Половко Наталя Петрівна

polovko (2)Половко Наталя Петрівна –доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечної технології ліків 

Адреса:61168, м. Харків, вул.Валентинівська,4

Тел.: (0572) 65-72-00

Факс: (0572) 65-72-00

Email: atl@nuph.edu.ua

Науковий профіль:

                                                  

 

Працює в Національному фармацевтичному університеті (НФаУ) з 1983 року на посадах лаборанта, старшого лаборанта, асистента, старшого викладача кафедри заводської технології ліків, з 1998 по 2012 рік доцента кафедри косметології і аромології, з 2013 по 2015 та з 2018 року – професора кафедри аптечної технології ліків. З 2015 по 2018 – завідувач кафедри аптечної технології ліків.

У 1990 році закінчила Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) за фахом “Фармація” і отримала кваліфікацію “провізор”. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію по темі “Розробка складу і технології настойки листя горіха волоського”. Дисертаційну роботу на отримання наукового ступеня доктора фармацевтичних наук на тему: “Наукове і експериментальне обґрунтування складу і технології безводних гелів протигрибкової дії з похідними імідазолу” захистила в 2011 році.

Нагороди:

Нагороджена почесною грамотою НФаУ, переможець в номінації “Молодий науковець року-2011”, почесна грамота обласної  ради (2018 р.), почесна грамота НФаУ (2016, 2018 рр.).

Наукова школа:

Основним напрямом наукової діяльності Половко Н. П. є розробка складу і технології лікарських та косметичних засобів.

Учні:

 • Пересадько Ірина Геннадіївна, кандидат фармацевтичних наук “Розробка складу і технології таблеток на основі подрібненого листя горіха волоського і каштана кінського” (2006).
 • Струс Оксана Євгеніївна “Розрабка складу і технології лікувально-косметичного засобу на основі каротину мікробіологічного” (2010).
 • Башура Андрій Александрович «Розробка складу та технології гелю з настойкою листя каштану кінського» (2013).
 • Колєснікова Владислава Євгенівна «Розробка складу та технології крему для лікування демодекозу» (2016).

Під керівництвом Половко Н.П. виконуються кандидатські дисертації Коноваленко І.С. (2020) і Зуйкіна Є.В. (2021), докторські дисертаційні работи Федоровська М.І. (2018) і Струс О.Є. (2020).

Громадська діяльність: член апробаційної ради НФаУ по спеціальності 15.00.01; член профильної методичної комісії по технологічним дисциплінам НФаУ, член ЦМР НФаУ.

Членство в спеціалізованих організаціях:

Видавнича діяльність:

Половко Н.П. являється автором понад 300 наукових робіт (в тому числі 18 патентів, 3 інформаційних листів, 3 авторських свідоцтв) і понад 50 методичних видань.

Навчальні посібники:

 1. Технология гомогенных жидких лекарственных средств в условиях аптек: учебное пособие для внеаудиторной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Е. Е. Богуцкая, М. В. Марченко; под ред. Н. П. Половко и Л. И. Вишневской – Х.: Оригинал, 2018. – 124 с.
 2. Технология суппозиториев в условиях аптек: учебное пособие для внеаудиторной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» факультета по подготовке иностранных граждан / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Е.В. Семченко; Под редакцией проф. Половко Н. П., проф. Вишневской Л. И. – Х. : Изд-во НФаУ, 2018. – 68 с.
 3. Технологія гомеопатичних лікарських засобів : навчально-методичний посібник для викладачів / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 86 с.
 4. Практические занятия в аптеке по технологии лекарств. Учебное пособие для соискателей высшего образования специальности «Фармация» / Н.П. Половко, Л.И. Вишневская, Т.Н. Ковалева и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2017. – 136 с.
 5. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко, Р. С. Корытнюк [и др.]. – Х. : НФаУ : Оригинал, 2016. – 378 с.
 6. Робочий зошит для практичних занять в аптеці з аптечної технології ліків : навч. посіб. для студ. 1-го курсу спец. «Фармація» / Л.І. Вишневська, Н.П.Половко, Т.М. Ковальова, та ін. Вид. випр. та допов.: Х.: Вид-во НФаУ, 2016 – 46 с.
 7. Екстемпоральні засоби для терапії хвороб шкіри : навч. посіб. для студентів медичних та фармацевтичних вузів/ Половко Н.П., Вишневська Л.І., Ковальова Т.М. та інш. – Х.: Вид-во НФаУ, 2016. – 97 с.
 8. Tests of the Chemist’s Technology of Drugs Department : for English students in the speciality “Pharmacy”: a handbook for preparation to license exam «KROCK-2» / L. I. Vyshnevska, N. P. Polovko, T. M. Kovalova, A. B.Yuryeva, T. N. Zubchenko, O. Ye. Bogutska, S. S. Zujkina, V. V. Michaylenko, V. Herasymova – Kharkiv: NUPh, 2016. – 65 p.
 9. Робочий зошит з аптечної технології ліків. Навчальний посібник для студентів спеціальності «Фармація» /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зуйкіна С.С та ін./ Х.: НФАУ. – 2014. – 188 с.       
 10. Рабочая тетрадь по аптечной технологии лекарств. Учебное пособие для студентов специальности «Фармация» /Л. И. Вишневская, Н.П. Половко, Зуйкина С.С. и др.//Х.: НФаУ. – 2014. –     167 с.        
 11. Робочий зошит з аптечної технології ліків для студентів факультету ступеневої фармацевтичної освіти спеціальності «Фармація» /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зуйкіна О.Є. та ін. /Х.: НФАУ, 2014. – 93 с.
 12. Workbook for the practical training in Pharmacy Technology of Drugs: a manual for English students of pharmaceutical higher schools and departments of «Pharmacy» speciality / Vyshnevska L. I., Polovko N. P., Zubchenko T. M., Yuryeva B., Khokhlova K. O. Gaydukova Ye. A., Kovalyova T. M. – Kh. : Publishing House of NUPh, 2014. – 39 p.
 13. Робочий зошит із виробничої практики з аптечної технології ліків для студентів фармацевтичних вузів і фaкультетів /Л. І. Вишневська, Н.П. Половко, Зубченко Т.М. та інш. /Х.: НФАУ, 2014. – 42 с.
 14. Основы практической косметологии. Ч.1 Гигиенический косметический уход: Практ. руководство: Учебное пособие для студентов вузов/ О.Г. Башура, Т.Н.Ковалева, Н.П. Половко и др. // Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы. – 2004. – 152 с.
 15. Технологія косметичних та парфумерних засобів: Навчальний посібник для студ. фармац. спец. вищ. навч. закладів /О.Г. Башура, Н.П. Половко та ін./ Вінниця: Вид-во «Нова книга», 2008. – 256 с.
 16. Дерматологія. Навч. пос. для студ. вищ. навч. закладів. спец. ТПКЗ (заочн. форм. навч.) / О. Г. Башура, С. Г. Ткаченко, К. С. Шмелькова, Н. П. Половко // Х.: НФаУ: Золотые страницы. – 2006. – С.183
 17. Основы практической косметологии. Ч.2. Декоративный косметический уход: Практ. руководство: Учеб. пособие для студентов вузов / О.Г. Башура, Т.Н. Ковалева, Ю.В. Ковтун и др.//Х.: Изд-во НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 96 с.
 18. Технология косметических и парфюмерных средств: Учебное пособие для студ. фармац. спец. высш. учеб. Заведений /О.Г. Башура, Е.В.Гладух, Н.П. Половко и др./ Х.: Изд-во НФАУ-Золотые страницы, 2002. – 272 с
 19. Аппаратурные и блок-схемы производства парфюмерно-косметических средств /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Т.С. Прокопенко и др. // Х.: Изд-во НФАУ – Золотые страницы, 2001. – 84 с.
 20. Практическое руководство по косметологии и аромологии /Черних В.Ф., Глушко С.М., Казакова В.С., Гладух Є.В., Баранова І.І. ін.// Х.: «Прапор», 1999. – 352 с
 21. Основы практической косметологии /Глушко С.М. Баранова І.І.Малишко Л.М.Малоштан Л.М. і ін.//Навчальний посібник, «Прапор», Харків, 1999. – 16 с.

Методичні рекомендації:

 1. Аптечная технология лекарств: метод. рек. для подготовки к Государственной аттестации для соискателей высшего образования специальности “Фармация” дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко [и др.]. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 28 с.
 2. Методичні рекомендації для підготовки до Державної атестації здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Половко Н. П., Вишневська Л. І., Зуйкіна С. С., – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 27 с.
 3. Методические рекомендации по подготовке к итоговому модульному контролю по аптечной технологии лекарств для соискателей высшего образования образовательной программы «Фармация», специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Зуйкина С. С. и др. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 44 с.
 4. Аптечна технологія ліків: метод. рек. до підсумкового модульного контролю з аптечної технології ліків для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.].–Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 45 с.
 5. Аптечна технологія ліків: метод. рек. до лабораторних занять з дисципліни «Технологія ліків». Модуль «Аптечна технологія ліків» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.]. – Х. : Вид-во НФаУ, 2018. – 224 с.
 6. Аптечная технология лекарств: метод. рек. к лабораторным занятия по дисциплине «Технология лекарств». Модуль 1,2 «Аптечная технология лекарств» для соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко [и др.]. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 223 c.
 7. Аптечна технологія ліків: метод. рек. з підготовки до аудиторного контролю якості самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання / Н. П. Половко [та ін.]. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 44 с.
 8. Аптечная технология лекарств: метод. рек. по подготовке к аудиторному модульному контролю для соискателей высшего образования образовательной программы «Фармация» специальности «Фармация, промышленная фармация» заочной формы обучения / Н. П. Половко [и др.]. – Х .: Изд-во НФаУ, 2018. – 44 с.
 9. Аптечна технологія ліків: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Половко Н. П. [та ін.]. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 72 c.
 10. Підготовка, оформлення і захист курсових робіт з аптечної технології ліків. Методичні рекомендації для студентів спеціальності «Фармація» денної та заочної форм навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, С.С. Зуйкіна та ін. – Х.: 2018. – 28 с.
 11. Біофармація: метод. рек. для самостійної роботи здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Половко
  Н. П., Вишневська Л. І., Шпичак О.С. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 41 с.
 12. Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять з дисципліни «Біофармація» для викладачів / Половко Н. П., Вишневська Л. І., Шпичак О.С. – Х., 2018. – 43 с.
 13. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з дисципліни «Біофармація» для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Фармація», спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Половко Н. П., Вишневська Л. І., Шпичак О. С. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 24 с.
 14. Биофармация: метод. реком. для самостоятельной работы соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Шпичак О. С. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 43 с.
 15. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям по дисциплине «Биофармация» для преподавателей / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Шпичак О.С. – Х., 2018. – 43 с.
 16. Методические рекомендации по подготовке к итоговому модульному контролю по дисциплине «Биофармация» для соискателей высшего образования образовательной программы «Фармация», специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Половко Н. П., Вишневская Л. И., Шпичак О. С. – Х.: Изд-во НФаУ, 2018. – 25 с.
 17. Методичні рекомендації з підготовки до підсумкового модульного контролю з технології гомеопатичних лікарських засобів для здобувачів вищої освіти / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 27 с.
 18. Технологія гомеопатичних лікарських засобів : метод. рек. до практичних і семінарських занять / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Х.: Вид-во НФаУ, 2018. – 56 с.
 19. Організація самостійної роботи студентів з дисципліни «Технологія гомеопатичних лікарських засобів» : методичні рекомендації / Л. І. Вишневська, Н. П. Половко, С. В. Олійник, І. С. Коноваленко. – Харків: НФаУ, 2018. – 39 с.
 20. Производственная практика по фармацевтической технологии (АТЛ): метод. рек. по подготовке к итоговому модульному контролю для соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х. : Изд-во НФАУ. 2018. – 28 с.
 21. Производственная практика по фармацевтической технологии (АТЛ): метод. рек. к прохождению производственной практики для соискателей высшего образования специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х. : Изд-во НФАУ, 2018. – 36 с.
 22. Виробнича практика з аптечної технології ліків: метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, Т. М. Ковалева. – Х.: Вид-во НФАУ, 2018. – 27 с.
 23. Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з технології ліків : метод. рек. до практичних занять для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, Т. М. Ковалева. – Х. : Вид-во НФАУ, 2018. – 31 с.
 24. Вступ у фармацію. Практичні заняття в аптеці з технології ліків : метод. рек. з підготовки до підсумкового модульного контролю для здобувачів вищої освіти спеціальності «Фармація, промислова фармація» денної та заочної форми навчання / Н. П. Половко, Л. І. Вишневська, Т. М. Зубченко, Т. М. Ковалева. – Х. : Вид-во НФАУ, 2018. – 16 с.
 25. Введение в фармацию. Практические занятия в аптеке по технологии лекарств: метод. рек. к практическим занятиям для соискателей высшего образования специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х.: Изд-во НФАУ. 2018. – 34 с.
 26. Введение в фармацию. Практические занятия в аптеке по технологии лекарств: метод. рек. по подготовке к итоговому модульному контролю для соискателей высшего образования специальности «Фармация, промышленная фармация» дневной и заочной формы обучения / Н. П. Половко, Л. И. Вишневская, Т. Н. Зубченко, Т. Н. Ковалева. – Х. : Изд-во НФАУ. 2018. – 16 с.
 27. Подготовка, оформление и защита курсовых работ по аптечной технологии лекарств. Методические рекомендации для студентов специальности «Фармация» дневной и заочной формы обучения /Л.И. Вишневская, Н.П. Половко, Е.Е.Богуцкая и др.//Х.: НФаУ. – 2015. – 28 с.
 28. Методичні рекомендації з виробничої практики по аптечній технологіїт ліків/ Л.І. Вишневська, Н.П. Половко, О.О.Гайдукова, Т.М. Зубченко//Х.: НФаУ. – 2015. – 36 с.
 29. Методичні рекомендації по виконанню дипломних на магістерських робіт на кафедрі аптечної технології ліків/ Л.І. Вишневська, Н.П. Половко, Л.М. Подорожна, С.С.Зуйкіна//Х.: НФаУ. – 2015. – 20 с.
 30. Технологія косметичних засобів: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110201“Фармація” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, Т.М.Ковальова//Х.:, Вид-во НФаУ,2005. – 52
 31. Основи практичної косметології: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110202 “ТПКЗ” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, Т.М.Ковальова//Х.:, Вид-во НФаУ, 2005. – 50
 32. Технологія парфумерно-косметичних засобів: Метод. реком., прогр. та завд. до контр. робіт для студ. заоч. від-ня фармац. факульт. спец. 7.110202“ТПКЗ” /О.Г. Башура, Н.П.Половко, И.И. Баранова// Х.:, Вид-во НФАУ, 2004. – 56 с
 33. Практична підготовка для студентів спеціальності «ТПКЗ»:Метод. рекомендації /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Н.П. Половко та ін.// Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 36 с.
 34. Виконання дипломних та курсових робіт на кафедрі косметології і аромології /О.Г. Башура, Е.В. Гладух, Н.П. Половко та ін. // Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2003. – 40 с.
 35. Учебная практика по технологии готовых лекарственных форм Методические указания для студентов 5 курса / Сайко И.В., Хохлова Л.Н., Гладух Е.В. и др.// ХГФИ, Харьков. – 1992. – 18 с.

Патенти

 1. Патент на корисну модель 127655 Україна, МПК A61K 8/00(2006.01), A61K 8/00 (2006.01), A61K 8/19 (2006.01), A61K 8/30 (2006.01) Піномийний засіб «Антибактерійне мило з сапропелем»// Струс О.Є.,  Половко Н.П. u201709363 заявл. 25.09.2017; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14.
 2. Патент на корисну модель 127655 Україна, МПК А61Р 1/02, А61К 9/06, А61К 31/00, А61К 33/16, А61К 6/00 Лікарський засіб у формі гелю з октенідину гексафторсилікатом для профілактики стоматологічних захворювань//Анісімов В.Ю., Гельмбольт В.О., Половко Н.П.; u 201803767, заявл. 06.04.2018; опубл. 10.08.2018, Бюл. № 15.
 3. Пат. на корисну модель № 117522, Україна МПК51, C08B 37/06. Спосіб одержання пектинів плодів глоду. / Сидора Н.В., Комісаренко А.М., Ковальова А.М., Вишневська Л.І., Половко Н.П. Патентовласник: НФаУ – №  u201700989; завял. 03.02.2017; опубл. 26.06.2017. – № 12 – 5 с.
 4. Пат. на корисну модель № 119311. Україна, МПК51 (2017.01), A61К 9/00, A61K 31/045 (2006.01), A61P 27/02 (2006.01). Лікувально-косметичний гель для місцевого застосування при андрогенній алопеції / Федоровська М.І.., Половко Н.П., Чупрій І.К.; заявник і патентовласник Федоровська М.І., Половко Н.П., Чупрій І.К – № u 201701714; заявл. 23.03.2017; опубл. 25.09.2017. – Бюл. № 23. – 7 с.
 5. Пат. на корисну модель № 92219 Україна, МПК 2014 А 61К 9/06 Засіб для лікування дерматологічних захворювань з метронідазолом / Половко Н.П., Колєснікова В.Є Ковальова Т.М. – № u 201300514; заявл. 06.02.2014; опубл. 11.08.2014, Бюл. № 15.
 6. Пат. на корисну модель 119309,Україна МПК51 (2017.01), A61К 8/02, A61K 31/00 (2006.01), A61P 17/00 (2006.01). Крем-маска для лікувально-профілактичного застосування при андрогенній алопеції / Федоровська М.І.., Половко Н.П.; заявник і патентовласник Федоровська М.І.., Половко Н.П. – № u 201701710; заявл. 23.03.2017; опубл. 25.09.2017. – № 23. – 8 с.
 7. Пат. на корисну модель № 117475, Україна МПК51, A61K 36/734(2006.01), A61P 37/02 (2006.01). Застосування пектину плодів глоду як засобу імуномоделюючої дії /Сидора Н.В.,  Ковальова А.М., Вишневська Л.І., Половко Н.П.,  Комісаренко А.М., Кашпур Н.В. Патентовласник НФаУ– № u 201600722; заявл. 26.01.2017; опубл. 26.06.2017– № 19. – 8 с.
 8. Пат. на корисну модель № u 103042 України. Гель комбінованого складу для лікування та профілактики ускладнень при гіпоестрогенових станах у гінекології / Л. І. Вишневська, Г. В. Зайченко, Н. П. Половко, М. Л. Бавикіна, В. А. Мегалінський, О. С. Сініцина, Д. В. Литкин – № u 2015 06470; заявл. 30.06.2015; опубл. 25.11.2015, Бюл. № 5.
 9. Пат. № 105095 України на корисну модель. МКП (2016.01) А61К 8/00, А61К 36/28 (2006.01), А61К 36/886 (2006.01), А61К 131/00, А61Р 17/00, А61Р 29/00, А61Р 39/00, B01F 17/08 (2006.01). Лікувально-профілактичний та косметичний засіб у формі крему протизапальної дії / Горлачова В. І., Вишневська Л. І., Половко Н. П. – № u 2015 06665; заявл. 06.07.2015 р.; опубл. 10.03.2016, Бюл. 5.
 10. Патент на корисну модель № 107815 Україна, МПК51 (2016.01) А61К 6/00, А61К 9/00 Лікарський засіб у формі гелю для профілактики стоматологічних захворювань / Анісімов В.Ю., Гельмбольдт В. В. , Половко Н.П., Левіцький А. П. – № u 2015 12111; заявл. 07.12.2015; опубл. 24.06.2016. – Бюл. № 12. – 6 с.
 11. Патент на корисну модель № 113942 Україна. МПК (2016.01) А61К 8/00, A61Q 19/00 Косметична сапропелева маска / Сердюк І.О., Струс О.Є., Половко Н.П. – № u 2016 07573; заявл. 11.07.2016; опубл. 27.02.2017. – Бюл. № – 6 с.
 12. Патент на корисну модель №1 15179 Україна. МПК (2017.01) А61К 8/00, А61К 8/92, А61К 8/97, А61Р 17/14 Косметичний засіб для корекції андрогенної алопеції» / Федоровська М.І., Ярема І.О., Половко Н.П. – № u 2016 09566; заявл. 16.09.2016; опубл. 10.04.2017. – Бюл. № 7 – 4 с.
 13. Патент на винахід № 112620 Україна МПК А 61 К 6/00, А 61 К 9/00, А 61 К 31/44, А61 К 33/16 Лікарський засіб у формі гелю для профілактики стоматологічних захворювань / Анісімов В.Ю., Гельмбольдт В.О., Половко Н.П., Левицький А.П.; заявники і патентовласники Анісімов В.Ю., Гельмбольдт В.О., Половко Н.П., Левицький А.П.. – № a 2015 12112; заявл. 07.12.2015; опубл. 26.09.2016, Бюл. № 7
 14. Патент на винахід № 113942 Україна. МПК (2016.01) А61К 8/00, A61Q 19/00 Косметична сапропелева маска / Сердюк І.О., Струс О.Є., Половко Н.П. – № u 2016 07573; заявл. 11.07.2016; опубл. 27.02.2017. – Бюл. № – 6 с.
 15. Патент на винахід Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н.В., Ковальова А.М., Вишневська Л.І., Половко Н.П., Комісаренко А.М.Очкур О.В.– № a 2016 11613; заявл. 17.11.2016.
 16. Патент на корисну модель 119310 Україна, МПК А61К 8/02, А61К 36/00, А61К 31/00, Лікувально-косметичний гель для місцевого застосування при телогеновій алопеції / Федоровська М.І., Половко Н.П., Чупрій І.К.; u 2017 01712, заявл. 23.02.2017; опубл. 25.09.2017, Бюл. №18.
 17. Патент на корисну модель № 107815 Україна, МПК51 (2016.01) А61К 6/00, А61К 9/00 Лікарський засіб у формі гелю для профілактики стоматологічних захворювань / Анісімов В.Ю., Гельмбольдт В. В. , Половко Н.П., Левіцький А. П. – № u 2015 12111; заявл. 07.12.2015; опубл. 24.06.2016. – Бюл. № 12. – 6 с.
 18. Патент на корисну модель Україна. Спосіб комплексної переробки плодів глоду для отримання засобу з імуностимулюючою дією / Сидора Н.В., Ковальова А.М., Вишневська Л.І., Половко Н.П., Комісаренко А.М.Очкур О.В..– № u  2016 11612; заявл. 17.11.2016.

Інформаційні листи

 1. Федоровська М.І. Технологія виготовлення гелю судиннорозширюючої та фолікулостимулюючої дії в умовах аптек / М.І. Федоровська, Н.П. Половко; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2018. – Вип. 7. – з проблеми «Фармація». – № 72-2018. – рішення ПК «Фармація» (протокол №103 від 25.10.2017 р.). – 3 с.
 2. Федоровська М.І. Технологія виготовлення в умовах аптек крем-маски з рослинними субстанціями, що призначена для застосування при андрогенній алопеції / М.І. Федоровська, Н.П. Половко; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2018. – Вип. 8. – з проблеми «Фармація». – № 73-2018. – рішення ПК «Фармація» (протокол №103 від 25.10.2017 р.). – 3 с.
 3. Ярема І.О. Технологія виготовлення комбінованого рослинного препарату «Флавостерол-емульгель» для місцевого лікування андрогенної алопеції в умовах аптек / І.О. Ярема, М.І. Федоровська, Н.П. Половко; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – К., 2018. – Вип. 9. – з проблеми «Фармація». – № 74-2018. – рішення ПК «Фармація» (протокол №103 від 25.10.2017 р.). – 3 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 1. Половко Н.П. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67042. Фармакотерапія алопеції. Екстемпоральні прописи. Фітопрепарати. Методичні рекомендації / Половко Н.П., Федоровська М.І., Ярема І.О.// дата реєстрації 08.2016.
 2. Вишневская Л. И., Половко Н. П. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68014. Руководство к учебным занятиям по аптечной технологии лекарств : учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Вишневская, Н. П. Половко// дата реєстрації 02.2017.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 77029 «Навчальний посібник «Практические занятия в аптеке по технологи лекарств» / Н.П. Половко, Л. І. Вишневська, Т.М. Ковальова. – Дата реєстрації 20.02.2018 р.

Читає курс: аптечна технологія ліків; біофармація

 

 

Print Friendly, PDF & Email