Освітні програми

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В НФАУ

№ з/п

Назва  ОПП/ОНП

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1.           (224) Лабораторна діагностика
2.  (051) Економіка підприємства
3.  (075) Маркетинг
4.       (162) Біотехнологія
5.  (073) Менеджмент
6. (227) Фізична терапія

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

7.           (226) Фармація
8.           (226) Клінічна фармація
9.           (226) Технології фармацевтичних препаратів
10.         (226) Технології парфумерно-косметичних засобів
11. (226) Косметологія
12.        (224) Лабораторна діагностика
13.         (162) Фармацевтична біотехнологія
14.         (162) Промислова біотехнологія
15.         (051) Економіка підприємства
16.         (075) Маркетинг
17.         (073) Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
18. (073) Менеджмент клінічних досліджень
19. (073) Логістика
20. (073) Якість, стандартизація та сертифікація
21. (281) Адміністративний менеджмент
22. (011) Педагогіка вищої школи
23. (073) Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом
24. (226) Фармацевтичний маркетинг та адміністрування
25. (226 ) Клінічні дослідження
26. (226) Оцінка технологій охорони здоров’я
27. (226) Фармацевтичне правознавство
28. (226) Фармацевтична хімія
29. (226) Гомеопатична фармація

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

30         (226) Фармація (PhD)
31.         (222) Медицина (PhD)
32.         (091) Біологія (PhD)

 

image_pdfimage_print