Пімінов Олександр Фомич

Пиминов Александр ФомичПімінов Олександр Фомич, доктор фармацевтичних наук, професор кафедри загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ

Адреса: м. Харків, майдан Захисників України,17

Тел. (057) 732-27-98
Email: farmtex-ipksf@nuph.edu.ua

Науковий профіль

      

 

 Автобіографія

Народився 23 червня 1945 р. у  м. Харків. В 1970 р. закінчив Харківський фармацевтичний інститут.

З 1969 р. по 1980 р. працював у Науково-дослідному хіміко-фармацевтичному інституті на посаді молодшого наукового співробітника лабораторії медичних аерозолів.

У лютому 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Біофармацевтичні та технологічні дослідження мазей з деякими антибактеріальними речовинами».

З червня 1980 р. по жовтень 1993 р. працював в Українському інституті удосконалення лікарів, м. Харків.

Звання доцента отримав в 1987 р.

У  березні 1990 року захистив докторську дисертацію «Теоретичні та технологічні аспекти розробки нових лікарських форм для стоматології». Вчене звання професора отримав у 1992 р.

З жовтня 1993 р. по лютий  1995 р. працював на посаді професора кафедри фармацевтичної технології Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ) УкрФА. З лютого 1995 року переведений на посаду заступника директора ІПКСФ УкрФА. З листопада 1997 р. по березень 2002 р. займав посаду заступника декана з магістратури ІПКСФ НФаУ.

З березня 2002 р. по теперішній час працює директором ІПКСФ НФаУ.

Нагороди, почесні звання

 • Нагороджений  двома Почесними грамотами МОЗ України за вагомий  особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм.
 • Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації та фармацевтичного управління за багаторічну сумлінну працю, особливі заслуги у розвитку фармацевтичної галузі України (2005 р.)
 • Почесна грамота  Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у справу підготовки спеціалістів  фармації України (2008)
 • Почесні грамоти Національного фармацевтичного університету

Наукова школа

Під керівництвом проф. Пімінова О.Ф. виконано та захищено 2 магістерські роботи, 10 кандидатських дисертацій та 1 докторську дисертацію.

Провідним науковим напрямком пошукової діяльності школи проф. Пімінова О. Ф. є біофармацевтичне удосконалення м’яких лікарських форм та створення нових лікарських засобів для фармакотерапії стоматологічних захворювань.

Учні:

Докторські дисертації

 • Шульга Л. І. Наукове обгрунтування складу та технології лікарських засобів рослинного походження для терапевтичної стоматології (2013 р.)

Кандидатські дисертації

 • Мізіна П. Г. Розробка складу, технології і біофармацевтична оцінка протизапального і знеболюючого препарату для стоматології (1989 р.)
 • Баглик Т. В. Експериментально-клінічне вивчення проти каріозної ефективності ремінералізуючого препарату (1989 р.)
 • Артемьянов Х. Ш. Ортопедичні методи в комплексному лікуванні захворювань пародонта (1989 р.)
 • Георгієва Л. І. Ефективність нової лікарської форми при профілактиці ускладнень гіпоплазії емалі (1989 р.)
 • Циганова Н. Б. Антроцизоль в комплексному лікуванні запальних захворювань пародонта (1992 р.)
 • Давтян Л. Л. Технологія і вивчення стоматологічних лікарських плівок для лікування хворих з запальними захворюваннями пародонта (1996 р.)
 • Якущенко В. А. Розробка і дослідження комбінованого препарату з екстрактом живокосту лікарського для лікування гнійно-запального процесу в першій, при переходу у другу фазу його протікання (1996 р. )
 • Печенізька Л. О. Розробка складу, технології і дослідження комбінованої мазі для лікування екземи (2001 р.)
 • Ролік С. М. Розробка складу, технології та дослідження комбінованого стоматологічного гелю (2009 р.)
 • Безценна Т. С. Розробка складу і технології стоматологічного фітозасобу (2016 р.)

Наукові праці

Автор понад 360 наукових праць, серед яких статті, авторські свідоцтва, раціональні пропозиції, патенти, інформаційні листи, навчальна методична література (методичні рекомендації, посібники, підручники).

Розробки, впровадження, патенти

Автор 24 інноваційних розробок: 1 авторське свідоцтво, 9  раціональних пропозицій, 7 патентів, 7 інформаційних листів.

Видавнича діяльність

Монографії

 1. Фармацевтична одіссея. Нарис з історії кафедри загальної фармації та безпеки ліків Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету. 1982–2014 / О.Ф. Пімінов, І. М. Перцев, О. В. Лукієнко та ін. ; за заг. ред. О. Ф. Пімінова. – Х. : «Факт», 2015. – 424 с.
 2. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 1. – 2014. – 672 с.
 3. Нанотехнологии в фармации и медицине : монограф. : в 2 т. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Т. Д. Губченко и др. – Х. : Изд-во «Факт», 2014. – Т. 2. – 2014. – 820 с.

Підручники

 1. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. Видання друге, перероблене та доповнене / Вінниця : НОВА КНИГА, 2007. – 728 с.
 2. Основы гомеопатической фармации: Учеб. для студ. фармац. специальностей вузов/ Х. : Изд-во НФаУ, 2002. – 574 с.
 3. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств (Учебник для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации специалистов фармации. В 2-х томах) / Х. : Изд-во УкрФА. – 1999. – Т. 1. – 464 с.
 4. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств (Учебник для слушателей институтов и факультетов повышения квалификации специалистов фармации. В 2-х томах) / Х. : Изд-во УкрФА. – 1999. – Т. 2. – 448 с.

Навчальні посібники

 1. Энтеральный вирусный гепатит А : учеб. пособ. / В.П. Малый, П. В. Нартов, А. Ф. Пиминов и др. – Х., 2015.– 90 с.
 2. Нанотехнологии в стоматологии и косметологии : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, В. А. Якущенко. – Х., 2015. – 80 с.
 3. Нанотехнологии в коррекции и лечении зрения и слуха : учеб. пособ. / А.Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга. – Х., 2014. – 56 с.
 4. Актуальные вопросы применения косметических средств : пособ. / Э. В. Супрун, А. Ф. Пиминов, В. М. Кузнецова и др. – Х., 2013 – 48 с.
 5. Навчальний план та программа спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, В. А. Якущенко та ін. – Х., 2013. – 28 с.
 6. Современные подходы к вопросам фармацевтической опеки оптимальной фармакоррекции алкоголизма: пособие для тематического усовершенствования специалистов фармации, интернов, студентов фармацевтических и медицинских вузов, семейных врачей, специалистов фармации / А. Ф. Пиминов, А. И. Квитчатая, В. М. Кузнецова и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 52 с.
 7. Фармацевтическая опека при отпуске лекарственных препаратов беременным. Пособие для интернов, студентов, специалистов фармации / С. Н. Ролик, А. Ф. Пиминов, Л. А. Печенежская и др. – Х., 2012. – 73 с.
 8. Дидактичні технології викладання питань репродуктивного здоров’я : навч.-метод. посібник для викладачів / Ю. В. Вороненко, А. І. Бойко, О. Ф. Пімінов та ін. – К. : Книга-плюс, 2011. – 192 с.
 9. Збірка навчальних модулів і тестів з фармацевтичної технології та клінічної фармації : навч. посіб. для викладачів фармацевтичних та медичних вузів, слухачів системи післядипломної освіти, фахівців фармацевтичної галузі / О.Ф. Пімінов, С. Ю. Штриголь, Д. Л. Великий та ін. –  Х., 2010. – 236 с.
 10. Ожиріння. Сучасні аспекти лікування: фармакотерапія, гомеопатія, фітотерапія, дієтотерапія та хірургічні методи лікування : посіб. для студентів, інтернів, фахівців фармації, лікарів / Є. В. Бондарєв, С. Ю. Штриголь, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., 2010. – 108 с.
 11. Назальные лекарственные средства : учеб. пособ. для внеаудиторной работы интернов, специалистов фармации, врачей / А.Ф. Пиминов, А. В. Доровской, В. К. Яковенко, Л. И. Шульга. – Х., 2010. – 63 с.
 12. ПиминовА. Ф. Основы гомеопатического метода лечения : учеб. пособ. для внеаудиторной работы  интернов, специалистов фармации, врачей / А. Ф. Пиминов, Л. И. Шульга, Т. С. Безценная. – Х., 2009. – 72 с.
 13. Збірка тестів для самопідготовки провізорів-інтернів зі спеціальності «Загальна фармація» : навч. посіб. для провізорів-інтернів / О.Ф. Пімінов, В. М. Толочко, В. А. Георгіянц та ін. – Х., 2008. – 132 с.

Методичні рекомендації

 1. Науково-методичні підходи до створення фітозасобів для терапевтичної технології : метод. рек. / Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов, Г. І. Квітчата та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 48 с.
 2. Порядок підготовки до складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 3 Фармація» : метод. рек. / О. Ф.Пімінов, Л. І. Шульга, С. В. Огарь та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 3. Сучасна клініко-фармакологічна характеристика хондропротекторних засобів : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Н.А. Цубанова, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х., НФаУ, 2018. – 36 с.
 4. Сучасний стан системи забезпечення медичним майном Збройних Сил України : метод. рек. до підготовки та проведення занять і самостійної роботи зі спеціальної підготовки в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О. Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний, Л. І. Шульга. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 5. Вплив фармако-, фітотерапії та інших видів лікування на якість життя : метод. рек. до виконання самостійної роботи / Е. В. Супрун, О. Ф. Пімінов, Л. І.Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 40 с.
 6. Лікарські засоби нового покоління : метод. рек. до виконання самостійної роботи / О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга, Н. А. Домар та ін. – Х. : НФаУ, 2018. – 24 с.
 7. Клініко-фармакологічні аспекти протиалергічних та імунотропних лікарських засобів : метод. рек. для викладачів / Г. І. Квітчата, Л. І. Шульга, О. Ф. Пімінов та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 30 с.
 8. Раціональна фармакотерапія та безпека ліків при інфекційній патології : метод. рек. для викладачів / В. М. Кузнєцова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х. : НФаУ, 2017. – 40 с.
 9. Пімінов О. Ф. Організаційні засади медичного постачання в Збройних силах України : методичні рекомендації для підготовки та проведення семінарських занять і самостійної роботи зі спеціальної підготовки за курсом «Управління та економіка фармації» в системі післядипломної освіти спеціалістів фармації / О.Ф. Пімінов, В. М. Толочко, Г. Я. Подгайний. – Х. : НФаУ, 2016. – 32 с.
 10. Методичні рекомендації для викладачів з тематики «Фармакогенетика» / Н. А. Цубанова, О. Ф. Пімінов, Л. І. Шульга та ін. – Х., 2016. – 24 с.
 11. Навчальний план та програма спеціалізації за фахом «Загальна фармація» / О. Ф. Пімінов, Д. Л. Великий, В. А. Якущенко та ін. – Х. : НФаУ, 2013. – 28 с.
 12. Основные фармацевтические аспекты диетических добавок : метод. рек. / А. Ф. Пиминов, В. А. Якущенко, Л. И. Шульга и др. – Х. : НФаУ, 2012. – 187 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 96859, А61Р 1/02, А61К 36/00. Застосування рослинного збору «Дента-Фіт» для лікування запальних захворювань пародонта / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С. – №u 201408462; заявл. 25.07.2014; опубл. 25.02.2015; Бюл. № 4.
 2. Патент на корисну модель № 89076, А61К 6/ Застосування стоматологічної настойки «Касдент» для лікування стоматологічних захворювань ротової порожнини / Стефанів І. В., Гращенкова С. А., Яковлєва Л. В., Шульга Л. І., Пімінов О. Ф. – № u201312876; заявл. 05.11.2013; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7.
 3. Патент на корисну модель № 66281, А61К 36/00, А61Р 7/10. Рослинний лікарський збір «Дента-Фіт» з протизапальною та антимікробною дією / Пімінов О. Ф., Шульга Л. І., Безценна Т. С., Осолодченко Т. П., ФайзуллінО. В. – № u 201107929; заявл. 23.06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.
 4. Патент на корисну модель № 66282, А61К 6/00. Фармацевтична композиція «Касдент» з антимікробною та антифунгальною дією / ШульгаЛ. І., Пімінов О. Ф., Осолодченко Т. П. – № u 201107930; заявл. 06.2011; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

Пімінов О. Ф. автор статей і член редакційної ради напряму «Освіта фармацевтична» першого в Україні видання, де було узагальнено та систематизовано знання про вітчизняну фармацевтичну галузь – «Фармацевтична енциклопедія» / К. : «МОРІОН», 2005. – 848 с.

Викладання дисциплін

 • Фармацевтична технологія
 • Біофармація
 • Біотехнологія: технологічні аспекти створення сучасних  таргетних лікарських форм, генні технології,  нанотехнології у фармації
 • Фармацевтична технологія гомеопатичних лікарських форм

Хобі: подорожування, ландшафтний дизайн.

Print Friendly, PDF & Email