Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних іспитів

Діюча величина критерію – 60,5% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

 

Всім студентам, які одержали на тестових екзаменах «Крок 1» результат «не склав», дозволяється повторне складання екзамену «Крок 1» не більше двох разів до найближчої сесії у терміни, затверджені МОЗ України. У разі не перескладання екзамену «Крок 1» студент не допускається до наступної екзаменаційної сесії та відраховується з вищого навчального закладу як такий, що не виконав навчальний план.

Всі студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок 2» результат «не склав», допускаються до складання державних випускних іспитів. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу.

Зміст іспиту (за даними Центру тестування при МОЗ України)

Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних іспитівКрок 1. Фармація

Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних іспитів

Крок 2. Фармація

Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних іспитів

Крок 2. Клінічна фармація

Критерії оцінки та порядок перескладання ліцензійних іспитівКрок 2. Технологія парфумерно-косметичних засобів

 

 

Print Friendly, PDF & Email