Освітні програми

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ, ЩО РЕАЛІЗУЮТЬСЯ В НФаУ

№ з/п Назва  ОПП/ОНП
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
1. (051) Економіка підприємства
2.  (073) Менеджмент
3.  (075) Маркетинг
4. (162) Біотехнологія
5.  (224) Лабораторна діагностика
6. (227) Фізична терапія
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
7. (011) Педагогіка вищої школи 
8.   (051) Економіка підприємства 
9.  (073) Логістика 
10.  (073) Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 
11. (073) Менеджмент клінічних досліджень
12. (073) Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом
13.  (073) Якість, стандартизація та сертифікація
14. (075) Маркетинг
15. (162) Промислова біотехнологія
16.  (162) Фармацевтична біотехнологія
17. (211) Ветеринарна фармація
18. (211) Хвороби дрібних домашніх тварин
19. (224) Лабораторна діагностика
20. (226 ) Клінічні дослідження
21. (226) Оцінка технологій охорони здоров’я
22. (226) Фармацевтичне правознавство
23. (226) Фармацевтична хімія
24. (226) Косметологія
25. (226) Клінічна фармація
26. (226) Технології фармацевтичних препаратів
27. (226) Технології парфумерно-косметичних засобів
28 (226) Фармація
29. (226) Фармаконагляд та стандартизація в охороні здоров՚я
30. (226) Аналітична судова токсикологія
31. (226) Управління якістю у фармації
32.
33.
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
34. (091) Біологія (PhD) 
35. (222) Медицина (PhD)
36. (226) Фармація (PhD)

 

Print Friendly, PDF & Email