Менеджмент клінічних досліджень

Клінічні дослідження є невід’ємною частиною процесу розробки лікарських засобів. Якість проведення клінічних досліджень певною мірою залежить від належного рівня їхнього планування та організації, а також моніторингу і контролю за проведенням досліджень. Гарантією цього є наявність фахівців з відповідною менеджерською освітою та навичками управлінської діяльності в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та підприємствах фармацевтичного сектору.

Метою програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів, здатних якісно виконувати ключові менеджерські функції, а саме – планування, організацію, моніторинг, та дотримуватися вимог етичних аспектів клінічних досліджень, а також ефективно і результативно управляти фінансовими, матеріальними й інформаційними ресурсами, проектною командою в закладах охорони здоров’я, контрактних дослідницьких організаціях та фармацевтичних підприємствах.

Конкурентними перевагами програми є унікальність і оригінальність її навчальної компоненти – єдиною в Україні. Програма надає можливість реалізувати індивідуальний підхід до кожного здобувача освіти, зручний графік навчання та пройти стажування і практики в місцях проведення досліджень, контрактних дослідницьких організаціях, відділах клінічних досліджень вітчизняних та закордонних фармацевтичних підприємств. Викладання навчальних дисциплін у межах програми буде здійснюватися висококваліфікованими викладачами, фахівцями галузі охорони здоров’я.

“Родзинками” програми слід вважати розвиток соціальних комунікацій, формування аналітичних навичок, професійно-орієнтовану підготовку в сфері менеджменту клінічних досліджень, спілкування з керівниками закладів охорони здоров’я, фармацевтичних підприємств та організацій, отриманням практичного досвіду.

Print Friendly, PDF & Email