Коваленко Світлана Миколаївна

Рrofesor Kovalenkoj_fotoКоваленко Світлана Миколаївна, доктор  фармацевтичних наук, професор кафедри товарознавства

Адреса: вул. Валентинівська, 4, м. Харків, 61168

Тел. (0572) 65-16-96

Email: svetlana_kovalenko77ukr.net

Науковий профіль

           

 

Коваленко Світлана Миколаївна (07.07.1968 р.,м. Харків, Україна) – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри товарознавства. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут з відзнакою зі спеціальності «Фармація» (1991). У Національному фармацевтичному університеті працює з 1985 р.: старший лаборант кафедри органічної хімії (1991-1996), начальник ВТК ТОВ «Магік» (1996-1999), старший науковий співробітник ДНДЛ з контролю якості лікарських засобів (1999-2002), асистент кафедри органічної хімії (2002), доцент кафедри управління якістю (2002-2012), доцент кафедри товарознавства (2012-2015), професор кафедри товарознавства (з 2015 по теперішній час).

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Глісульфазид: розробка оптимальних технологій та методик стандартизації субстанції та лікарських форм» зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків» (науковий керівник: д. фарм. н., д. х. н., заслужений діяч науки і техніки, проф. Черних В.П).

У 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Теоретичне та експериментальне обґрунтування складу та технології комбінованих лікарських препаратів на основі сульфурорганічних кислот» зі спеціальності 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» (науковий консультант: д. фарм. н., проф. Баранова І.І).

Громадська діяльність. З 2014 р. член робочої комісії з розробки і впровадження СУЯ в НФаУ та внутрішній аудитор; з січня 2015 р. член апробаційної комісії НФаУ зі спеціальності 15.00.01; з січня 2016 р. член редакційної колегії наукового фахового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації».  З січня  2019 р. член редакційної колегії наукового фахового журналу «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (м. Тернопіль).

Наукова школа. Підготувала 1 кандидата наук: Кучеренко Вікторія Сергіївна – к. фарм. н., зі спеціальності «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», рік захисту – 2015 р., тема дисертації «Розробка складу та технології комбінованого гелю для лікування гінгівітів».

Нагороди. Відзначена Почесною грамотой Харківської областної державної адміністрації (2018). Відзначена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації (2005), Почесними грамотами НФаУ (2010 та 2015 рр.).

Монографії:

 1. Від курсу товарознавства до кафедри товарознавства. Монографія/ І.І. Баранова, В.В. Пуль-Лузан, Ю.О. Безпала, С. М. Коваленко та інш. – Харків: Вид-во НФАУ, 2015. – 224 с.
 2. Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2 типу. Монографія/ В.П. Черних, Л.М. Малоштан, Н.І. Горбенко та інш.– Харків. – «БУРУН і К». –  2010. –  205 с.
 3. Сучасні вимоги до організації роботи лабораторій з аналізу якості лікарських засобів. Монографія / Варченко В.Г., Сур С.В., Черних В.П., Коваленко С.М., Герасимчук Т.В., Коваленко Св.М., Лебединець В.О. – Харків.: Вид-во НФАУ, 2002. – 202 с.
 4. Заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки. Как научиться жить со своей болезнью. Монографія / И.А. Зупанец, В.Ф. Черных, В.П. Черных, Св.Н. Коваленко – Харків:Магистр Валентина, 1995.– 490 с.

Підручники:

 1. Медицинское и фармацевтическое товароведение. ІІ часть. Учебник/ И.И. Баранова, С.Н. Коваленко, Ю.А. Безпала. – Харків. НФаУ: Вид-во «Оригінал», 2017. – 328 с.
 2. Медичне та фармацевтичне товарознавство. ІІ частина. Підручник/ І.І. Баранова, С.М. Коваленко, Ю.О. Безпала. – Харків. НФаУ: Вид-во «Оригінал», 2016. – 304 с.

Навчальні посібники:

 1. Медичне та фармацевтичне товарознавство. ІІ частина. Підручник/ І.І. Баранова, С.М. Коваленко, Ю.О. Безпала. – Харків. НФаУ: Вид-во «Оригінал», 2016. – 304 с.
 2. Стандартизація і сертифікація у фармації: Навч. посіб. (Гриф МОН лист № 1/11-7332 від 04.08.2010 р.) Коваленко С.М., Левашова І.Г., Коваленко Св.М., Ерьоменко Р.Ф., Должикова О.В. Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2011. – 319 с.
 3. Нормативная документация в производстве готовых лекарственных средств. Учебное пособие./ Сост. В.В. Гладух, В.И. Чуешов, А.В. Доровской и др. – : НФаУ, 2004. – 108 с.
 4. Концептуальні основи систем управління якістю. Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9000:2000: Навч. посіб./С.М. Коваленко, В.О. Лебединець, Св.М. Коваленко// Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003. – 96 с.

  Методичні рекомендації:

 1. Методичні рекомендації для самостійних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство»: метод. рек. / І. І. Баранова, С.В. Бруусова С.В., С. М. Коваленко, Ю.О. Безпала, М.В. Нікітіна –  Х. : НФаУ, 2017. –  139 с.
 2. Методичні рекомендації для викладачів з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» : метод. рек. / І. І. Баранова, О. Є. Макарова, С.В. Бреусова С.В., С. М. Коваленко, М.В. Нікітіна –  Х. : НФаУ, 2017. –  163 с.
 3. Використання сульфурорганічних кислот у лікуванні діабетичних ускладнень : метод. рек. / Св. М. Коваленко, І. І. Баранова. – Х. : НФаУ, 2014. – 33 с.
 4. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Медичне та фармацевтичне товарознавство» для студентів заочного відділення спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація». : метод. рек. / І. І. Баранова, Св. М. Коваленко. – Х. : НФаУ, 2013. – 58 с.
 5. Коваленко Св.М. Організація освітньої системи фармацевтичного підприємства в умовах інтегрованої системи управління якістю: метод.рек./ С.М. Коваленко, А.В. Кайдалова.– Х., 2009.–32 с.
 6. Методи менеджменту якості: Контрольні завдання для студентів спеціальності 7.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація” заоч. форми навч. : метод.рек./ С.М. Коваленко, Св.М. Ковалеенко.– Х.: Вид-во НФаУ, 2007.-32 с.

 Патенти:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 79522 на підручник «Медичне та фармацевтичне товарознавство. І частина.». Баранова І. І., Коваленко Св. М., Семенів Д.В., Брусова С.В., Безпала Ю. О., Дядюн  Т. В.; дата реєстрації 01.06.2018  р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 70095 на підручник «Медичне та фармацевтичне товарознавства». Баранова І. І., Коваленко Св. М., Безпала Ю. О., Дядюн  Т. В.; дата реєстраці 26.01.2017 р.
 3. Пат. на корисну модель № 88587 Україна, МПК 2013 А 61 К 6/00. Гель для лікування та профілактики гінгівітів / В.С. Портянко, С.М. Коваленко, І.І. Баранова ; заявл. 19.02.2013; опубл. 25.03.2014 р., , Бюл. № 6. – 4 с.
 4. Пат. на корисну модель № 70483 Україна, МПК (2012.01) А 61 К 31/00. Гель для лікування діабетичних виразок /  Св. М. Коваленко, І. І. Баранова –  № u 2011 14900; заявл. 15.12.2011; опубл. 11.06.2012. – Бюл. № 11. – 4 с.
 5. Пат. на корисну модель № 73608 Україна, МПК А 61 К 35/50 (2006.01). Фармацевтична композиція для лікування цукрового діабету та його ускладнень / Св. М. Коваленко, С. М. Коваленко – № u 2012 04748; заявл. 17.04.2012; опубл. 25.09.2012. – Бюл. № 18. – 4 с.
 6. Пат. на корисну модель № 67300 Украъна, МПК Ф 61 Р 5/00 (2012.01) Лікарський засіб у вигляді розчину для інфузій для лікування цукрового діабету та його ускладнень/ Св. М. Коваленко, Т.М. Портянко– u 2011 09603; опубл. 10.02.2012.– Бюл. № 3.– 4 с.

Читає лекції, практичні та семінари з дисциплін «Медичне та фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне та медичне товарознавство» для студентів спеціальності «Фармація» і «Клінічна фармація» денної та заочної форми навчання та «Товарознавство в фармацевтичному підприємстві» для магістрів спеціальності «Фармація» вечірньої форми навчання. Є автором дистанційного курсу  «Медичне та фармацевтичне товарознавство».

Print Friendly, PDF & Email