Морозенко Дмитро Володимирович

Морозенко Дмитро Володимирович – доктор ветеринарних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Куликівська, 12

Тел.: (057)706-30-67

Email: microbiology@nuph.edu.ua

Науковий профіль

                         

 

Морозенко Дмитро Володимирович народився 12.12.1982 р. в м. Миколаєві у родині службовців. У 2000 році після закінчення економічного ліцею № 2 м. Миколаєва вступив до Харківської державної зооветеринарної академії на факультет ветеринарної медицини, який закінчив у 2005 році з відзнакою, одержавши кваліфікацію «Лікар ветеринарної медицини». Того ж року вступив до аспірантури при кафедрі клінічної діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії. Після закінчення аспірантурі у 2008 році захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» на тему «Хронічна ниркова недостатність домашніх котів: патогенез, діагностика і лікування» (науковий керівник – професор, член-кореспондент НААН М.І. Карташов). З 2008 по 2010 рік працював лікарем ветеринарної медицини приватної ветеринарної клініки «ПЕС+КІТ» м. Харкова, з 2010 до 2018 року – за сумісництвом. З 2010 по 2015 рік працював на посаді наукового співробітника, а з 2015 по 2017 рік – старшого наукового співробітника відділу лабораторної діагностики та імунології ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України». У 2014 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності 16.00.01 «Діагностика і терапія тварин» на тему «Патогенетична роль порушень метаболізму сполучної тканини, інформативність його показників для діагностики та оцінки ефективності лікування собак і котів за внутрішніх хвороб» (науковий консультант – професор, академік НААН В.І. Левченко). З вересня 2017 по квітень 2018 року – доцент кафедри терапії та клінічної діагностики Білоцерківського національного аграрного університету. З вересня 2018 року – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного фармацевтичного університету.

Громадська діяльність

Д.В. Морозенко є автором більше 130 наукових праць з клінічної біохімії та лабораторної діагностики хвороб тварин и людини, біохімічних та імунологічних досліджень в травматології та ортопедії. У 2015 році нагороджений дипломом стипендіата Харківської обласної державної адміністрації в галузі науки ім. І.І. Мечникова за значні досягнення у галузі медицини і біології. Член редакційних колегій наукових журналів «Молодий вчений», «Український журнал медицини, біології та спорту» та «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування». З 2016 року – експерт Міністерства освіти і науки України з експертизи науково-дослідних проектів, які фінансуються за бюджетні кошти (секція – медичні технології). Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій у Національному університеті біоресурсів та природокористування України та Білоцерківському національному аграрному університеті. Член комітету з біоетики ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка Національної академії медичних наук України».

Підручник
Клінічна діагностика хвороб тварин: підручник / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін, В.І. Головаха, Д.В. Морозенко [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – 544 с.

Навчальні посібники

 1. Ветеринарна клінічна біохімія: навчальний посібник / М.І. Карташов, О.П. Тимошенко, Д.В. Кібкало, С.Б. Боровков, Г.В. Вікуліна, Д.В. Морозенко [та ін.]. – Харків, Еспада, 2010. – 400 с.
 2. Дослідження сечі собак і котів у діагностиці внутрішніх хвороб: навчальний посібник / Д.В. Морозенко, О.П. Тимошенко. – Харків, 2012. – 106 с.
 3. Клінічна оцінки результатів біохімічного дослідження крові тварин / Д.В. Кібкало, Д.В. Морозенко, О.П. Тимошенко [та ін.]. – Харків, 2017. – 148 с.

Монографія

 • Морозенко Д.В. Біохімічні показники метаболізму сполучної тканини у діагностиці захворювань дрібних домашніх тварин: монографія – Харків, 2011. – 120 с.

Методичні рекомендації

 1. Застосування хіміотерапевтичних препаратів у лікуванні собак та котів: методичні рекомендації для студентів факультету ветеринарної медицини, слухачів факультетів підвищення кваліфікації та лікарів ветеринарної медицини / М.І. Карташов, О.П. Тимошенко, Д.В. Морозенко [та ін.]. – Харків, 2009. – 36.
 2. Біохімічні показники стану сполучної тканини у діагностиці хвороб собак і котів: методичні рекомендації / Д.В. Морозенко, В.І. Левченко, О.П. Тимошенко. – Біла Церква, 2012. – 42 с.

Членство в професійних асоціаціях: Д.В. Морозенко є членом Європейської асоціації порівняльної гастроентерології (ESCG), Науково-практичної асоціації ветеринарних нефрологів та урологів.

Викладання дисциплін:

 • Мікробіологія з основами імунології
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою
 • Клінічна мікробіологія
 • Клінічна імунологія та алергологія
 • Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень
 • Епідеміологія хвороб

 

Print Friendly, PDF & Email