Пєнкін Юрій Михайлович

Пєнкін Юрій Михайлович– доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри біофізики та інформаційних технологій 

Адреса: вул. О. Невського 18
Тел.: 8(052)7718152
E-mail: physics@nuph.edu.ua

Науковий профіль

 

Автобіографія

Юрій Михайлович Пєнкін народився 29 липня 1960 р. в с. Рогань Харківського району Харківської області. Після закінчення Роганської середньої школи №3 в 1977 р. вступив на радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.M. Горького, який успішно закінчив в 1982 році за спеціальністю  радіофізика та електроніка. В роки навчання брав активну участь в русі студентських будівельних загонів. З 1981 р. був членом ініціативної групи з організації студентського фонду будівництва пам’ятника воїнам-студбатівцям м. Харкова, які загинули в роки Великої вітчизняної війни (1941-1945 р.р.), відкриття якого відбулось 28 жовтня 1999 р. на пл. Свободи. З 1982 року працював на посаді молодшого наукового співробітника кафедри прикладної електродинаміки ХДУ, де протягом наступних 1984-1987 р.р. навчався в аспірантурі. В 1988 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за темою «Розсіювання хвилеводних хвиль вібраторно-щілинними випромінювачами». 

В період з 1988 по 1993 рр. працював начальником сектору НДІ Радіотехнічних вимірювань, де працював над розробкою антенних пристроїв та систем аерокосмічних апаратів. В 1993 р. присвоєно наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю радіофізика. З грудня 1993 р. почав працювати в Українській фармацевтичній академії на посаді старшого викладача, а згодом, з вересня 1996 р., на посаді доцента кафедри фізики. Одночасно протягом 1997-2000 р.р. навчався в докторантурі ХДУ. В 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора фізико-математичних наук за темою «Збудження електромагнітних хвиль в областях з криволінійними координатними границями». В 2004 р., після присвоєння звання професора, обрано завідуючим заново створеної кафедри інформаційних технологій НФаУ, яка в 2007 р. була перейменована в кафедру фармакоінформатики. Пєнкін Ю.М. є автором понад 260-ти наукових та навчально-методичних публікацій, 7-х монографій, 10-х навчальних посібників та 5-ти авторських свідотств. Наукові інтереси охоплюють проблеми взаємодії електромагнітного поля з речовинами, збудження та розповсюдження хвиль в органічних та біологічних середовищах. Поряд з інтенсивною науковою діяльністю проводить велику педагогічну роботу, розвиваючи нові віртуальні та дистанційні методи навчання студентів НФаУ. 

У 2008 році обрано Академіком Академії Наук прикладної радіоелектроніки (Бєларусі, Росії, України). Протягом останніх десятьох років є членом редакційної колегії науково-методичного журналу “Клиническая информатика и телемедицина” та членом Ученої ради.

Нагороди:

  • За активну участь в русі студентських будівельних загонів Указом Президії Верховної Ради СРСР був нагороджений медаллю «За трудовую доблесть» (1981)
  • За цикл наукових робіт у 2017 році Наказом Ппезидента Украіни Пєнкіну Ю.М. присвоєне звання Луреату Державвної  премії у галузі науки та техніки.

Підручники та посібники:

№ з/п Назва роботи Вихідні дані Співавтори
1. Лабораторный практикум по курсу «Биофизика» Учеб. Пособие для студентов вузов. – Х.: изд-во НФаУ, Золотые страницы, 2006. – 184 с.

Тиманюк В.А.,Фролова Н.А.,

Кокодий Н.Г.,Кабанов А.Б.,
Тюкин Н.Б., Клочко А.В., Животова Е.Н., Ромоданова Э.А., Доброва В.Б.

2. Information Technology in Pharmacy Textbook of foreign students of medical and pharmaceutical universities/Kharkiv, Zaporozhye: Publisher, 2007, 115 p.

M.N. Nessonova,

A.A. Rigov,

S.V. Velma

3. Компьютерное моделирование в курсах физики и биофизики: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений Запорожье: Изд-во ЗГМУ, 2010. – 520с.

Тиманюк В.А.,

Кокодий Н.Г.,

Рыжов А.А.,

Жук В.А. 

4. Окремі статті фармацевтичної енциклопедії Фармацевтична енциклопедія.-К.:Моріон, 2005.- с.41, 242, 306, 307, 384, 385, 397, 398, 412, 429, 519, 554, 632 Редакційна рада
5. Окремі статті фармацевтичної енциклопедії Фармацевтична енциклопедія/2-ге видання. – К.: Моріон, 2010. – с. 49-50, с. 437-439, с. 501, с.631., с. 632, с.708, с.746., с.934, с. 1006, с. 1160-1161, с. 1441-1442 Редакційна рада
6.

Information Technology in Pharmacy: manual for students of  higher schools

 

Kharkiv: NUPh, Golden Pages, 2013. – 352p.

Iatsenko N.M.,

Velma S.V.,

Nessonova M.N.

7. Основи моделювання фармацевтичних задач засобами MathCAD / Практикум Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. – 88 с.

Рижов О.А.,

Нессонова М.М.,

Іванькова Н.А.,

Зефіров В.М.

8. Основы информатики и вычислительной техники Харків: НФаУ, 2015. – 75 с.

Коваленко З.И.,

Хара Г.И.,

Арсеньев А.В.

9. Основы информатики и вычислительной техники (2 изд.) Харків: НФаУ, 2016. – 76 с.

Коваленко З.И.,

Хара Г.И.,

Арсеньев А.В.

10. Практикум з інформаційних технологій у фармації: навч.посіб. для студентів вищ.навч.закладів Харків: НФаУ, 2016. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM)

Вельма С.В.,

Яценко Н.М.

Методичні публікації:

№ з/п Назва роботи Вихідні дані Співавтори
1. Информационные технологии в современной организации аптечного бизнеса Провизор. — №2, 2008. – с. 40-44

Губский С.М.,

Тарханов С.В.

2. Лабораторный практикум по курсу физики Харьков, УкрФА, 1996.-84 с. Тиманюк В.А.
3. Лабораторний практикум по курсу фізики Харків, НФаУ, 1998, 1999, 2004.-103 с.

КлочкоА.В.,

Тіманюк В.О.

4. Компьютерные технологии в преподавании дисциплины «Биоинформатика» Применение персональных компьютеров в научных исследованиях и учебном процессе. Материалы 6-й конференции 7-8 декабря 2004 г., — Х: ХНУ, 2004. — с. 26.

Арсеньев А.В.,

Жук В.А.

5. Інформаційні технології в наукових дослідженнях: Метод. реком. До виконання самост. Роботи для студентів спеціальності „Економіка підприємства” Х: Вид-во НФаУ, 2005.-36с. Вельма С.В.
6.

Інформаційні технології в наукових дослідженнях: Метод. реком. До виконання самост. Роботи для студентів спеціальності „Економіка підприємства”

заочн. форм. навчання

Х: Вид-во НФаУ, 2005.-36с. Вельма С.В.
7. Понятие и сущность электронной коммерции Провизор. — №10, 2008. – с. 42-45.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

8. Компьютерный практикум Провизор. — №10, 2008. – с. 46-48.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

9. Электронное правительство и секторы его взаимодействия с юридическими и физическими лицами Провизор. — №12, 2008. – с. 53-55.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

10. Компьютерный практикум Провизор. — №12, 2008. – с. 56-58.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

11. Системы электронной коммерции в корпоративном секторе (В2В) Провизор. — №15, 2008. – с. 46-49.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

12. Компьютерный практикум Провизор. — №15, 2008. – с. 50-52.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

13. Интернет-магазин: что день грядущий нам готовит? Провизор. — №17, 2008. – с. 52-53.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

14. Компьютерный практикум Провизор. — №17, 2008. – с. 54-57.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

15. Электронные платежные системы Провизор. — №19, 2008. – с. 54-56.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

16. Компютерный практикум Провизор. — №19, 2008. – с. 57-58.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

17. Интернет-банкинг и электронные деньги Провизор. — №21, 2008. – с. 45-48.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

18. Компьютерный практикум Провизор. — №21, 2008. – с. 49-52.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

19. Интернет-маркетинг Провизор. — №23/24, 2008. – с. 79-82.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

20. Компьютерный практикум Провизор. — №23/24, 2008. – с. 83-86.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

21. Интернет-маркетинг. Анонсирование в поисковых системах Провизор. — №1/2, 2009. – с. 44-46.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

22. Компьютерный практикум Провизор. — №1/2, 2009. – с. 47-49.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.

23. Информационные технологии в фармации. Метод. Рекомендации к выполнению практ. и самост. работ для студ. спец. «Фармация». Х: Изд-во НФаУ, 2009. – 132 с.

Жук В.А.,

Белогорцева Л.Ю.,

Вельма С.В.

24. Прошлое и настоящее в штрих — кодировании лекарственных средств Провизор. — №1, 2011. – с. 23-30. Жук В.А.
25. Інформаційні системи і технології в логістиці: метод.реком. до вик.самост. роботи для студентів спец. «Логістика» Х.: НФаУ, 2013. – 20с. Федосєєва А.О.
26. Інформаційні системи і технології в логістиці: метод.реком. до вик.контр. робіт для студентів спец. «Логістика» Х.: НФаУ, 2013. – 20с. Федосєєва А.О.
27. Особливості організації навчального процесу студентів дистанційної форми навчання у системі MOODLE Тези доп. Всеукр.наук.-метод. Відеоконф. «Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2013», 11 жовтня 2013/ Актуальні питання фарм. і мед. науки та практики: ЗДМУ, 2013. – №3(12)додаток. – С. 8. Яценко Н.М.
28. Преимущества мультиязычного использования электронных изданий в учебном процессе Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014: Матер. Всеукр. наук.-метод. відеоконф. з міжн. участю (16 -17 жовтня 2014 р., м. Запоріжжя) –Запо-ріжжя, 2014. – С.29-30 Арсеньев А.В.
29. Использование системы электронного документооборота ELMA в учебном процессе подготовки специалистов фармацевтических специальностей Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2014: Матер. Всеукр. наук.-метод. відеоконф. з міжн. участю (16 -17 жовтня 2014 р., м. Запоріжжя) –Запо-ріжжя, 2014. – С. 21-23 Федосеева А.А.
30. Дидактичні аспекти використання проблемних задач в курсі «Комп’ютерні технології у фармації»

Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти / Матер. Всеукр. наук.-ме-тод. відеоконф. з міжн.

участю (22 квітня 2015р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя, 2015 –  С. 37-39

Вельма С.В.
31. Мобільна комп’ютерна система для проведення навчальних занять на базі інтранет Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти / Матер. Всеукр. наук.-ме-тод. відеоконф. з міжн. участю (22 квітня 2015р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя, 2015 –  С. 75-77

Коваленко З.І.,

Хара Г.І.

32. Впровадження принципів проблемно-орієнтованого навчання в практикум дистанційного курсу «ІТ у фармації» Впровадження інноваційних технологій в медичну освіту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієнти / Матер. Всеукр. наук.-ме-тод. відеоконф. з міжн. участю (22 квітня 2015р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя, 2015 –  С. 124-127 Яценко Н.М.
33. Особливості проведення самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «ІТ у фармації» Актуальні питання дистанційної освіти та телемедицини 2015: Матер. Всеукр. наук.-метод. відеоконф. з міжн. участю (12 -13 листопада 2015 р., м. Запоріжжя) – Запоріжжя, 2015. – С. 64 – 67. Жук В.А.
34. Вживання ABC-XYZ аналізу у системі оцінки знань студентів Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи/ матер. VIII Нац. З’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016р.). – Харків: НФаУ, 2016. – Т.2. – С. 362. Жук В.А.

Монографії:

№ з/п Назва роботи Вихідні дані Співавтори
1. Electromagnetic Fields Excited in Volumes with Spherical Boundaries Lecture Notes in Electrical Engineering / Springer, 2019. – 197 p.

Katrich V.A.

Nesterenko M.V.,

Berdnik S.L.,

Dakhov V.M.

2. Рассеяние волноводных волн вибраторно-щелевыми неоднородностями Препринт № 52 РИАН УССР, 1991, Харьков, 48 с.

Яцук Л.П.,

Жиронкина А.В.

3. Возбуждение электромагнитных волн в объемах с координатними границами Харьков: Факт, 2003 — 232 с. Катрич В.А.
4. Analytical and Hibrid Methods in the Theory of Slot-Hole Coulping of Electrodynamic Volumes Springer Science+Business Media, LLC. – 2008. — 146 p.

Nesterenko M.V.,

Katrich V.A.,

Berdnik S.L.

5. Thin Impedance Vibrators. Theory and Applications Springer Science-Business Media, LLC. – 2011. – 223p.

Nesterenko M.V.,

Katrich V.A.,

Dakhov V.M.,
Berdnik S.L.

6. К 10-летию кафедры фармакоинформатики. Исторический альманах Х.:НФаУ, 2015. – 162с. Под. ред. проф. Пенкина Ю.М.
7. Electromagnetic Waves Excitation by Thin Impedance Vibrators and Narrow Slots in Electrodynamic Volumes

Advanced Electromagne-

tic Waves / S.O.Bashir (ed), Rijeka: InTech, 2015. – Chapter 6. –

P. 147 – 175.

Nesterenko M.V.,

Berdnik S.L.,

Katrich V.A.

8. Методи розв’язання задач електродинаміки для випромінюючих структур Випромінюючі структури багатофункціональних радіоелектронних систем (теорія і застосування)/ В .Катрич (ed), LAMBERT Acad.Publ.,2017. – Розділи 1,2. – С. 13-110.

Катрич В.О.,

Нестеренко М.В.

 Бердник С.Л.,

Думін О.М.

Перелік наукових праць в журналах ВАК України:

Патенти:

1. Кольцевая антенная решетка с круговой поляризацией AC №1774410 СССР

Жиронкина А.В

2. Электровзрывной патрон АС №1757166 СССР

Локтин В.И.,

Кленов В.Ю.

3. Сферическая двухзеркальная антенна AC №1822306 СССР

Друян К.З.

4. Волноводный переход AC №1826090 СССР

Ляховский А.Ф.

5. Антенна с щелевым возбудителем AC № 1830572 СССР

Сомов В.А.

 

Гранти:

  • Проект УНТЦ № Р-307 «Полікристалічні сцинтилятори для медичних гама-камер». Період виконання проекту від 01.02.2007р. до 31.06.2008р.
  • Проект УНТЦ № Р-309 «Новий метод одержання вигнутих детекторів для медичних гама-камер». Період виконання проекту від 01.02.2007р. до 31.06.2008р.
  • Проект УНТЦ № Р-307а «Полікристалічні сцинтилятори для медичних гама-камер». Період виконання проекту від 01.08.2008р. до 03.12.2010р.

Читає курси лекцій з дисциплін: Інформаційні системи та технології в логістиці, математика для економістів, основи системного аналізу, управління інформаційними зв’язками; співавтор 3 навчальних посібників (Лабораторный практикум по курсу «Биофизика» – 2006; Information Technology in Pharmacy – 2007; Компьютерное моделирование в курсах физики и биофизики – 2010) та 7 методичних рекомендацій. Співавтор типових навчальних програм з дисциплін «ІТ у фармації» і «Компютерні технології у фармації», за якими кафедра є опорною.

Print Friendly, PDF & Email