Міжнародна співпраця та профорієнтаційна робота

25-26 листопада 2019 р. відбулася зустріч представників НФаУ з Литовським університетом наук про здоров’я та Університетом Вітовта Великого у рамках угоди про співпрацю (Каунас, Литва)

25 листопада 2019 р. у м. Каунас (Литва) у рамках угоди про співпрацю між Литовським університетом наук про здоров’я та Національним фармацевтичним університетом відбулася зустріч першого проректора з науково-педагогічної роботи доктора фармацевтичних наук доцента Федосова Андрія Ігоревича та декана фармацевтичного факультету доцента кафедри хімії природних сполук Кузнєцової Вікторії Юріївни з канцлером Ветеринарної академії Mindaugas Malakauskas та деканом факультету ветеринарної медицини професором Vita Riškevičienė. Були обговорені напрями співпраці між Національним фармацевтичним університетом та Ветеринарною академією.

26 листопада 2019 р. у м. Каунас (Литва) у рамках угоди про співпрацю між Університетом Вітовта Великого та Національним фармацевтичним університетом відбулася зустріч першого проректора з науково-педагогічної роботи доктора фармацевтичних наук доцента Федосова Андрія Ігоревича та декана фармацевтичного факультету доцента кафедри хімії природних сполук Кузнєцової Вікторії Юріївни з ректором Університету Вітовта Великого професором Juozas Augutis, академіком Audrius Sigitas Maruška, деканом факультету природничих наук професором Saulius Mickevičius, директором ботанічного саду Nerijus Jurkonis та професором Ona Ragažinskienė, на якій були обговорені питання співпраці за навчальним і науковим напрямами, стажування студентів і викладачів, академічна мобільність студентів.


14-15 листопада 2019 року делегація Національного фармацевтичного університету відвідала Тбіліський державний медичний університет (TSMU), м. Тбілісі. У складі делегації доцент кафедри заводської технології ліків канд.фарм.н. Ковалевська І.В., аспіранти кафедри заводської технології ліків Зупанець І.В. та Андрюшаев О.В., кафедри фармакології Міщенко М.В. прийняли участь у 81-ій студентській науково-дослідній конференції, відвідали кафедру фармацевтичної технології під керівництвом професора О. Абакурідзе, зустрілися з головою наукового студентського товариства  університету Леваном Тсагурия, професором кафедри фізіології, відповідального за зовнішні зв’язки університету Георгієм Чичинадзе та обговорили наукові напрямки співпраці і можливої співучасті у грантових програмах.


З 14 по 15 листопада 2019 р. делегація Національного фармацевтичного університету відвідала Литовський університет наук здоров’я (LSMU), м. Каунас. У складі делегації були: завідувач кафедрою фармацевтичної хімії д.фарм.н., проф. Георгіянц В.А., завідувач кафедрою ботаніки д.фарм.н., проф. Гонтова Т.М., завідувач кафедрою заводської технології ліків д.фарм.н., проф. Рубан О.А., завідувач кафедрою аптечної технології ліків д.фарм.н., проф. Вишневська Л.І., крім того проф. кафедри АТЛ, д.фарм.н. Половко Н.П., доценти кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ к.фарм.н. Міщенко В.А., асистент кафедри ботаніки, к.фарм.н. Михайленко О.О., аспіранти кафедри фармацевтичної хімії Белікова А., Ханініа Н., Безрук І., кафедри ботаніки Гордей К., кафедри фармакогнозії Кречун А., кафедри заводської технології ліків Борко Є., кафедри хімії природних сполук Зудова Є., студентка Михайлік Д.

Крім того, для участі в роботі круглого столу та конференції долучились співробітники НФаУ, що проходили в цей період стажування на базі LSMU: доцент кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ к.фарм.н. Савченко Л.П., доценти кафедри заводської технології ліків НФаУ к.фарм.н. Маслій Ю.С. та к.фарм.н. Гербіна Н.А., асистент кафедри фармакогнозії НФаУ к.фарм.н. Волочай В.І.

14 листопада було проведено «круглий стіл», модераторами якого були проф. Георгіянц В.А та доц. Савченко Л.П. Захід був присвячений обговоренню досягнень обох університетів та можливості подальшої співпраці. Декан факультету фармації Ramune Morkunience представила доповідь щодо сучасного розвитку Литовського університету наук здоров’я, його досягнень та нових винаходів. Проф. Георгіянц В.А. доповіла про структуру та досягнення Національного фармацевтичного університету. Литовських колег зацікавила можливість впровадження подвійних дипломів на базі обох університетів у галузі фармацевтичної хімії, клінічних досліджень та косметології. Крім того, проф. Георгіянц В.А. представила у доповіді інформацію про майбутні науково-практичні заходи нашого університету та від імені адміністрації НФаУ запросила колег прийняти в них участь. Литовські колеги виказали зацікавленість приїхати зі зворотнім візитом і прийняти участь у IX Національному з’їзди фармацевтів України.

Були проведені робочі зустрічі завідувачів кафедр та співробітників НФаУ з колегами зі споріднених кафедр: технології ліків та соціальної фармації, фармакогнозії, аналітичної та токсикологічної хімії, фармацевтичної хімії, Центру фармацевтичної технології. Окреслено найближчі перспективи співпраці та спільних публікацій.

15 листопада проходила 10-та Міжнародна фармацевтична конференція «Science and practice», яка була присвячена 200-річному ювілею першої Фармацевтичної Асоціації у Литві. Усі члени Харківської делегації прийняли участь у конференції. На пленарному засіданні було заслухано доповідь Голови студентської асоціації фармацевтів у Литві, д.фарм.н. Ramunas Kondratas про історію створення асоціації. Потім виступив проф. Axel Helmstadter з Університету Франкфурта (Германія) з доповіддю «The botanical explorer’s legacy: a promising bioprospecting tool» («Спадщина ботанічного дослідника: перспективний інструмент біорозвідувальних робіт»). Ще дві доповіді було заслухано від проф. Vita Lesauskaite (голова LUHS гереатрічної клініки) та доктора Kari Laine з Університету Турки (Фінляндія). Серед інших учасників конференції були вчені з Бельгії, Великої Британії, Сербії, Румунії, Литви.

Аспіранти прийняли участь у роботі Міжнародного студентського форуму. Аспірант І. Безрук представив інформацію щодо студентської активності у НФаУ.

Після пленарного засідання відбулися наукові секційні засідання. Від Національного фармацевтичного університету було представлено 15 усних доповідей, а саме:

 • Белікова А. «Necessity of the control methods development for the starting raw materials of Amizone synthesis in the working zone and atmospheric air» (кафедра фармацевтичної хімії, керівники доц. Сидоренко Л.В. та ст. викл. Матерієнко А.С.)
 • Ханіна Н. «Development of new approaches for studying the dissolution profiles of herbal preparations according to the requirements of biopharmaceutical classification system» (кафедра фармацевтичної хімії, керівник проф. Георгіянц В.А.)
 • Безрук І. «Determination of amino acids profile in leaves of Hedera helix L. collected from different European countries using gas chromatography-mass-spectrometry (GC-MS)» (кафедра фармацевтичної хімії, керівник проф. Георгіянц В.А.)
 • Гордей К. «The study of chemical content, standardization and biological activity of thick extract of the feverfew herb» (кафедра ботаніки, керівник проф. Гонтова Т.М.)
 • Кречун А. «Chemical compositions of the essential oil of Irises hybrid rhizomes» (кафедра фармакогнозії, керівники проф. Ковальов В.М., кафедра ботаніки к.фарм.н. Михайленко О.О.)
 • Волочай В.І. «Prospect for phytochemical and pharmacological research of Epilobium hirsutum L.» (кафедра фармакогнозії)
 • Михайленко О.О. «Anti-allergic inflammatory activities of saffron extracts» (кафедра ботаніки)
 • Маслій Ю.С. «Medicated chewing gum is a rational dosage form for use in dentistry» (кафедра заводської технології ліків)
 • Борко Є.А. «Development bases of suppositories for treatment anorectal diseases» (кафедра заводської технології ліків, керівник проф. Рубан О.А.)
 • Зуйкіна Є. «Development of emulsion bases of of the 1st and 2nd kind for exemporal semi-solid dosage forms» (кафедра аптечної технології ліків, керівник проф. Половко Н.П.)
 • Шмалько О. «Actuality of the use of medicinal plant raw materials in diseases of the gut» » (кафедра аптечної технології ліків, керівник проф. Вишневська Л.І.)
 • Михайлік Д. «Study of the efficiency of white willow (salix alba) use in medicine and pharmacy» (кафедра аптечної технології ліків, керівник проф. Вишневська Л.І.)
 • Савченко Л.П. «Identification of the risks for quality of compounding ointment»  (кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ)
 • Міщенко В.А. «Modern technologies in the search for herbal anticonvulsants» (кафедра якості, стандартизації та сертифікації ліків ІПКСФ)
 • Зудова Є. «Determination of the qualitative content of aromatic acids in the herb of Astragalus dasyanthus»  (кафедра хімії природних сполук, керівник проф. Хворост О.П.)

Серед PhD студентів доповідь Безрука І. відзначена дипломом 2 ступеня, а Ханіної Н. – 3 ступеня. Усі одержали сертифікати учасників, а доповідачі – сертифікати за усні доповіді.


З 04 по 05 листопада 2019 р. делегація НФаУ у складі завідувача кафедри фармацевтичного маркетингу та менеджменту проф. Малого В.В., доц. Тіманюк І.В. та студентів-магістрантів 2 курсу спеціальності «Маркетинг» відвідала «UAB SPECAGRA» (м. Паневежис, Литва), де було підписано договір про співпрацю між завідувачем кафедри ФММ, професором Малим Володимиром Валентиновичем, який представляв Національний фармацевтичний університет та директором «UAB SPECAGRA» Renaldas Pelanis. Метою даних відносин є сприяння розвитку освіти шляхом надання практичного стажування на базі UAB SPECAGRA інтелектуальної і творчої молоді. У рамках стажування відбувся практичний захист проектів студентів-магістрантів спеціальності «Маркетинг» Плахотнік Ю. та Кузнєцової К., які виконувалися протягом півроку на базі кафедри ФММ за завданням «UAB SPECAGRA».


З 15.10.2018 по 15.01.2019 р. під керівництвом професора Массімо Дель Бубба асистент кафедри фармакогнозії Очкур О.В. пройшов тримісячне наукове стажування на базі лабораторії аналітичної хімії відділення хімії «Ugo Schiff» Флорентійського університету.

 

Архів

 

 

 

image_pdfimage_print