Мерзлікін Сергій Іванович

Мерзлікін Сергій Іванович – доктор фармацевтичних наук, професор кафедри лікарської та аналітичної токсикології

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4
Тел.: (0572)-67-91-92
E-mail: merzlikinserg07@gmail.com

Науковий профіль 

                 

 

Етапи життєвого шляху (та автобіографія)

Народився 16.10.1958 р. у м. Харкові. У 1976 р. закінчив середню школу №56, м. Харків. З 1976 по 1979 рр. служив у ВМФ. З 1979 по 1981 рр. працював у Харківському фармацевтичному інституті (нині Національний фармацевтичний університет) техніком. З 1981 по 1986 рр. студент Харківського фармацевтичного інституту. Працював: провізор-аналітик аптеки №329, м. Харків (1986-1988), молодший науковий співробітник Харківського науково-дослідного інституту ендокринології та хімії гормонів (нині Інститут ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського НАМН України) (1988-1992); асистент кафедр органічної (1992-1993) та токсикологічної хімії (1993-1997), завідувач науково-виробничої лабораторії кафедри органічної хімії (1997-2000), старший науковий співробітник Державної лабораторії з контролю якості лікарських засобів Національного фармацевтичного університету (2000-2002), доцент (2002-2004) та професор (від 2005) кафедри токсикологічної хімії Національного фармацевтичного університету. Кандидат хімічних наук (1991), доцент (2002), доктор фармацевтичних наук (2004) зі спеціальності 15.00.03 стандартизація та організація виробництва лікарських засобів, професор кафедри токсикологічної хімії (2005). 

З 2017 р. кафедру токсикологічної хімії перейменовано в кафедру лікарської і аналітичної токсикології.

Громадська діяльність

Відповідає за наукову роботу співробітників кафедри лікарської і аналітичної токсикології, керує роботою студентського наукового товариства кафедри та спортивного товариства співробітників Національного фармацевтичного університету.

Наукова школа

Напрямки наукових досліджень:

 • синтез біологічно активних речовин в ряду гетероциклічних похідних камфорамінових кислот, що виявляють антидіабетичну та церебро-протекторну дію;
 • розробка складу, технології та методів стандартизації оригінальних лі-карських засобів антидіабетичної, церебропротекторної та гемостатичної дії;
 • розробка методів хіміко – токсикологічного аналізу лікарських речовин.

Синтезував (±) – цис – 3 – (2´– бензімідазоліл) –1,2,2 – триметилцикло-пентанкарбонову кислоту – активну речовину оригінального антидіабе-тичного засобу «Діакамф» в таблетках по 0,250 г. – переможця Все-українського конкурсу – виставки «Кращий вітчизняний товар 2006 року» у номінації «Наука».

Учні:

 • Шовкова Зоя Віталіївна, кандидатська дисертація «Хіміко-токсикологічне дослідження каптоприлу» (2009 р). За результатами дисертації науково та експериментально обґрунтовано схему хіміко-токсикологічного дос-лідження біологічного матеріалу на каптоприл; розроблено методики виявлення каптоприлу за допомогою хромогенних реакцій, методів УФ-спектроскопії, ВЕРХ, ТШХ та електрофорезу на папері. Запропоновано специфічний спосіб виявлення каптоприлу методом реакційної ТШХ, що ґрунтується на здатності сполук з тіольною групою окиснюватися гідроген-пероксидом до дисульфідів.
 • Подгайний Дмитро Григорович, кандидатська дисертація «Розробка та стандартизація нового антигіперглікемічного засобу на основі діакамфу та метформіну» (2010 р.). За результатами дисертації розроблено та стандартизовано оригінальний антидіабетичний засіб на основі діакамфу та метформіну для лікування метаболічних порушень, обумовлених інсулінорезистентністю. Запропоновано фармацевтичну комбінацію, що включає антидіабетичні лікарські речовини – діакамф та метформін; науково та експериментально доведено потенціювання їх антигіпер-глікемічних, гіполіпідемічних, антиатерогенних та антиоксидантних властивостей, а також зниження токсичних властивостей метформіну під впливом діакамфу. Розроблено технологію одержання та методики стандартизації оригінального антидіабетичного засобу в капсулах.
 • Суворов Олександр Віталійович, кандидатська дисертація «Розробка та стандартизація гемостатичного засобу на основі 4-ацетилсукцинанілової кислоти» (2011 р.). За результатами дисертації здійснено синтез та встановлено гемостатичну дію стійких до гідролізу солей 3-(4′-ацетилфенілкарбамоїл) – пропанової кислоти з катіонами органічних основ, серед яких меглюмінову сіль відповідної кислоти визначено як перспективну речовину для поглиблених фармакологічних досліджень. Науково обґрунтовано методику одержання субстанції сукцифенату. На різних стадіях синтезу експериментально визначені умови утворення супровідної домішки – 4-аміноацетофенону, як наслідку гідролітичних деструкцій молекул 3-(4′-ацетилфенілкарбамоїл) – пропанової кислоти (напівпродукту синтезу субстанції сукцифенату) та її натрієвої солі (субстанції сукцифенату) під впливом лужного середовища, а також мольне співвідношення вихідних реагентів, яке забезпечує одержання даних речовин з гранично допустимим вмістом супровідної домішки не більше 0,5 %. На підставі комплексних досліджень стандартизовано відповідну до сучасних вимог промислову технологію одержання субстанції сукцифенату. Розроблено методики визначення якості субстанції сукцифенату, її напівпродукту синтезу та ліофілізованого порошку (лікарська форма) сукцифенату. Здійснено процедуру валідації методики спектрофотометричного визначення кількісного вмісту сукцифенату в лікарській формі. Запропоновані методики стандартизації субстанції та лікарської форми сукцифенату використані в розроблених проектах аналітичних документів «Методики контролю якості лікарського засобу».
 • Москаленко Валерія Юріївна, кандидатська дисертація «Хіміко-токсикологічне дослідження метформіну» (2014 р.). За результатами дисертації розроблено умови одержання метформіну основи та триацетилметформіну, як маркерів отруєння метформіном. Досліджено їх фізико-хімічні властивості, хроматографічні та спектроскопічні характеристики. Запропоновано умови виявлення метформіну за допомогою чутливих та специфічних реагентів, а також інструментальних методів аналізу: ТШХ, ВЕРХ, УФ-, ІЧ- та ПМР-спектроскопії. Розроблено та валідовано методики кількісного визначення метформіну за допомогою інструментальних методів аналізу в діапазоні токсичних концентрацій препарату. Розроблено індивідуальні методики ізолювання метформіну із тканин печінки, сечі та крові. Досліджено розподіл метформіну в органах отруєних препаратом лабораторних тварин та динаміку змін кількісного вмісту метформіну в біологічному матеріалі при зберіганні. Розроблено схему направленого хіміко-токсикологічного аналізу біологічних об’єктів при отруєнні метформіном.
 • Кучер Тетяна Володимирівна, кандидатська дисертація «Хіміко-токсикологічне дослідження глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду» (виконується, запланована до офіційного захисту у 2017р.). Запропоновано умови виявлення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду за допомогою чутливих та специфічних реагентів, а також інструментальних методів аналізу: ТШХ, ВЕРХ, УФ-, ІЧ- та ПМР-спектроскопії. Розроблено та валідовано методики кількісного визначення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду за допомогою інструментальних методів аналізу в діапазоні токсичних концентрацій препарату. Розроблено індивідуальні методики ізолювання глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду із тканин печінки, сечі та крові. Досліджено розподіл глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в органах отруєних препаратом лабораторних тварин та динаміку змін кількісного вмісту глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в біологічному матеріалі при зберіганні. Розроблено схему направленого хіміко-токсикологічного аналізу біологічних об’єктів при отруєнні глібенкламідом, гліклазидом та глімепіридом.

Навчальні посібники, методичні рекомендації, монографії:

 1. Фармацевтичні аспекти токсикоманії і наркоманії: метод. рек. до сем. занять для викл. / С. В. Баюрка, К. Ю. Нетьосова, В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, В. І. Степаненко, З. В. Шовкова. – Х.: НФаУ, 2018. – 37 с.
 2. Фармацевтичні аспекти токсикоманії і наркоманії: метод. рек. до сем. занять та позааудиторн. сам. роботи для студ. спец. 110201 «Фармація», 226 «Фармація, промислова фармація» / С. В. Баюрка, К. Ю. Нетьосова, В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, В. І. Степаненко, З. В. Шовкова. – Х.: НФаУ, 2018. – 62 с.
 3. Токсикологическая химия : метод. рек. для лаб. зан. для иностр. студентов специальности «Фармация» / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, В. І. Степаненко, З. В. Шовкова, К.Ю. Нетьосова. – Х. : НФаУ, 2018. – 68 с.
 4. Лікарська та аналітична токсикологія. Модуль 1 : метод. рек. до практичних занять для студентів спеціальності «Фармація» / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, В. І. Степаненко, З. В. Шовкова, К.Ю. Нетьосова. – Х. : НФаУ, 2018. – 190 с.
 5. Лікарська та аналітична токсикологія. Модуль 2. Хіміко-токсикологічний аналіз лікарських речовин. Лабораторний експрес-аналіз гострих інтоксикацій : метод. рек. до практичних занять / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. І. Мерзлікін, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, В. І. Степаненко, З. В. Шовкова, К.Ю. Нетьосова. – Х. : НФаУ, 2017. – 90 с.
 6. Аналітична токсикологія: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / С. В. Баюрка, В. С. Бондар, С. І . Мерзлікін, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян, С. М. Полуян, В. І. Степаненко, З. В. Шовкова, К. Ю. Нетьосова, В. Ю. Москаленко, В. М. Ковальов. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017. – 384 с.
 7. Сборник тестовых и ситуационных заданий для самоподготовки по токсикологической химии для иностранных студентов и иностранных студентов стран СНГ Vкурса (специальность «Фармация») /  С.В.Баюрка, В.С.Бондарь, С.И.Мерзликин, С.А.Карпушина, В.И.Степаненко, Е.Г.Погосян, С.М.Полуян, З.В.Шовковая, К.Ю.Нетесова // Харків, 2017.– 108 с.
 8. Сборник тестовых и ситуационных заданий по токсикологической химии для самоподготовки студентов IV-Vкурсов (специальность «Фармация») / И.А.Журавель, В.С.Бондарь, С.И.Мерзликин, С.А.Карпушина, В.И.Степаненко, С.В.Баюрка, Е.Г.Погосян, С.М.Полуян, З.В.Шовковая, К.Ю.Нетесова // Харків, НФаУ.– 2016.– 90 с.
 9. Мерзликин, С.И. Лекции по токсикологической химии (мультимедиа презентация) для студентов факультета подготовки иностранных граждан и заочной (дистанционной) формы обучения специальности “Фармация” / C. И.Мерзликин, И. А. Журавель, В. Ю. Москаленко; под. ред. проф. С.И. Мерзликина. – 2-е изд., перераб. – Харьков: Издатель Савчук О.О., 2016 – 226 с.
 10. Мерзликин, С.И. Лекции по токсикологической химии (мультимедиа презентация) для студентов факультета подготовки иностранных граждан и заочной (дистанционной) формы обучения специальности “Фармация” / C.И. Мерзликин, И.А. Журавель, В.Ю. Москаленко. – Харьков: Издатель Савчук О.О., 2015 – 226 с.
 11. Токсикологічна хімія. Модуль 2: метод. рекомендації до лаб. занять для студентів спец. «Фармація» / В.С. Бондар, І.А. Журавель, С.І Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 99 с.
 12. Токсикологічна хімія. Модуль 1: метод. рекомендації до лаб. занять для студентів спец. «Фармація» / В.С. Бондар, І.А. Журавель, С.І Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 104 с.
 13. Сучасні аспекти пероральної фармакотерапії цукрового діабету 2 типу. Досягнення НФаУ / В.П. Черних, Л.М. Малоштан, С.І. Мерзлікін та ін. // Монографія – Харків: БУРУН і К, 2010. – 208 с. Сборник тестовых и ситуационных заданий для самоподготовки по токсикологической химии для студентов IV –V курсов по специальности «Фармация» / В. С. Бондарь, И.А. Журавель, С. И. Мерзликин, С. А. Карпушина и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2011. – 100 с.
 14. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / В.С. Бондарь, С.И. Мерзликин, С.А. Карпушина и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2009. – 120 с.
 15. Хіміко-токсикологічний аналіз біологічного матеріалу на каптоприл. Методичні рекомендації / З.В. Шовкова, В.В. Болотов, С.І. Мерзлікін, В. С. Бондар, Л.Ю. Клименко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2009. – 23 с.
 16. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.С. Бондар, С.А. Карпушина, С.І. Мерзлікін та ін. – Х.: Вид – во НФаУ; Золоті сторінки, 2005. – 128 с.
 17. Токсикологическая химия в схемах и таблицах: Учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. / В.С. Бондарь, С.И. Мерзликин, С.А. Карпушина и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2009. – 120 с.
 18. Токсикологічна хімія з клінічною токсикологією: метод. рекомендації до лаб. занять для студентів спец. «Клінічна фармація» ден. форми навчання / В.С. Бондар, С.В. Баюрка, С.І Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФаУ, 2008. – 76 с.
 19. Основи токсикології: Метод. рекомендації до практичних занять для студентів спец. 7.110204 «Технологія фармацевтичних препаратів» ден. та заоч. форма навчання / В.С. Бондар, С.І. Мерзлікін, С.А. Карпушина та інші. – Х.: Вид-во НФаУ, 2007. – 44 с.
 20. Конспект лекций по токсикологической химии для студентов по специальности «Фармация» Часть ІІ / В.С. Бондарь, С.А. Карпушина, С.И. Мерзликин и др. // Харьков: Изд-во НФаУ. 2005. – 107 с.
 21. Конспект лекций по токсикологической химии для студентов по специальности «Фармация». Часть І / В.С. Бондарь, С.А. Карпушина, С.И. Мерзликин и др. // Харьков: изд-во НФаУ, 2005. – 124 с.
 22. Токсикологічна хімія з експрес-аналізом гострих інтоксикацій: Програма, контрольні завдання та метод. рекомендації. Навч. посібник для студентів заочної (дистанційної) форми навчання за спеціальністю «Фармація» / В.С. Бондар, В.І. Степаненко, С.І. Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФаУ; Оригінал, 2004. – 80 с.
 23. Основи токсикологічної хімії, конспект лекцій для студентів фармацевтичних вузів ІІІ- IV рівнів акредитації зі спеціалазацією “Токсикологія фармацевтичних препаратів” // В.С. Бондар, О.О. Маміна, С.І. Мерзлікін та ін. – Х.: Вид-во НФАУ, 2002. – 128 с.
 24. Експрес-аналіз гострих інтоксикацій. Конспект лекцій / В.С. Бондар, В.І. Степаненко, С.І. Мерзлікін та ін. // Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 108 с.
 25. Токсикологічна хімія: Конспект лекцій: Навч. посіб. для студ. вищ. фар мац. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / В.С. Бондар, О.О. Маміна, С.І. Мерзлікін та ін. // Х.: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2002. – 160 с.
 26. Экспресс-анализ острых интоксикаций. Метод. рекомендации к лабораторным занятиям // В.С. Бондарь, Е.А. Мамина, С.И. Мерзликин и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2002. – 60 с.
 27. Токсикологическая химия. Методические рекомендации к лабораторным занятиям / В.С. Бондарь, С.В. Баюрка, С.И. Мерзликин и др. / Х.: Изд-во НФАУ, 2001. – 96 с.
 28. Методичні рекомендації з курсу “Експрес-аналіз гострих інтоксикацій” для студентів денної форми навчання за спеціальністю “Фармація” / В.С. Бондар, О.О. Маміна, С.І. Мерзлікін та ін. // Х.: Вид-во НФАУ, 2000. – 60 с.

Членство у фахових асоціаціях: Член спеціалізованої вченої ради при Національному фармацевтичному університеті по захисту дисертацій.

 Читає курси: методи хіміко-токсикологічного аналізу, лікарська та аналітична токсикологія.

Хоббі: Спорт (кандидат у майстри спорту з боротьби самбо та дзю-до)

 

image_pdfimage_print