichonowa. – Krakow: Apipol-Farma, 2008. – 274 s.
 • Пыльца цветочная (обножка пчелиная) в фармации и медицине (теория и технология, медицинское применение): Монография / А.И. Тихонов, К. Содзавичный, С.А. Тихонова, Т.Г. Ярных, Л.И. Боднарчук, А.М. Котенко; за ред. акад. А.И. Тихонова. – Х.: Изд-во НФаУ; Оригинал, 2006. – 308 с.
 • Фармацевтические и биологические аспекты мазей : Монография / И.М. Перцев, А.М. Котенко, О.В. Чуешов, Е.Л. Халеева – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. – 288 с.

Методичні рекомендації

 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2018 : Посіб. / А.А.Котвіцька, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, О.М.Котенко, К.В. Динник, О.М. Гладченко, Н.Ю.Бевз, К.А.Іванова, О.М.Кулакова, О.М.Новосел, І.А.Сич, Н.В.Дубинина, В.М.Чернуха, Т.О Куценко, О.К. Рядних, О.О.Віслоус, І.В.Красовський; За ред. А.А.Котвіцької. – Вид. 23-е, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2018. – 120 с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2017 : Посіб. / В.П. Черних, А.А.Котвіцька, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко, Н.Ю.Бевз, О.В.Кудіна, Л.В.Карабут, Н.В.Дубинина, В.М.Чернуха, О.М.Новосел, І.А.Сич, К.А.Іванова, А.О.Якуба, О.К. Рядних, О.О.Віслоус, О.М.Кулакова, І.В.Красовський; За ред. акад.. НАН України В.П. Черних. – Вид. 22-е, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2017. – 120 с.
 • Порядок підготовки до видання навчально-методичної літератури : методичні рекомендації / А. А. Котвіцька, С. В. Огарь, О. М. Котенко, І. І. Свєточева Є. Я. Лєвітін, Н.Б. Гавриш, Н. І. Голубєва – Х.: НФаУ, 2016. – 36 с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2016 : Посіб. / В.П. Черних, А.А.Котвіцька, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко, Н.Ю.Бевз, О.В.Кудіна, Л.В.Карабут, С.С.Зуйкіна, К.А.Іванова, А.О.Якуба, М.В.Подколзина, О.М.Новосел, З.Г.Єреміна, О.К. Рядних, О.О.Віслоус, О.М.Кулакова, І.В.Красовський; За ред. акад.. НАН України В.П. Черних. – Вид.21-е, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2016. – 120 с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2015 : Посіб. / В.П. Черних, А.А.Котвіцька, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко, Н.Ю.Бевз, О.В.Кудіна, Л.В.Карабут, С.С.Зуйкіна, К.А.Іванова, А.О.Якуба, М.В.Подколзина, О.М.Новосел, З.Г.Єреміна, О.К. Рядних, О.О.Віслоус, О.М.Кулакова, І.В.Красовський; За ред. акад.. НАН України В.П. Черних. – Вид.20-е, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2015. – 120 с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2014 : Посіб. / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко, Н.Ю.Бевз, О.В.Кудіна, Л.В.Карабут, С.С.Зуйкіна, А.П. Артеменко, Н.В.Шевченко, М.В.Подколзіна, І.А.Сич, О.М.Новосел, О.К. Рядних, О.О.Віслоус; За ред. В.П. Черних. – Вид.19-е, перероб. та допов. – Х.: НФаУ, 2014. – 252 с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2013 : Посіб. / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко, О.К. Рядних, А.В. Матвійчук, Н.Ю.Бевз, І.А.Сич, С.С.Зуйкіна, Н.В.Шевченко, М.В.Подколзіна, О.М.Новосел, Л.Ф. Силаєва; О.В.Кудіна, Л.В.Карабут, О.О.Віслоус; За ред. В.П. Черних. – 18-е вид., перероб. та доп. – Х.: НФаУ, 2013. – 256с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2012 : Посіб. / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко, О.К. Рядних, А.В. Матвійчук, Л.В.Карабут, М.В.Подколзіна, І.А.Сич, Ю.М.Азаранко, С.С.Зуйкіна, Л.М.Подорожна, О.М.Новосел, Л.Ф. Силаєва; За ред. В.П. Черних. – 17-е вид., перероб. та доп. – Х.: НФаУ, 2012. – 256 с.
 • Biopharmaceutics. Tutorial : Practical course for English students of specialty “Pharmacy” / A.I. Tikhonov, Ye.Ye. Bogutskaya, T.G. Yarnykh, A.M. Kotenko, O.A. Garkavtseva; Edited by A.I. Tikhonov – Kharkiv: NUPh; Original, 2011. – 80 p.
 • Методологія викладання аптечної технології ліків: навч.-метод. посіб. для викл. / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, С.О. Тихонова, О.М. Котенко, О.С. Данькевич, Н.Ф. Орловецька, Н.В. Хохленкова, В.О. Соболєва, О.Є. Богуцька, Л.М. Подорожна, Ю.М. Азаренко, Ю.В. Левачкова, Н.В. Живора, В.М. Чушенко, О.А. Гаркавцева; за ред. О.І. Тихонова і Т.Г. Ярних. – Х.: НФаУ, 2011. – 232 с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2011 : Посіб. / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, К.В. Динник, О.М. Гладченко, О.К. Рядних, Н.А. Гербіна, М.В. Подколзіна, І.А. Сич, Я.О. Бутко, Ю.М. Азаренко, С.С. Зуйкіна, О.М. Новосел, Л.Ф. Силаєва, А.В. Матвійчук; За ред. В.П. Черних. – 16-е вид., перероб. та доп. – Х.: Вид-во НФаУ, 2011. – 224 с.
 • Порядок підготовки до видання навчально-методичної літератури : методичні рекомендації / І.С. Гриценко, С.В. Огарь, І.І. Свєточева Є.Я. Лєвітін, О.М. Котенко, Н.І. Голубєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 42 с.
 • Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2010 : Посіб. / В.П. Черних, І.С. Гриценко, О.М. Котенко та ін.; За ред. В.П. Черних. – 15-е вид., перероб. та доп.― Х.: Вид-во НФаУ, 2010.― 256 с.

Методичні  розробки

 •  Методические указания по спецкурсу «Биофармация»: Для студ. фармац. ин-тов и фак. / Сост.: А.И. Тихонов, В.А. Соболева, Р.К. Чаговец, И.М. Перцев, Н.В. Чернобровая, Л.С. Стрельников, И.Н. Курченко, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Н.Ф. Малякова, А.А. Титова, С.В. Явтушенко, Т.Г. Ярных, Н.С. Мамонтова, В.Г. Гончаров, В.Ф. Десенко; Под общ. ред. А.И. Тихонова. – Х., 1986. – 92 с.
 • Методические указания к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарств: Для студ. 3 курса фармац. ин-тов и фак. / Сост.: А.И. Тихонов, И.М. Перцев,
  В.А. Соболева, Т.В. Дегтярева, Р.К. Чаговец, Н.В. Чернобровая, Л.С. Стрельников, Л.А. Христенко, Л.Д. Шевченко, И.Н. Курченко, В.Г. Гунько, Д.И. Дмитриевский, В.И. Чуешов, И. Г. Швагер, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Т.Н. Будникова, А.А. Титова, С.В. Явтушенко, Н.Ф. Малякова, Т.Г. Ярных, А.А. Аркуша, Н.Н. Мусиенко; Под ред. А.И. Тихонова. – К., 1987. – 180 с.
 • Методические указания к лабораторным занятиям по биофармации: Для студ. 5 курса фармац. ин-тов и фармац. фак. мед. ин-тов / Сост.: А.И. Тихонов,Л.И. Филиппова, В.А. Соболева, Н.В. Черноброрая, А.М. Котенко, Н.Ф. Малякова, Е.Е. Богуцкая, И.Е. Постольник, И.Н. Курченко, Л.С. Стрельников, Р.К .Чаговец, А.Л. Авдонин, А.А. Титова, Т.Г. Ярных, С.В. Явтушенко, Н.С. Манонтова,
  Н.Д. Белова, В.Г. Гончаров, Е.С. Щепак, Н.М. Мусиенко, Ф.А. Жогло; Под общ. ред. А.И. Тихонова. – Х., 1987. – 62 с.
 • Методические указания к лабораторным занятиям по спецкурсу «Биофармация»: Для преподавателей фармац. ин-тов и фармац. фак. мед. ин-тов / Сост.: А.И. Тихонов, Л.И. Филиппова, Е.Е. Богуцкая, В.А. Соболева, Н.В. Чернобровая, А.М. Котенко, Н.Ф. Малякова, А.А. Титова, И.Е. Постольник, И.Н. Курченко, Л.С. Стрельников, Р.К. Чаговец, А.Д. Авдонин, Т.Г. Ярных, С.В. Явтученко, Н.С. Мамонтова, Н.Д. Белова, В.Г. Гончаров, Е.С. Щепак, Н.М. Мусиенко, А.Ф. Жогло, В.Н. Выдашенко, Б.А. Рогожин; Под общ. ред. А.И. Тихонова. – К., 1987. – 142 с.
 • Методические указания по практике аптечной технологии лекарств: Для самоподготовке студ. 3 курса фармац. ин-тов и фак. / Сост.: А.И. Тихонов, И.М. Перцев, В.А. Соболева, Т.В. Дегтярева, Р.К .Чаговец, Н.В. Чернобровая, Л.С. Стрельников, Л.А. Христенко, Л.Д. Шевченко, И.Н. Курченко, В.Г. Гунько, Д.И. Дмитриевский, В.И. Чуешов, И. Г. Швагер, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Т.Н. Будникова, А.А. Титова, С.В. Явтушенко, Н.Ф. Малякова, Т.Г. Ярных, А.А. Аркуша, Н.Н. Мусиенко; Под ред. А.И. Тихонова. – К., 1987. – 245с.
 • Применение продуктов пчеловодства в народном хозяйстве : Метод. пособие/ А.И. Тихонов, Л.Н. Заикина, А.М. Котенко, Е.С. Смирнова, Т.Г. Ярных. – М., 1990. – 44 с.
 • Методические указания по аптечной технологии лекарственных форм: Для преподавателей фармац. ин-тов и фак. Ч.1. / А.И. Тихонов, В.А. Соболева, И.Н. Курченко, Т.Г. Ярных, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Е.Е. Богуцкая, Т.Н. Будникова, Н.Ф. Малякова, С.В. Огарь, Р.К. Чаговец – Х., 1991. – 144 с.
 • Методические указания по аптечной технологии лекарственных форм: Для преподавателей фармац. ин-тов и фак. Ч.2. / А.И. Тихонов, В.А. Соболева, И.Н. Курченко, Т.Г. Ярных, И.Е. Постольник, А.М. Котенко, Л.И. Филиппова, Е.Е. Богуцкая, Т.Н. Будникова, Н.Ф. Малякова, С.В. Огарь, Р.К. Чаговец – Х., 1991. – 140 с.
 • Методические рекомендации и задания к контрольным работам по аптечной технологии лекарств / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных, Е.Е. Богуцкая, В.А. Соболева, С.А. Тихонова, Н.Ф. Орловецкая, Л.А. Христенко, И.Е. Постольник, Л.И. Яковенко, Н.В. Живора, Л.В. Соколова, О.М. Котенко, Ю.Н. Азаренко, О.С. Данькевич, Ю.В. Ковтун, Т.В. Калиниченко, И.А. Сокуренко, С.Ю. Осипенко – Х.: Изд-во НФаУ, 2000. – 144 с.
 • Порядок підготовки до видання навчально-методичної літератури: методичні рекомендації / І.С. Гриценко, С.В. Огарь, І.І. Свєточева Є.Я. Лєвітін, О.М. Котенко, Н.І. Голубєва – Х.: Вид-во НФаУ, 2010. – 42 с.

Патенти

 • Спосіб одержання біологічно активних сполук із прополісу / О.І.. Тихонов, А.Є. Бутко, Ю.П. Благой, О.М. Котенко, Т.Г. Ярних, В.Г. Гончаров // Пат. №1741 України, МКИ А61К 35/64. (Україна) 4683091/SU. Заявлено 29.10.93. Опубл. 25.10.94. Бюл. №3. Пріорітет 29.10.93.
 • Пат. 10454 А, Україна, С07D219/08, A61K31/435 2-Етокси-6,9-діаміноакридинію галогенбензоати, що проявляють антимікробну, протизапальну, антиоксидантну, мембраностабілізуючу та кардіопротекторну активність / С.Г. Ісаєв, В.Д. Яременко, О.П. Тимошенко, Н.В. Дєдух, Ф.С. Леонтьєва, І.А. Зупанець, О.І. Павлій,
  Г.М. Жиляєва, В.І. Макуріна, О.М. Котенко – Заявлено 14.04.94; Опубл. 25.12.96.
 • Пат. 25669 А, Україна, А61К35/64, А61К9/06 Засіб для лікування гнійних ран «ЛІПОВІТ» / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, Н.В. Живора, О.М. Котенко, Л.В. Яковлєва, О.В. Ткачова – Заявлено 30.12.97; Опубл. 30.10.98.
 • Пат. 25670 А, Україна, А61К35/64 Спосіб одержання ліпофільного екстракту обніжжя бджолиного / О.І. Тихонов, Т.Г. Ярних, О.М. Котенко, Ю.В. Ковтун,
  С.О. Тихонова – Заявлено 30.12.97; Опубл. 30.10.98.
 • Пат. 48030, Україна, А61К37/58 Спосіб отримання препарату з бета-фруктофуранозидазною активністю / О.І. Тихонов, В.І. Кабачний, В.Т. Чернобай, Г.В. Оболенцева, Н.С. Нікітіна, О.С. Щепак, О.М. Котенко – Заявлено 04.01.88; Опубл. 15.08.02.
 • Пат. 30178, Україна, А 61К 8/00, А 61К 35/64 Лікувально-профілактичний крем для догляду за сухою шкірою обличчя / О.М. Котенко, О.І. Тихонов, Н.В.Живора. – Заявл. 17.11.07; Опубл. 11.02.08, Бюл. №3. – 4с.

Викладання дисциплін

 • Аптечна технологія ліків
 • Біофармація
 • Методологія та логіка наукових досліджень
image_pdfimage_print