Оцінка технологій охорони здоров’я

Підготовка здійснюється з 2019 року

Оцінка технологій охорони здоров’я

Форми та терміни навчання денна; 1 рік 6 місяців
заочна; 1 рік 6 місяців
Місце працевлаштування
 • заклади охорони здоров’я
 • вітчизняні та міжнародні центри, агенції з оцінки технологій охорони здоров’я
 • органи державної влади та галузеві установи
Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту

Освітньо-професійна програма спрямована на підготовку експертів в галузі оцінки медичних технологій (Health Technology Assessment – HTA), які володіють фундаментальними знаннями і практичними навичками щодо моделювання та проведення оцінки технологій охорони здоров’я, здатних застосовувати отримані знання при проведенні наукових досліджень з обґрунтування доцільності застосування технологій охорони здоров’я та включення їх до стандартів лікування і програм відшкодування (з точки зору їх якості, безпеки, клінічної та економічної ефективності, цінової доступності, а також впливу на бюджет).
Діяльність експерта з оцінки медичних технологій (технологій охорони здоров’я) включає організаційно-управлінські, консультативні, контрольно-аналітичні, проектні та науково-дослідницькі функції, зокрема:

 • здійснення організаційної, дослідницької та інноваційної діяльності у галузі оцінки технологій охорони здоров’я за умов дотримання вимог нормативно-правових документів, принципів менеджменту якості та професійної етики;
 • розробка моделі оцінки технологій охорони здоров’я, вибір адекватних методів відповідно до цілей та завдань оцінки;
 • проєктне планування робіт, оцінка ризиків та аналіз результатів;
 • проведення оцінки безпеки, клінічної та економічної ефективності інноваційних технологій охорони здоров’я;
 • обґрунтування доцільності застосування технологій охорони здоров’я та включення їх до стандартів лікування та програм відшкодування (вплив на бюджет);
 • організації здійснення публічних закупівель лікарських засобів та медичних виробів відповідно до чинного законодавства, гармонізованого з європейськими директивами;
 • оформлення робочої та звітної документації з оцінки технологій охорони здоров’я (регламенти, протоколи, звіти);
 • проведення системного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я та стану надання фармацевтичної допомоги населенню в цілому за основними показниками;
 • консультування та інформування професіоналів охорони здоров’я з питань проведення оцінки технологій охорони здоров’я та її результатів дотриманням принципів професійної етики та деонтології.
Print Friendly, PDF & Email