Литвинова Ольга Миколаївна

Литвинова Ольга Миколаївна, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики, доктор медичних наук

Адреса: м. Харків, вул. Куликівська ,12

Тел.: 706-47-87

Е- mail: klinlab@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

           

 

Автобіографія. Литвинова Ольга Миколаївна народилася в 1963 р. у м. Харкові в сім’ї службовців. У 1980 р. закінчила середню загальноосвітню школу № 3 м. Харкова із золотою медаллю. У 1986 р. закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут за фахом «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. У 1986-1988рр. пройшла підготовку в клінічній ординатурі при Українському інституті удосконалення лікарів за фахом «Внутрішні хвороби». З 1988 по 1991 р. працювала лікарем терапевтом в 20 міській лікарні. У 1991-1992 рр. працювала лікарем -голкорефлексотерапевтом санаторію-профілакторію Харківського державного університету. З вересня 1992 р. – асистент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою Харківського фармацевтичного інституту. 20 жовтня 1992 р. захистила кандидатську дисертацію за фахом «Фармакологія». З вересня 1996 р. по серпень 2004 р. – доцент кафедри фармакотерапії з фармакокінетикою Української фармацевтичної академії. 20 квітня 1999 р. захистила докторську дисертацію за фахом «Фармакологія» в Спецраді Московського медичного стоматологічного інституту ім. Н.А. Семашко. З вересня 2004 р.  – доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. У червні 2009 р. пройшла переатестацію наукового ступеня – доктора медичних наук в Інституті фармакології і токсикології АМН України.  З 2010 р. по теперішній час професор кафедри клінічної лабораторної діагностики НФаУ. Лікарський стаж – 31 рік , маю вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Терапія». Стаж педагогічної роботи у ВУЗі – 27 років.

Наукова школа . Підготувала 1 кандидата медичних наук.

Підручники.

Залюбовська О.I., Коваль С.Н., Литвинова О.М. Клiнiчна фармакологiя: Підручник  . – Х.: Вид-во “IНЖЕК”, 2003. – 688 с .

Навчальні посібники.

 1. Єндокринологія з оцінкою результатів лабораторних досліджень/ Р.Ф. Єрьоменко, В.В. Козарь, О.М. Литвинова та ін. // Навч. посібник для здобувачів   вищ. освіти . – Х.: НФаУ: Золоті сторінки, 2018. – 152 с.
 2. Лабораторная диагностика. Клинический анализ крови  / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова  та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: НФаУ,  2017.– 44 с.
 3. Клинический анализ мочи. Характеристика лабораторных показателей / Р.Ф. Еременко, Э.В. Супрун, О.Н Литвинова  та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: НФаУ,  2017.– 68 с.
 4. Laboratory diagnostics: textbook for students of higher schools / S.I.Kryzhna, О. Litvinova at al. – Kharkiv : NURh : Golden Pages , 2016 . – 120 p.
 5. Оцінка лабораторних досліджень у неврології. / О. І. Залюбовська, О.М. Литвинова, М.В. Савіна та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: НФаУ, 2013. – 120 с;
 6. Вплив лікарських засобів на лабораторні показники . Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Залюбовська О.І., Литвинова О.М., Зленко В.В. та ін. – .Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2013.– 96 с.
 7. Лабораторні дослідження в педіатрії. / Залюбовська О.І., Фоміна Г.П., Зленко В.В. та ін. // Навч. посібник для студ. фарм. вищ. навч. закл. та фарм. фак-тів мед. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акрид. – Х.: БУРУНіК, 2011, – 256 с.;
 8. Клиническая лабораторная диагностика: Курс лекций для студентов фарм. и мед. вузов. /  О.Н. Литвинова, И.В. Киреев, В.В. Зленко, Л.В. Карабут – Х.: Изд-во НФаУ, 2010. – 256 с.
 9. Клінічна лабораторна діагностика. Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Литвинова, О.І. Залюбовська, М.Є. Березнякова та ін. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2008. – 200с.

Методичні рекомендації.  

 1. Методи лабораторної діагностики  спадкових захворювань: Метод. рек. / за ред. Р.Ф.Єрьоменко– Х. : НФаУ, 2017. – 24 с.
 2. Clinical Research of the Blood System: Метод. Реком. для студ. Мед. и фарм. ВУЗов. / О.И. Залюбовская ,О.М. Литвинова, В.В. Зленко и др. – Х.: Изд.во НФаУ, 2012. 105с.,
 3. Sputum Clinical Research: Метод. Реком. для студ. Мед. и фарм. ВУЗов. / О.И. Залюбовская ,О.М. Литвинова, В.В. Зленко и др. –  Х.: Изд.во НФаУ, 2012. -125с.,
 4. Clinical research of gastric and duodenal maintenance: Метод. Реком. для студ. Мед. и фарм. ВУЗов. / О.И. Залюбовская ,О.Н. Литвинова, В.В. Зленко и др. –  Х. : Изд.во НФаУ, 2012.- 85с.,

Членство у фахових асоциаціях – Член Европейської асоціації педагогів та  психологів – “Science”, член всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини, член всеукраїнської асоціації превентивної та антиейджинг медицини, член товариства терапевтів ХМО. 

Дисципліни, які викладає Литвинова О.М.: «Клінічна лабораторна діагностика», «Доказова медицина. Алгоритми і стандарти лабораторних досліджень», «Лабораторна і функціональна діагностика», «Лабораторна діагностика», «Отоларінгологія».

Громадська діяльність. Член Редакційної Ради Українського журналу медицини, біології та спорту. 

Хобі: книги, класична музика, театр.

image_pdfimage_print