Лебединець Вячеслав Олександрович

Лебединець Вячеслав Олександрович, доктор фармацевтичних наук (2016), професор (2019), завідувач кафедри управління якістю (2015)

Адреса: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел. (0572) 68-56-71

E-mail: v.o.lebedynets@gmail.com

Науковий профіль: 

                                                          

 

Вячеслав Олександрович Лебединець народився 22.12.1976 у смт Врадіївка Миколаївської області, Україна.

Закінчив Українську фармацевтичну академію у 1999 р., отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю “Технологія фармацевтичних препаратів”, кваліфікація інженер-технолог.

Студентом 4-5 курсів (1998-1999 рр.) працював на посаді лаборанта Державної науково-дослідної лабораторії з контролю якості лікарських засобів (ДНДЛ ЗЯЛЗ). Після закінчення УкрФА став здобувачем кафедри косметології і аромології. З вересня 2002 р. – асистент новоствореної кафедри управління якістю в фармації Національного фармацевтичного університету, одночасно – науковий співробітник ДНДЛ ЗЯЛЗ.

У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 15.00.01 “Технологія ліків та організація фармацевтичної справи” на тему “Розробка складу та технології м’якої лікарської форми з дифторантом”. Наукова робота виконувалась на дослідно-промисловій базі ЗАТ НВЦ “Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод” (м. Київ), науковий керівник – д-р фарм. наук, професор Є. В. Гладух. Розроблений лікарський засіб антипсоріатичної дії “Дифторант, крем 1%” успішно пройшов клінічні випробування та рекомендований до промислового виробництва.

У 2006 р. одержав вчене звання доцента.

У 2012-2015 рр. – докторант НФаУ з відривом від виробництва, за сумісництвом – доцент кафедри управління якістю.

З 2015 р. призначений на посаду завідувача кафедри управління якістю на підставі обрання за конкурсом.

У 2016 р. захистив докторську дисертацію на тему “Методологія формування систем управління якістю на підприємствах з виробництва лікарських засобів”, науковий консультант – д-р хім. наук, професор С. М. Коваленко, потім д-р фарм. наук, професор А. А. Котвіцька.

У 2019 р. одержав вчене звання професора.

Вячеслав Олександрович Лебединець є автором і співавтором понад 300 наукових, науково-методичних і науково-популярних праць. За його участю видано низку навчальних посібників (зокрема, з дисциплін “Управління якістю”, “Атестація та сертифікація персоналу”, “Належні фармацевтичні практики”, “Системи управління якістю” тощо), розроблено статті до Фармацевтичної енциклопедії, створено понад 10 навчальних програм з профільних дисциплін спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація”. Є автором низки методичних рекомендацій (зокрема, щодо виконання дипломних і магістерських робіт, проведення виробничого стажування й переддипломної практики студентами спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація” (“ЯСС”) тощо). Співавтор 5 наукових методичних рекомендацій МОЗ України, 2 монографій, патенту на оригінальний лікарський засіб та понад 70 фахових статей в українських і закордонних наукових журналах.

Громадська діяльність

З 2014 р. є головою робочої комісії з розробки і впровадження системи управління якістю НФаУ, а також керує групою внутрішніх аудиторів. Член редакційної колегії наукового фахового журналу “Управління, економіка та забезпечення якості в фармації” з моменту його заснування в 2008 р. Сертифікований аудитор систем управління якістю Органу сертифікації систем менеджменту ПРИРОСТ Української асоціації якості та німецького органу DQS.

Наукова діяльність

Керує підготовкою 4 аспірантів: Карамаврової Тетяни Валеріївни, Казакової Ірини Сергіївни (бюджетна форма навчання), Чорного Дмитра Сергійовича, Суханової Наталії Володимирівни (контракт). Тематика наукових досліджень стосується методології аудитів фармацевтичних систем якості; стандартизації косметичних лікарських засобів і застосування методів управління якістю при їх виробництві й контролі; валідації комп’ютеризованих систем, застосовних дистриб’юторами лікарських засобів; управління ризиками для якості продукції на етапі дистрибуції лікарських засобів. Є керівником понад 100 магістерських робіт студентів спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми ЯСС.

Напрями наукових досліджень: методологія проектування, впровадження й розвитку систем управління якістю фармацевтичних підприємств і ВНЗ; оцінка результативності процесів фармацевтичних систем якості; створення організаційно-методичних основ підготовки фахівців з управління якістю для фармацевтичної сфери галузі охорони здоров’я; методологія формування інтегрованих системи управління на фармацевтичних підприємствах; організація робіт з визначення, аналізування й оцінювання ризиків для якості на підприємствах фармацевтичної сфери; організаційні аспекти валідаційної діяльності на фармацевтичних виробничих підприємствах; розробка методичних підходів до аналізу бізнес-процесів фармацевтичних систем якості та проведення внутрішніх аудитів (самоінспекцій) на фармацевтичних підприємствах.

Визнання: Нагороджений почесними грамотами НФаУ (2015, 2016 рр.), Подякою Міністерства охорони здоров’я України (2016 р.), Почесна грамота Харківської обласної адміністрації (2018 р.).

Навчально-методичні видання

 1. Кутовая, О. В. Метод. реком. по курсу “Общая химическая технология. Кинетический анализ химических реакций” / О. В. Кутовая, А. И. Зайцев, В. А. Лебединец. – Х. : УкрФА, 1997. – 38 с.
 2. Коваленко, С. М. Концептуальні основи систем управління якістю. Основоположні принципи міжнародного стандарту ISO 9000:2000 : навч. посіб. / С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, Св. М. Коваленко. – Х. : Золоті сторінки, 2003. – 96 с.
 3. Коваленко, С. М. Основи метрологічної діяльності : метод. реком. щодо виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 7.000001 “Якість, стандартизація та сертифікація” заоч. форми навч. / С. М.        Коваленко, В. О. Лебединець. – Х. : НФаУ, 2007. – 52 с.
 4. Лебединец В. А. Управление качеством : учеб. пособ. / В. А. Лебединец, С. Н. Коваленко, Св. Н. Коваленко. – Х. : НФаУ, 2012. – 320 с.
 5. Коваленко, С. М. Навчальний план та програма циклу тематичного удосконалення “Організація валідаційних робіт на підприємствах з виробництва лікарських засобів” для слухачів системи післядипломного навчання спеціалістів фармації : метод. рек. / С. М. Коваленко, Н. О. Тахтаулова, С. М. Коваленко, В. О. Лебединець. – Х. : НФаУ, 2012. – 16 с.
 6. Коваленко, С. М. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. рек. / С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2014. – 28 с.
 7. Програма підготовки внутрішніх аудиторів системи управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко. – Х.: НФаУ, 2014. – 28 с.
 8. Навчальна програма з дисципліни “Системи управління якістю” / В. І. Городецька, В. О. Лебединець, С. М. Коваленко. – Х. : НФаУ, 2014. – 32 с.
 9. Коваленко, С. М. Організація та проведення виробничого стажування студентів спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. рек. / С. М. Коваленко, В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі, О. В. Сілін. – Х. : НФаУ, 2014. – 16 с.
 10. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Основи метрологічної діяльності” : метод. рек. для студ. заоч. форми навч. / В. О. Лебединець, С. М. Коваленко, Л. М. Андрюкова, О. В. Сілін. – Х. : НФаУ, 2014. – 20 с.
 11. Ромелашвілі, О. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Атестація та сертифікація персоналу” : метод. рек. / Ромелашвілі О. С., Лебединець В. О., Коваленко С. С., Зборовська Т.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 36 с.
 12. Коваленко, С. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Управління персоналом” : метод. реком. / Коваленко С. С., Лебединець В. О., Ромелашвілі О. С., Зборовська Т.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 24 с.
 13. Ромелашвілі, О. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Стандартизація продукції та послуг” : метод. реком. / Ромелашвілі О. С., Коваленко С. С., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 60 с.
 14. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Основи метрологічної діяльності” : метод. рек. / Лебединець В. О., Ромелашвілі О. С., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 24 с.
 15. Ромелашвілі, О. С. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 7.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Сертифікація продукції та послуг” : метод. рек. / Ромелашвілі О. С., Коваленко С. С., Зборовська Т.В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 36 с.
 16. Проскурня, О. М. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Сертифікація та підтвердження відповідності” : метод. рек. / Проскурня О. М., Ромелашвілі О. С., Коваленко С. С., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 24 с.
 17. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація” над дисципліною “Процесно-орієнтований менеджмент” : метод. рек. / Лебединець В. О., Зборовська Т. В. – Х. : Вид-во НФаУ, 2015. – 40 с.
 18. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Стандартизація в сфері якості” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 12 с.
 19. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Стандартизація продукції та послуг” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 12 с.
 20. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Сертифікація та підтвердження відповідності” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 20 с.
 21. Лебединець, В. О. Виконання практичних занять з дисципліни “Сертифікація продукції та послуг” : метод. рек. для студ. галузі знань “Управління та адміністрування” спец-сті “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 22 с.
 22. Лебединець, В. О. Організація самостійної роботи студентів над дисципліною “Процесно-орієнтований менеджмент” : метод. рек. для студ. заоч. форми навч. спец-сті 073 “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 16 с.
 23. Лебединець, В. О. Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт студентами спеціальності 8.18010010 “Якість, стандартизація та сертифікація» та спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” / В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : Вид-во НФаУ, 2016. – 16 с.
 24. Лебединець, В. О. Організація та проведення виробничого стажування студентів спец-сті 073 “Менеджмент” освіт. програми “Якість, стандартизація та сертифікація” : метод. рек. / В. О. Лебединець, Ю. В. Підпружников, О. С. Ромелашвілі – Х. : НФаУ, 2016. – 16 с.
 25. Належні практики у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч.закл. / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. – 296 с.
 26. Належні практики у фармації: робочий зошит до практичних занять / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Т. В. Зборовська та ін. – Харків : НФаУ, 2018. – 78 с.
 27. Лебединець, В. О. Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з дисципліни “Сертифікація та оцінка відповідності” для здобувачів вищої освіти галузі знань “Управління та адміністрування” спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” // В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі, Т. О. Шитєєва. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 28. Лебединець, В. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни “Стандартизація в сфері якості” для здобувачів вищої освіти галузі знань “Управління та адміністрування” спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” // В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 29. Лебединець, В. О. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни “Стандартизація в сфері якості” для здобувачів вищої освіти галузі знань “Управління та адміністрування” спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” // В. О. Лебединець, О. С. Ромелашвілі. – Х. : НФаУ, 2017. – 52 с.
 30. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Атестація та сертифікація персоналу» для здобувачів вищої освіти спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” // В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 40 с.
 31. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Управління персоналом» для здобувачів вищої освіти спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” // В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 54 с.
 32. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни «Процесно-орієнтований менеджмент» для здобувачів вищої освіти спеціальності “Менеджмент” освітньої програми “Якість, стандартизація та сертифікація” // В. О. Лебединець, Т. В. Зборовська. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 64 с.

Методичні рекомендації МОЗ України

 1. Соловйов О. С. Організація валідаційної діяльності на підприємствах з виробництва лікарських засобів : метод. реком. / О. С. Соловйов, С. М. Коваленко, Н. О. Тахтаулова, В. О. Лебединець, Л. М. Андрюкова, Ю. В. Підпружников, – Х. : НТМТ, 2012. – 60 с.
 2. Котвіцька, А. А. Основні етапи формування систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів [84.15/123.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець, Н. О. Тахтаулова, – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 3. Котвіцька, А. А. Моделювання системи управління якістю та реформування організаційної структури підприємства з виробництва лікарських засобів [144.15/382.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 24 с.
 4. Котвіцька, А. А. Регламентація і документування системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів [145.15/383.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 28 с.
 5. Котвіцька, А. А. Організація внутрішніх аудитів системи управління якістю підприємства з виробництва лікарських засобів [169.15/384.15] : метод. рек. / А. А. Котвіцька, В. О. Лебединець – К. : Вид-во “НТМТ”, 2015. – 28 с.

Інформаційні листи

 1. Імплементація методології PDCA у процес внутрішніх аудитів систем управління якістю підприємств з виробництва лікарських засобів : інформ. лист № 352-2017 / Т. В. Карамаврова, В. О. Лебединець, А. А. Котвіцька , О. В. Ткаченко. – К., 2018. – Вип. 31. – 5 с. (Рішення ПК «Фармація» Протокол № 103 від 25.10.2017 р.).

Патенти

 1. Деклараційний патент на винахід “Препарат для лікування хвороб шкіри, опорно-рухового апарату та сполучних тканин – “Дифторант, крем”. 68693 А, 16.08.2004. Бюл. № 8. Автори: Лебединець В. О., Черних В. П., Гладух Є. В., Шаламай А. С., Кобилінська В. І., Безпалько Л. В., Кутасевич Я. Ф., Яковлєва Л. В., Сова Є. О.
 2. Пат. 120460 Україна, МПК (2017.01) C07D 215/00 Спосіб одержання заміщених 3-(тіазоліл-2)-6-фтор-7-діалкіламінохінолонів / Спиридонова Н. В., Сілін О. В., Коваленко С. М., Лебединець В. О. ; заявл. 26.12.2016; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21. – 5 с.

Навчально-методична робота

В. О. Лебединець читає лекції, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін “Належні практики в фармації” (спеціальність “Фармація”), “Системи управління якістю”, “Аудит систем управління якістю”, “Управління якістю технологічних процесів”, “Основи метрологічної діяльності” (спеціальність 073 Менеджмент, освітня-професійна програма Якість, стандартизація та сертифікація).

 

Print Friendly, PDF & Email