Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджер — це сучасна професія, яка з розвитком ринкових відносин стає все більш потрібною і високооплачуваною. Адже саме ці фахівці забезпечують ефективну роботу в галузі підприємницької діяльності у комерційних структурах, спільних та малих підприємствах, в інвестиційних компаніях, а також беруть участь в організації виробництва на промислових підприємствах різних форм власності, де вони займаються питаннями управління, планування, контролю.

Сучасний менеджер володіє гнучким економічним мисленням, приймає економічно обґрунтовані рішення, здатний будувати комерційно вигідні ділові партнерські відносини. Він економічно доцільно і психологічно точно організовує роботу колективу організації, професійно здійснює системний аналіз діяльності організації і на цій основі приймає економічно обґрунтовані рішення.

Під час навчання в НФаУ майбутні менеджери отримують фундаментальні та загальнотеоретичні знання в обсязі, необхідному для вирішення завдань управління, знання із дисциплін економічного циклу, спеціальні знання з проблем психології та етики ділового спілкування, основ менеджменту, управління персоналом, дослідження ринків, прогнозування, товарної політики, рекламної та зовнішньоекономічної діяльності, грошового обігу, кредиту, бухгалтерського обліку, соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства. Менеджер повинен орієнтуватися у питаннях зайнятості, соціального захисту громадян, безпеки праці, конфліктології, професійного підбору, володіти навичками спілкування з людьми, вміти працювати на персональному комп’ютері та знати іноземну мову.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах фармацевтичної галузі та інших галузей, одержуючи навички управлінської діяльності.

Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Print Friendly, PDF & Email