Перелік необхідних документів для проходження циклу передатестаційних підготовки (для провізорів)

1) онлайн-заявка для попередньої реєстрації на цикл передатестаційних підготовки;

2) заява на проходження циклу передатестаційних підготовки *; 

3) заповнена власноруч «Особиста карточка курсанта»;

4) паспорт та його копію (1, 2 та 11 стор.);

5) диплом та його копію;

6) сертифікат про проходження інтернатури (для випускників після 1992 р.) та його копію;

7) сертифікат про присвоєння кваліфікаційної категорії та його копію;

8) свідоцтво про шлюб (якщо прізвище у дипломі та паспорті не співпадають) та його копію;

9) трудову книжку та її копію (перша та остання сторінки);

10) посвідчення про попередні курси підвищення кваліфікації та його копію;

11) свідоцтво платника ПДВ (якщо сплачує організація) та його копію;

12) посвідчення про відрядження (для іногородніх).

* в заяві треба вказати спеціальність, що відповідає посаді (Наказ МОЗ України № 385 від 28.10.2002). 

Print Friendly, PDF & Email