Педагогіка вищої школи (Освітня програма)

Якісна підготовка конкурентноспроможних фахівців на ринку праці у закладах вищої освіти зумовлює необхідність  формування сучасного викладача. Кафедра педагогіки та психології НФаУ, починаючи з 2004 року, здійснює підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи».

За 16 років підготовлено понад 350 магістрів педагогіки. Навчання на спеціальності сприяє формуванню професійної, психологічної, педагогічної, інформаційно-комунікативної та мовленнєвої  компетентностей, професійно важливих та особистісних якостей сучасного викладача, розвитку інноваційного й творчого мислення майбутніх викладачів закладів вищої освіти.

Підготовка магістрів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» дає старт новим можливостям, професійному успіху та кар’єрному росту, тому що:

  • ХХІ століття – час безперервної освіти «Long life learning»;
  • зростає престиж професії викладача (на великих фірмах впроваджується «coaching» – наставництво);
  • сучасний викладач – це фасилітатор, наставник, консультант, модератор, тренер, коуч, тьютор.

Організація освітнього процесу здійснюється з використанням інноваційних форм і методів навчання – майстер-класів, педагогічних майстерень, круглих столів, психологічних та педагогічних тренінгів; сучасних інноваційних технологій, серед яких технологія особистісно-орієнтованого навчання, інтерактивного навчання, кейс-технологія, технологія web-квестів, інформаційно-комунікативна технологія. Випускники спеціальності мають можливість працювати на посадах асистента, викладача ЗВО, науково-педагогічними працівниками структурних підрозділів у сфері освіти.

Після підготовки в магістратурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу і може займати відповідну посаду:

  • 2310 викладачі університетів та закладів вищої освіти;
  • 2351.1 наукові співробітники (методи навчання);
  • 2351.2 професіонали в галузі методів навчання

Сферою працевлаштування магістра освітніх, педагогічних наук є: 

  • заклади вищої освіти різних форм власності;
  • освітні установи.

Обравши навчання за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки»,

Ви оволодієте сучасними компетентностями та станете високоякісними фахівцями!

 

Print Friendly, PDF & Email