Відділ управління якістю НФаУ

Система управління якістю університету

Адреса: вул. Пушкінська, 53, 4 поверх, кабінет 403

Тел.: (057) 706-22-47

E-mail: iso9001@nuph.edu.ua

Відділ управління якістю є структурним підрозділом Національного фармацевтичного університету, що функціонує для забезпечення результативності системи управління якістю в НФаУ удосконалення та гармонізації внутрішніх процесів шляхом їх моніторингу й чіткої регламентації із залученням кращого вітчизняного та світового досвіду; надання консультаційних послуг в галузі управління якістю, стандартизації і сертифікації.

Історія створення відділу управління якістю НФаУ 

 Співробітники відділу:

Назарко Ольга Іванівна – помічник ректора з якості та сертифікації, кандидат соціологічних наук. Брала участь у програмі «Моніторинг якості освіти» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) за проєктом «Навчальні програми професійного розвитку».

Сфера наукових інтересів: вивчення чинників і механізмів, що впливають на підвищення якості освіти та забезпечення рівного доступу до якісного навчання.

Наукові досягнення: автор близько 57 наукових і науково-методичних публікацій.


Овакімян Ольга Сергіївна – провідний соціолог, кандидат соціологічних наук, доцент. Область наукових інтересів фокусується на проведені моніторингу системи управління якістю, вивченні ринку освітніх послуг,прикладній соціології.

Автор 75 публікацій, з них 39 наукових (у т.ч. 12 у фахових виданнях) та 26 навчально-методичного характеру (у т.ч. 1 з грифом МОН України). Учасник наукових та науково-практичних конференцій, член Соціологічної асоціації України. В межах діяльності відділу проводить цільові дослідження з метою розробки та впровадження заходів, спрямованих на реалізацію завдань системи управління якістю та цілей НФаУ.


Гладцінова Олена Юріївна − провідний інженер з якості. У 2007 р. закінчила Українську Державну академію залізничного транспорту за фахом «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», в 2017 р отримала другу вищу магістерську освіту в Українській інженерно-педагогічній академії за спеціальністю «Підприємство, торгівля і біржова діяльність (Інтелектуальна власність)».


Орловський Аркадій Борисович фахівець 1 кат. зі стандартизації, сертифікації та якості відділу управління якістю.

У 2009 році закінчив Національний фармацевтичний університет, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр за спеціальністю «Фармація», отримав професійну кваліфікацію «Провізор». У 2013 році здобув другу вищу магістерську освіту в Національному фармацевтичному університеті за спеціальністю «Адмінстративний менеджмент».


Цапко Євген Олександрович – провідний фахівець відділу управління якістю, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії. Працює в НФаУ з 1995 року. Автор 60 наукових та 20 навчально-методичних публікацій.

 

 Проєкти:

Корисна інформація

ISO 9001 International Standard Organisation – офіційний сайт
  Коротко про ISO
  Країни-члени ISO
Новини ISO News
Нормативна документація

Публікації за темою:


Відеоматеріали за темою:

Вчена рада НФаУ: вручення сертифікату ISO 9001: 2008

 

Print Friendly, PDF & Email