Підпружников Юрій Васильович

profesor Pidpruzhnykov_photoПідпружников Юрій Васильович – доктор фармацевтичних наук, профессор кафедри управління якістю

Адреса: м. Харків, вул. Валентинівська, 4

Тел.:+38 050 381 01 42

email: gmpinsp@gmail.com

                                            

 

Освіта, кваліфікація:

 • 2011 – вчене звання професор
 • 1996 – науковий ступінь доктор фармацевтичних наук за спеціальністю “Фармацевтична хімія та фармакогнозія”
 • 1993 – вчене звання старший науковий співробітник
 • 1989 – науковий ступінь кандидата хімічних наук за спеціальністю “Аналітична хімія”
 • 1985-1988 – аспірантура при Харківському національному університеті (аналітична хімія)
 • 1985 – Харківський державний університет ім. О.М. Горького (зараз – Харківський національний університет ім. В. М. Каразіна), хімічний факультет (закінчив з відзнакою)

Приймав участь з виступами у численних конференціях, семінарах, з’їздах фармацевтів в Україні та інших країнах.

 • серпень 2014р. – провів тренінговий цикл «Основи належної виробничої практики» в якості консультанта Американської Фармакопейної Конвенції в рамках програми «Просування якості лікарських засобів» в Республіці Казахстан;
 • 2011 р.– по цей час – провів більш ніж 70 аудитів підприємств-віробників лікарських засобів з метою їх підготовки до офіційної GMP-інспекції в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, Хорватії, Боснії та Герцеговині, Монако, Японії, Китаї, Індії, Туреччині, Шотландії, Швеції, Ірландії, Италії, Тайвані, Болгарії та інших країнах; 
 • 2007 р.-по цей час організував та брав безпосередню участь у проведенні більш ніж 100 науково-практичних семінарів та конференцій в сфері GMP, GDP, GLP в Україні, Білорусі, Казахстані та інших країнах;
 • з 2011 р. по цей час рецензент міжнародного наукового журналу JPBA, член редколегії трьох наукових фахових видань в Україні та за кордоном;
 • з 2006 р. по цей час – член міжнародної федерації фармацевтів (FIP);
 • 2003-2012 рр.– приймав участь у восьми щорічних семінарах PIC/S в різних країнах, чотирьох засіданнях виконавчого Комитету PIC/S;
 • 2004-2010 рр.  – приймав безпосередню участь у всіх етапах вступу до PIC/S, від підготовки та подання заяви на вступ до проходження Держлікінспекцією України аудиту з боку PIC/S в 2010 р.;
 • 2010, 2011 р.– приймав участь у трьох Симпозіумах ВООЗ для виробників лікарських засобів;
 • 2007 р.-  приймав участь у семінарі ВООЗ та FIP з взаємозамінності лікарських засобів;
 • 2005 р.– головував на двох засіданнях експертних груп з питань боротьби з обігом фальсифікованих лікарських засобів при виконавчому Комітеті СНД;
 • 2004-2005 р.– приймав участь у двох семінарах FIP у Нідерландах;
 • 2004 р.– приймав участь в засіданні ВООЗ з представниками країн СНД в рамках програми ВООЗ «Drugnet»;
 • 2003-2005, 2009 р.– приймав участь у засіданнях міждержавної комісії СНД з контролю якості, стандартизації та реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичної техніки;
 • 2000-2002 рр.-проходив навчання теорії та практиці GMP/GDP, методам проведення инспекцій/аудитів по GMP/GDP в рамках проектів TACIS Європейського Союзу (отримав 4 сертификати, що видані експертами Євросоюзу, та підтверджують компетентність).

Досвід роботи:

 1. 1988-1999 Державний науковий центр лікарських засобів, м.Харків

Посади: молодший науковий співробітник; науковий співробітник, з 1991 по 1999 р. – завідувач лабораторії аналітичної хімії

За час роботи:

 • приймав безпосередню участь в розробці та впровадженні в промислове виробництво більш ніж 20 лікарских засобів у формі розчинів для ин’єкцій та інфузій, капсул, таблеток, гранул, мазей, супозиторіїв, настойок, экстрактів;
 • з 1992 по 1999 р. очолював комисію з сорбентів та кровозамісників Фармакопейного Комітету України, приймав участь в розробці 2 загальних та більш ніж 20 окремих монографій Державної Фармакопеї України;
 • здійснював експертизу аналітичної нормативної документації на більш ніж 100 вітчизняних та закордонних лікарських засобів;
 • був науковим керівником п’яти кандидатів наук за специальністю «Фармацевтична хімія та фармакогнозія» та «Стандартизація та організація фармацевтичних виробництв», більш ніж 20-ти магістерських робіт;

автор більш ніж 100 публикацій в наукових та спеціалізованих виданнях, співавтор 7 патентів на винаходи.

2. жовтень 1999 – травень 2000: Міністерство охорони здоров’я України, Національне Агентство з контролю за якістю та безпекою харчових продуктів, лікарських засобів та виробів медичного призначення – начальник відділу – Інспекції з контролю якості лікарських засобів;

За час роботи в державних органах виконавчої влади прймав участь:

 • в розробці більш ніж 25 нормативно-технічних документів в сфері обігу лікарських засобів, а також Державної фармакопеї України першого та другого видання;
 • в проведенні близько 150 офіційних інспекцій виробництв лікарських засобів в Україні та більш ніж 30 інспекцій закордонних виробництв (усі інспекції – в якості головного інспектора);
 • в организації спеціалізованої експертизи близько 1000 технологічних нормативних документів на промислове виробництво лікарських засобів;

3. червень 2000 – червень 2003 р –Міністерство охорони здоров’я України, Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів та виробів медичного призначення – голова відділу – GMP Інспекции;

4. червень 2003 – лютий 2006 р. –   Державна служба лікарських засобів та виробів медичного призначення України: до травня 2005 р. – начальник управління Інспекторат систем якості, контролю дотримання ліцензійних умов, з травня    2005 р. – заступник Голови Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення України;

5. з травня 2006 по травень 2011 р. – організував та очолював біоаналітичну лабораторію «Клінфарм» в м. Ірпінь;

6. з вересня 2005 р. по цей час (з квітня 2006 р – обраний за конкурсом) – професор кафедри управління якістю Національного фармацевтичного університету;

Нагороди: Указом Президента України № 1534/2004 від 24.12.2004 р. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник охорони здоров’я України», Нагороджений почесними грамотами Міністерства охорони здоров’я України (2001, 2004 р.), грамотою Верховної Ради Украини (2004 р).

Громадська діяльність: член комісії Держлікслужби з питань розгляду результатів інспектування при сертифікації виробництв лікарських засобів (2014-2015); заступник голови Науково-методологічної Ради Держлікінспекції (2009-2010).

Наукова школа: є науковим керівником п’яти кандидатів наук за специальністю “Фармацевтична хімія та фармакогнозія” і “Стандартизація та організація фармацевтичних виробництв”, а також понад 50-ти магістерських робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності “Якість, стандартизація та сертифікація” в НФаУ.

Підручник: Левашова И.Г. Надлежащие практики в фармации / А.Н.Мурашко, Ю.В.Подпружников, под ред. В.П.Черных, С.Н.Коваленко.-К.:Морион, 2006.- 256 с.;

Навчальні посібники:

 1. Подпружников Ю.В. Система качества и надлежащие практики в фармации / Ю.В. Подпружников, А.С. Немченко, Л.Н. Андрюкова, Н.И.Гуменюк – Киев: Изд-во ООО “Наш формат”, 2017. – 652 с.
 2. Шестаков В.Н. Что такое хорошо и что такое плохо в фармацевтическом производстве / В.Н.Шестаков, Ю.В.Подпружников – М.: ООО «Типография Парадиз», 2017.- 180 с.
 3. Подпружников Ю.В. Хрестоматия фармацевтического качества / Ю.В.Подпружников, А.А.Ишмухаметов, А.С.Немченко и др. , под ред. А.А.Ишмухаметова.- М.:ООО «Группа Ремедиум», 2015.- 432 с.

Методичні рекомендації:

1. Державна Фармакопея України, 2001 Фармакопея ДП “Науково-експертний фармакопей-ний центр – 1-е видання.- Харків: РІРЕГ, 2001.- 556 с. 556/ 40

Георгієв-ський В.П; Гризодуб О.І.;

Левін М. та інші, всьго – 113

2. Державна Фармакопея України: в 3 т., Т.1.- 1128 с. Фармакопея ДП “Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів”, 2015 – Т.1.-1128 с. 1128 Гризодуб О.І та ін.
3. Настанова 42-01-2001 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 14.12.01

№ 506;  К.: Морион, 2001.

82 Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П. та інші, всього – 12
4. Настанова 42-01-2002 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 19.03.02 № 103;

К.: Морион, 2002.

26

Ляпунов М.О.; Георгієв-ський В.П. та інші,

всього – 14

5. Настанова 42-02-2002 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтов” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 18.07.02 № 271;

К.: Морион, 2002.

57

Ляпунов М.О.; Георгієв-ський В.П. та інші,

всього – 13

6. Настанова 42-01-2003 “Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація.” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 13.03.03 № 107;

К.: Морион, 2003.

42

 

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П. та інші,

всього – 8

7. Настанова 42-3.2:2004 “Лікарські засоби. Настанова з якості. Спеціфікація і контрольні випробування готової продукції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 31.12.03 № 637;

К.: Морион, 2004.

46

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П.

та інші, всього – 11

8. Настанова 42-3.3:2004 “Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 31.12.03 № 637;

К.: Морион, 2004.

110/20

Ляпунов М.О.;

Георгієвський В.П. та інші, всього – 13

9. Настанова 42-3.4:2004 “Лікарські засоби. Виробництво готових лікарських засобів” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 31.12.03 № 637;

К.: Морион, 2004.

12

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П.;

та інші, всього – 8

10. Настанова 42-3.5:2004 “Лікарські засоби. Валідація процесів” Настанова

Затвердж.  Наказом МОЗ України від 31.12.03

№ 637; К.: Морион, 2004.

12

Ляпунов М.О.; Георгієвський В.П.;

та інші, всього – 8

11. Вимоги до виготовлення стерильних та асептичних лікарських засобів в умовах аптек метод. реком.

Затвердж. Наказом МОЗ України від 03.08.2005

№ 391; К.: Морион, 2005.

76 Тихонов О.І. , Ярних Т.Г. та інші, всього – 13
12. Вимоги до виготовлення нестерильних лікарських засобів в умовах аптек метод. реком.

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.08.05 № 391; К.: Морион, 2005.

98 Тихонов О.І. , Ярних Т.Г. та інші, всього – 13
13. Настанова 42-4.0:2008 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 16.02.09. № 95; К.: Морион, 2009.

164

М.О. Ляпунов, В.А.Загорій та інші,

всього – 8

14. Настанова 42-4.0:2010 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 24.09.10. № 809; К.: Морион, 2010.

164

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

15. Настанова 42-5.0:2008 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України від 16.02.09.

№ 95; К.: «Моріон», 2009.

11 М.О. Ляпунов, О.П. Безугла
16. Настанова 42-4.0:2011 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

232

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 8

17. Настанова 42-4.1:2011 “Лікарські засоби Досьє виробничої дільниці” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 12.04.11. № 203; К.: Морион, 2012.

16

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 4

18. Настанова 42-4.2:2011 “Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9)” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

29

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

19. Настанова 42-4.3:2011 “Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10)” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

25

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

20. Настанова 42-4.4:2011 “Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

17

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

21. Настанова 42-5.1:2011 “Лікарські засоби. Належна практика зберігання” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 03.10.11. № 634; К.: Морион, 2012.

19

О.С. Соловйов, І.Б. Демченко та інші,

всього – 5

22. Настанова 42-4.0:2013 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 18.07.13. № 617,

300 с.

300

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 8

23. Настанова 42-4.0:2014 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 16.07.14. № 497

321

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 8

24. Настанова 42-5.0:2014 “Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 22.08.14.

№ 593

51 М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші, всього – 6
25. Настанова 42-4.0:2015 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 30.07.15. № 478

336

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 4

26. Настанова 42-4.0:2015 “Лікарські засоби. Належна виробнича практика” Настанова

Затвердж. Наказом МОЗ України

від 29.07.16. № 798

335

М.О. Ляпунов, О.П. Безугла та інші,

всього – 5

Членство у фахових асоціаціях: член секції промислової фармації Міжнародної фармацевтичної федерації (FIP) з 2006 р..

Дисциплини, які викладає доктор наук: Аудит систем управління якістю, Системи управління якістю, Управління якістю технологічних процесів (Освітньо-професійна програма Якість, стандартизація та сертифікація”)

image_pdfimage_print