Погорєлов Станіслав Вікторович

Погорєлов Станіслав Вікторович– кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізики НФаУ

Адреса: 61140, м. Харків, вул. Олександра Невського, 18

Тел. (057) 771-81-59

Е-mail: physics@nuph.edu.ua

Науковий профіль

                            

 

Автобіографія

Погорєлов Станіслав Вікторович народився 14 лютого 1974 р. у м. Алжир, АНДР. У 1991 році з медаллю закінчив фізико-математичну школу № 51 у м. Харкові та вступив до Харківського державного університету на радіофізичний та економічний факультети. У 1996 році закінчив з відзнакою радіофізичний та економічний факультети Харківського державного університету (ХДУ). Навчався в аспірантурі на кафедрі квантової радіофізики ХДУ з 1996 по 1999 рр.

Працював молодшим науковим співробітником (1999-2002 рр.) та старшим науковим співробітником (2003-2012 рр за сумісництвом) кафедри квантової радіофізики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна

З 2002 р. – викладач кафедри фізики Національного фармацевтичного університету. З 2003 по 2013 р. доцент кафедри фізики. У 2013-2017 рр. – доцент кафедри фармакоінформатики Національного фармацевтичного університету. З 2017 р. – завідувач кафедри фізики.

Одночасно працює заступником відповідального секретаря приймальної комісії (2004-2005 рр., 2013-2015 рр), відповідальним секретарем приймальної комісії (2005-2013 рр., 2016 р. – по теперішній час).

У 2002 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Тонкодротяний болометричний вимірювач параметрів фокальної плями лазерного випромінювання» за спеціальністю 01.04.01 «Фізика приладів, елементів та систем». У 2017 р. захистив докторську дисертацію за темою «Теоретичні та експериментальні основи створення тонкодротяних решіток болометрів для контролю потужного лазерного випромінювання» (спеціальність 01.04.01 – Фізика приладів, елементів і систем).

Кандидат фізико-математичних наук (2002 р), доцент (2005 р), доктор фізико-математичних наук (2017 р).

Наукова робота полягає у дослідженні методів та засобів вимірювання параметрів потужного лазерного випромінювання тонкодротяними болометрами: потужності, енергії імпульсів, стану поляризації та ін.

Нагороди: Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2007 р.), Почесна грамота Міністерства охорони здоров’я України (2010 р.), Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2013 р.

Громадська діяльність: заступник відповідального секретаря приймальної комісії (2004-2005, 2013-2015 рр.), відповідальний секретар приймальної комісії (2005-2013 рр, з 2016 р по теперішній час).

Наукова школа

Наукова робота полягає у дослідженні методів та засобів вимірювання параметрів потужного лазерного випромінювання: потужності, енергії імпульсів, стану поляризації та ін.

Автор та співавтор близько 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них монографія «Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии», 7 патентів на винаходи та корисні моделі, 16 навчальних та навчально-методичних посібників.

Монографія

Н.Г. Кокодий, В.А. Свич, С.В. Погорелов, В.А. Тиманюк, А.О. Пак, Ли Чженьхуа Прямые и обратные задачи теплопередачи в лазерной технике и метрологии – Харьков, Изд-во Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, 2012. – 240 с.

Навчальні посібники

Высшая математика и статистика: учеб. пособие / Дягилева Ф.Г., Жовтонижко И.Н., Красовский И.В., Погорелов С.В. и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 232 с.

Методичні рекомендації

 1. Биофизика, физические методы анализа. Рабочая тетрадь: Учебно-методическое пособие для иностранных студентов высших фармацевтических учебных заведений, которые обучаются по образовательной программе «Фармация» / Погорелов С.В., Фролова Н.А., Шейкина Н.В., Кайдаш М.В., Тиманюк В.А., Ромоданова Э.А., Кокодий Н.Г – Х., – 2018. – 124 с.
 2. Biophysics, physical methods of analysis. Workbook: Study guide for the students of higher pharmaceutical educational institutions / Pogorelov S. V., Krasovskyi I. V., Kaydash M. V., Sheykina N. V., Frolova N. O., Timaniuk V. O., Romodanova E.O., Kokodii M.H. – Kharkiv., – 2018. – 128 p.
 3. Вища математика і статистика Робочій зошит: Навчально-методичний посібник для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів, які навчаються за освітніми програмами «Фармація», «Клінічна фармація» і «Технологія парфумерно-косметичних засобів», Дягілева Ф. Г., Жовтоніжко І. М., Красовський І. В., Погорєлов С. В., Решетняк Ю. Б., Стрижаченко О. В., Фролова Н. О. – Харків, – 2017. – 116 с. Іл.
 4. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2017 22-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2017. – 128 с
 5. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2016 21-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2016. – 120 с.
 6. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2015 20-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2015. – 120 с.
 7. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2014 19-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2014. – 252 с.
 8. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2013 18-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2013. – 256 с.
 9. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2012 17-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2012. – 256 с.
 10. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2011 16-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2011. – 224 с.
 11. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2010 15-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2010. – 256 с.
 12. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2009 14-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2009. – 256 с.
 13. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2008 13-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2008. – 256 с.
 14. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2007 12-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2007. – 284 с.
 15. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2006 11-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2006. – 240 с.
 16. Абітурієнту Національного фармацевтичного університету 2005 10-е вид. переоб. та доп. / Под ред. проф. В.П. Черних, Х.: Изд-во НФаУ., 2005. – 240 с.

Членство у фахових асоціаціях– SPIE – The international society for optics and photonics

Патенти

 1. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Похилько С.Н., Коонс П. Спосіб абсолютного калібрування профільного тонкодротяного болометру енергії імпульсу лазера у довгохвильовому діапазоні // ПАТЕНТ на винахід №79796 від 25 липня 2007 року Україна. № а 2005 00111 МПК (2006) G01R 35/00 G01J 5/20
 2. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О., Коонс П. Спосіб вимірювання коефіцієнта дихроїзму тонкодротяного болометра // ПАТЕНТ на корисну модель №27210 від 25.10.2007 р. Україна. № u 2007 05508 МПК (2006) G01J 1/04
 3. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О. Спосіб вимірювання факторів ефективності поглинання тонкодротяних болометрів // ПАТЕНТ на корисну модель №28304 від 10.12.2007 р. Україна. № u 2007 05014 МПК (2006) G01J 1/0
 4. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О., Коонс П. Вимірювач поляризації лазерного випромінювання // Патент на корисну модель №35374 від 10.09.2008 р. Україна. № u 2008 05632 МПК (2006) G01J1/04 G01J5/00/
 5. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О. Спосіб вимірювання параметрів еліптичної поляризації лазерного випромінювання трирешітковим болометром // Патент на корисну модель №41319 від 12.05.2009 р. Україна. № u 2009 00507 МПК (2009) G01J1/04 G01J5/00
 6. Кузьмичов В.М., Погорєлов С.В., Сафронов Б.В., Балкашин В.П., Пріз І.О. Спосіб вимірювання лінійної поляризації лазерного випромінювання двогратовим болометром // Патент на корисну модель №41595 від 25.05.2009 р. Україна. № u 2009 00465 МПК (2009) G01J1/04 G01J5/00

Дисципліни, які викладає доктор наук: Вища математика та статистика, Біофізика та фізичні методи аналізу.

 

Print Friendly, PDF & Email