Належні практики у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 296 с.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1/11-6932 від 12.07.2017 р.)

Належні практики у фармації : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Лебединець, О. В. Ткаченко, Ю. І. Губін та ін. — Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2017. — 296 с.(завантажити_pdf)

ISBN 978-966-615-529-3

ISBN 978-966-400-426-5

У виданні викладено навчальний матеріал з дисципліни «Належні практики у фармації» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання НФаУ. Мета навчального посібника — надання теоретичних знань і набуття практичних навичок щодо впровадження належних практик в фармації, застосування їх правил і вимог для забезпечення контролю якості фармацевтичної продукції та оптимізації фармацевтичної діяль ності суб’єктів господарювання відповідно до вимог міжнародних і національних стандартів.

Розглянуто вивчення підходів до оцінки якості діяльності фармацевтичних підприємств; вивчення концепції належних фармацевтичних практик відповідно до стадій життєвого циклу фармацевтичної продукції як частини державної системи забезпечення якості ЛЗ; вивчення принципів впровадження та удосконалення фармацевтичних систем якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000 і GMP/GDP, вивчення порядку організації і проведення внутрішніх аудитів на підприємствах з виробництва та дистрибуції ЛЗ, а також ідентифікація, аналіз і оцінка ризиків для якості продукції на підприємствах фармацевтичного сектора охорони здоров’я.

image_pdfimage_print