Літвінова Олена Вячеславна

Літвінова Олена Вячеславна – доктор фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки підприємства

Адреса: Україна, Харків -140, вул. О. Невського, 18

 Тел: 8 (057) 771-81-47

 Е-mail: hlitvinova@gmail.com

Науковий профіль

                           

 

Автобіографія:

Літвінова Олена Вячеславна (28.05.1973, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук (2018), доцент (2013), старший науковий співробітник  (2008), кандидат біологічних наук (2000), доцент кафедри управління та економіки підприємства  Національного фармацевтичного університету.

Закінчила Харківський державний університет з відзнакою за спеціальністю «Біохімія» (1995); працювала у Державному підприємстві «Державний науковий центр лікарських засобів» МОЗ| України: старший лаборант (з 1995); молодший науковий співробітник (з 1997), науковий співробітник (з 2000), старший науковий співробітник (2002-2003) лабораторії імунофармакології та алергології; старший науковий співробітник сектора патентно-ліцензійної роботи (2003-2009). Брала участь у доклінічному вивченні понад 30 препаратів, технології яких розроблені в ДП «ДНЦЛЗ» та впроваджені у виробництво на фармацевтичних підприємствах України, займалася практичною діяльністю в напрямку «Захист і комерціалізація об’єктів інтелектуальної власності у фармації». У 2000 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія (Експериментальне дослідження гепатопротекторної дії субстанції екстрабіолу і препарату гепатолакту на її основі). У 2005 р. закінчила Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації кадрів з нових напрямків розвитку техніки і технології при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Інтелектуальна власність». У 2009 р. успішно закінчила курс дистанційного навчання «Основи інтелектуальної власності» Всесвітньої організації інтелектуальної власності (Швейцарія).

У 2018 р. захистила докторську дисертацію за темою: «Теоретичні та науково-практичні підходи до управління інтелектуальними ресурсами розробників і виробників лікарських засобів в умовах інноваційного розвитку» за спеціальностю 15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. З 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри управління та економіки підприємства.

Громадська діяльність: Літвінова О.В. – заступник головного редактора фахового журналу «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації».

Нагороди. Почесна грамота НФаУ за видатні досягнення в науково-дослідній та науково-організаційній діяльності (2018).

Монографії:

Посилкіна О.В. Управління інтелектуальними ресурсами в фармації в умовах інноваційного розвитку : монографія / О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова– Х.: НФаУ, 2018. – 360 с.

Навчальні посібники:

 1. Посилкіна О. В. Управління інноваційною діяльністю: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фармація» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко. – Х. : НФаУ, 2018. – 270 с.
 2. Посилкіна О. В. Інтелектуальний бізнес : навчальний посібник / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова. – Х. : НФаУ, 2018. – 220 с.
 3. Посилкіна, О. В. Патентознавство : навчальний посібник для студентів вищих фармацевтичних та медичних навчальних закладів / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т. А. Грошовий. – Х. : НФаУ, 2013. – 272 с..
 4. Posylkina O. V. Patent science. Manual (abstract of lectures) for foreign students in speciality 8.110201 «Pharmacy» / V. Posylkina,
  E.V. Litvinova. – Kharkiv: NUPh «Golden Pages», 2012. – 164 p.

Науковометодичні рекомендації, затверджені ПК «Фармації МОЗ і НАМН України» та узгоджені в Укмедпатентінформ

 1. Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Методичні підходи щодо комерціалізації інтелектуальної власності у фармації : наук. метод. рек. Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 20 с.
 2. Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Методичні підходи до формування належної системи управління інтелектуальними ресурсами вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю : наук. метод. рек. Х. : Вид-во НФаУ, 2017. 22 с.
 3. Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій : наук. метод. рек. Х. : Вид-во НФаУ, 2017. 22 с.
 4. Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів : наук. метод. рек. Х. : Вид-во НФаУ, 2017. 22 с.
 5. Посилкіна О. В., Літвінова О. В., Горбань А.Є. Методичні  підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації  : наук. метод. рек. Х. : Вид-во НфаУ, 2016. 22 с.
 6. Літвінова О. В., Посилкіна О. В., Горбань А.Є. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів : наук. метод. рек. Х. : Вид-во НФаУ, 2016. 22 с.

 Патент  України на винахід

Георгієвський В.П., Казарінов М.О., Сліпченко Г.Д., Пашнєва Р.О.,  Гладкова   Л.В., Літвінова О.В., Рибаченко А.І., Бобкова Л.М., Колісник Н.Т., Чернишов С.І., Марченко Л.В. Комбінований лікарський засіб на основі ехінацеї пурпурової: пат. 63359 України: МПК  А61КЗ5/78, А61К31/00, А61Р37/00. № 2003043074; заявл. 8.04.2003; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.

Авторські свідоцтва на твір

 1. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83772 Навч.посіб. «Управління інноваційною діяльністю» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Ю. С. Братішко // дата реєстрації 18.12.2018.
 2. Літвінова О.В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 83765 Науково-метод. рекоменд. «Методичні підходи щодо комерціалізації інтелектуальної власності у фармації» / О.В. Літвінова, О. В. Посилкіна // дата реєстрації 18.12.2018.
 3. Літвінова О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75623 Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної стратегії при створенні лікарських засобів на підставі нанотехнологій  / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна   // дата реєстрації 28.12.2017.
 4. Літвінова О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 75624 Методичні підходи до удосконалення патентно-інноваційної діяльності фармацевтичних компаній у процесі створення антиретровірусних препаратів  / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна   // дата реєстрації 28.12.2017.
 5. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63809. «Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова // дата реєстрації 29.01.2016.
 6. Літвінова О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 63814. «Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів» / О. В. Літвінова, О.В. Посилкіна // дата реєстрації 29.01.2016.
 7. Посилкіна О. В. Свідоцтво про авторське право на твір. Україна. № 53752. «Навчальний посібник «Патентознавство» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Т.А. Грошовий // дата реєстрації 18.02.2014.

Нововведення:

 1. Літвінова О.В., Посилкіна О.В. Методичні підходи до проведення патентних досліджень при розробці лікарських засобів; реєстр нововведень. № 661/2/15.
 2. Посилкіна О.В., Літвінова О.В. Методичні підходи до оцінки інтелектуальних ресурсів у фармації; реєстр. № 183/1/14.

Методичні рекомендації:

 1. Посилкіна О. В. Управління інноваційною діяльністю. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фармація» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова.  – Х.: НФаУ, 2018. – 32 с.
 2. Посилкіна О. В. Управління інноваційною діяльністю. Методичні рекомендації до проведення самостійної роботи для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Фармація» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х. : НФаУ, 2018. – 32 с.
 3. Посилкіна О. В.  Інтелектуальний бізнес.  Методичні рекомендації до проведення семінарських занять для здобувачів вищої освіти, які навчаються за освітньо – професійною програмою «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова – Х. : НФаУ, 2018. –  20 с.
 4. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О.В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 37 с.
 5. Посилкіна О. В. Маркетингові дослідження у біотехнології. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт для студентів спеціальності «Біотехнології та біоінженерія». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – 24 с.
 6. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 32 с.
 7. Посилкіна О. В. Методологія наукових досліджень. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи для студентів, які навчаються за освітньою програмою «ЕП». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ. – 2017 – 43 с.
 8. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до виконання самостійних робіт з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 16 с.
 9. Посилкіна О. В. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни «Інтелектуальний бізнес» для студентів спеціальності 03050401 «Економіка підприємства». / О. В. Посилкіна, М. К. Коноваленко. О. В. Літвінова,– Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 40 с.
 10. Посилкіна О. В. Інтелектуальний бізнес. Методичні рекомендаціях до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050401. / О. В. Посилкіна, М. К. Коноваленко, О. В. Літвінова. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – 75 с.
 11. Посилкіна О. В., Літвінова О. В., Баран Н. Й. Патентознавство : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів денної форми навчання «Технологія парфюмерно-косметичних засобів». – Х. : Вид-во НФаУ, 2014. – 48 с.
 12. Posilkina O. V., Litvinova E. V. Fundamentals of ecology. Collection of practice tests for the individual work of foreign students on specialty «Pharmacy». – Kharkiv : NUPh, 2014. – 29 p.
 13. Посилкіна, О. В. Інтелектуальна власність : метод. рек. до викон. самост. роб. для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Н. Й. Баран // Х. : НФаУ, 2014. – 25 с.
 14. Посилкіна О. В. Інтелектуальна власність : метод. рек. до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Н. Й. Баран // Х. : НФаУ, 2014. – 36 с.
 15. Посилкіна, О. В. Інтелектуальна власність : метод. рек. до викон. практ. роб. для студентів денної форми навчання спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства» / О. В. Посилкіна, О. В. Літвінова, Н. Й. Баран // Х. : НФаУ, 2014. – 43 с.
 16. Посилкіна О. В., Літвінова О. В. Методологія та організація наукових досліджень: методичні рекомендації до практичних робіт для студентів спеціальності 8.03060107 «Логістика» денної форми навчання. – Х.: Вид-во НФаУ, 2013. – 52 с.
 17. Посылкина О. В., Литвинова Е. В., Баран Н. Й. Патентоведение: методические рекомендации для выполнения практических работ для иностранных студентов специальности 8.110201 «Фармация». – Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 40 с.
 18. Посылкина О. В., Литвинова Е. В., Баран Н. Й. Патентоведение: методические рекомендации для выполнения самостоятельных работ для иностранных студентов специальности 8.110201 «Фармация». – Х.: Изд-во НФаУ, 2013. – 34 с.

Дисципліни, які викладає доктор наук: «Управління ризиками в наукових дослідженнях» (PhD); «Економіка інноваційної діяльності» (магістри); «Інтелектуальний бізнес» (магістри); «Методологія і організація наукових досліджень та інтелектуальна власність» (магістри); «Маркетингові дослідження у біотехнології» (магістри); «Управління інноваційною діяльністю».

 

image_pdfimage_print