Ленчик Лариса Володимирівна

Ленчик Лариса Володимирівна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри хімії природних сполук; заступник декана факультету з підготовки іноземних громадян

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська 53

тел./факс: (0572) 67-93-63

email: larysa.lenchyk@nuph.edu.ua

Науковий профіль

           

 

Автобіографія

Л. В. Ленчик народилася 04 листопада 1964 р. в м. Полтава. У 1981 році з золотою медаллю закінчила середню школу м. Бендери. У 1986 р. закінчила  Харківський фармацевтичний інститут (спеціальність «Фармація»), кваліфікація – провізор. Працювала у аптеці № 309 м. Одеса провізором-аналітиком.  У НФаУ працює з 1989 р. на посадах: старший лаборант (1989), асистент (1990), доцент (2003) кафедри фармакогнозії, а потім, після реорганізації, кафедри хімії природних сполук (з 2004 р. і до тепер).  Кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення буряка звичайного» захистила у 1987 р. під керівництвом проф. В. М. Ковальова. У 2005 р. успішно пройшла курс з вивчення англійської мови для викладачів, що викладають дисципліни англійською мовою, Oxford course of English language, на базі State foreign language courses “Interlingua”, Київ. У січні-березні 2011 р. успішно пройшла Дистанційний курс (7,5 ECTS) та отримала сертифікат з відзнакою з “Фармацевтичної біоінформатики” в університеті Уппсала (Швеція). Докторську дисертацію на тему «Комплексне фармакогностичне вивчення сировини рослин родини Розові та отримання фітозасобів на її основі» захистила у 2017 р. У червні 2018 року успішно склала іспит FCI та отримала сертифікат (0062013018) B2 з англійської мови. У 2018 році керувала стажуванням молодих науковців та студентів НФаУ на фармацевтичному факультеті Медичного університету Варна (Болгарія). 

Громадська діяльність

З 2004- 2012 р. була відповідальною за переробку навчальних планів зі спеціальності «Фармація» при Науково-методичній лабораторії з питань фармацевтичної освіти НФаУ. З 2012 р. і по теперішній час – заступник декана по роботі з іноземними громадянами. З 2008 р. член експертної групи з фармакогнозії ліцензійного іспиту «Крок-2», а з 2017 р. призначена заступником голови комітету фахової експертизи «Фармакогнозія» ліцензійного іспиту «Крок 2», є членом Апробаційної Вченої Ради  НФаУ.

У 2017 р. викладала фармакогнозію у Медичному університеті м. Варни у рамках програми Erasmus+ Staff Mobility for Teaching ERTC 2017, а також була запрошена до цього університету у 2015 для викладання фармакогнозії для студентів спеціальності Фармація, у 2011 читала лекцію і була керівником групи студентів НФаУ, що приймали участь у 15 Міжнародному літньому таборі для студентів спеціальності Фармація, що проходив на базі фармацевтичного факультету університету Любляни, Словенія.

Наукова школа

Під керівництвом доц. Л. В. Ленчик виконується 1 кандидатська дисертація.

Підручники та посібники

  1. Фармакогнозія: базовий підруч. для студ. вищ. фармац. навч. закл. (фармац. ф-ів) IV рівня акредитації / В.С. Кисличенко, І.О. Журавель, С.М. Марчишин та ін.; за ред. В.С. Кисличенко. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 736 с.
  2. Ресурсознавство лікарських рослин : посіб. для студ. спец. “Фармація” / В. С. Кисличенко, Л. В. Ленчик, О. М. Новосел та ін. – Х.: НФаУ, 2015. – 136 с.
  3. Pharmacognosy. Laboratory hand-book / V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk, I.O. Zhuravel, I.G. Zinchenko, A.A. Kyslychenko, V.V. Velma, V. Yu. Kuznetsova / edited by V.S. Kyslychenko, L.V. Lenchyk. Kharkiv: Rayder, 2012. – 160 p.
  4. Medicinal plants resource science: handbook for higher school students / V.S. Kyslychenko, L.V. Upyr, I. G. Zinchenko, O.A. Kyslychenko, S.I. Stepanova; ed. by V.S. Kyslychenko. – Kharkiv: NUPh : Golden Pages, 2012. – 168 p.
  5. Pharmacognosy: textbook for higher school students/V.S. Kyslychenko, L.V. Upyr, Ya. V. Dyakonova e.o.; ed. by V.S.Kyslychenko. – Kharkiv: NUPh: Golden pages, 2011. – 552 p.
  6. Системна фітотерапія: Навчальний посібник для студентів університету / В.С. Кисличенко, І.А. Журавель, А.В. Зайченко, Л.В. Упир та ін; під редакцією В.С. Кисличенко, І.А. Журавель, А.В. Зайченко – Харків: видавництво НФаУ; Золоті сторінки, 2008. – 256 с.

Членство у фахових асоціаціях : Л.В. Ленчик є секретарем Харківського осередку  Європейської асоціації «Рада з харчової та екологічної медицини CONEM».

Список наукових публікацій: Л.В. Ленчик є автором та співавтором більше 70 наукових праць, 8 патентів, 2 інформаційних повідомлень.

Статті у фахових іноземних наукових виданнях 

Статті у фахових наукових виданнях України 

Дисципліни , які викладає доктор наук: Л. В. Ленчик читає лекції з дисциплін фармакогнозія, ресурсознавство лікарських рослин, фармакогностичні основи фітотерапії, фармакогностичний аналіз нової ЛРС для вітчизняних та іноземних студентів денної і заочної форм навчання українською та англійською мовами.

Print Friendly, PDF & Email