Лабораторна діагностика (Освітня програма)

Характерною рисою сучасного етапу розвитку клінічної медицини є постійне зростання ролі лабораторної діагностики. Лабораторна діагностика – один із пріоритетних напрямів медичної діяльності, який постійно розвивається як в Україні, так і за кордоном. Без лабораторних аналізів неможлива не тільки постановка клінічного діагнозу, але й контроль за ефективністю та безпекою лікарської терапії. В умовах ринкових відносин і конкуренції зростає потреба в висококваліфікованих фахівцях, які вміють орієнтуватися у складних діагностичних ситуаціях і відповідають високим вимогам, які висуваються сучасністю.

Лабораторна діагностика є медичною діагностичною спеціальністю з сукупності досліджень in vitro біоматеріалу людського організму, заснованих на використанні гематологічних, загально клінічних, паразитарних, біохімічних, імунологічних, серологічних, молекулярно-біологічних, бактеріологічних, генетичних, цитологічних, токсикологічних, вірусологічних методів, зіставлення результатів цих методів з клінічними даними і формулювання лабораторного висновку.

Національний фармацевтичний університет із 2004 року проводить підготовку за спеціальністю «Лабораторна діагностика». На заняттях студенти отримують можливість ознайомитися з найновішою медичною апаратурою та методиками проведення обстежень. Кожне практичне заняття набуває рис науково-дослідної експериментальної роботи, сприяє розширенню кругозору студентів, дає можливість набути практичні і теоретичні навички, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Більшість тематичних занять проводиться на базі спеціалізованих стаціонарів м. Харкова та клініко-діагностичних лабораторій науково-дослідних інститутів медичного профілю: НДІ медичної радіології ім. Григор’єва, НДІ ортопедії і травматології ім. Ситенка, Обласної клінічної лікарні, Міської клінічної лікарні №2, Міської дитячої поліклініки №23. Це сприяє ознайомленню студентів зі специфікою роботи в лабораторіях різного профілю.

Випускники мають право працювати в лабораторіях різного профілю: клініко-діагностичного, клінічної біохімії, клінічної бактеріології, клінічної паразитології, клінічної лабораторної імунології, лабораторної генетики, клінічної лабораторної цитології, у лабораторіях бюро судово-медичних експертиз.

Завданням Національного фармацевтичного університету є підготовка фахівців із лабораторної діагностики, які володіють аналітичним мисленням, є високоерудованими у сфері медицини і фармації, тому в університеті удосконалюються нові типові програми, “арсенал” навчальної літератури поповнюється якісними методичними розробками.

Наблизити спеціаліста з лабораторної діагностики до розуміння суті процесів, які відбуваються в організмі людини, – кінцева мета навчання.

Факультет медико-фармацевтичних технологій

Print Friendly, PDF & Email