Попов Сергій Борисович

Попов Сергій БорисовичПопов Сергій Борисович – доктор медичних наук, професор кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації

Адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 27

Тел. (057) 706-20-79

 

Попов Сергій Борисович      Попов Сергій Борисович           Попов Сергій Борисович

С.Б. Попов народився 27 січня 1960 року в с. Високопілля Олександрівського району, Донецької області. В 1983 році закінчив Харківський медичний інститут. Під час навчання працював медичним братом в Харківському науково-дослідному інституті загальної і невідкладної хірургії (1981-1983 рр.). З 1984 по 1987 рік – лікар-терапевт відділення швидкої медичної допомоги Балаклійської Центральної районної лікарні Харківської області. В НФаУ працює з 1988 року на посадах: асистента, доцента (з 1990 р.) кафедри фізіології і патології, професора кафедри клінічної фармакології з фармацевтичної опікою (з 1993 р.). Займав посаду проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) з 2008 до 2018 р. Кандидатську дисертацію на тему «Хронобиологические аспекты действия ортофена» захистив в 1989 році під керівництвом проф. А.І. Березнякової. Дисертацію на тему «Производные 4-ацетилсукцинаниловой кислоты – регуляторы свертывающей системы крови» захистив в 1992 році. Вчене звання професора С.Б. Попову присвоєне в 2001 році.

Нагороджений Почесною грамотою Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, переможець Обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі іменна» в номінації «Викладач професіонально-орієнтувальних дисциплін»; Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України (2001 р., 2003 р.). В 2012 році нагороджений пам’ятною медаллю «За досягнення в області міжнародної освіти» ІІ ступеня та Грамотою Державної служби лікарських засобів в 2013 році.

З 2008 по 2018 рр. працював проректором з науково-педагогічної роботи (міжнародних зв’язків) Національного фармацевтичного університету. В рамках посадових обов’язків з метою встановлення освітніх, наукових та культурних зв’язків з закордонними ВНЗ-партнерами регулярно виїзжав за кордон, зокрема в Польщу, Чехію, Німеччину, Болгарію, Ліван, Марокко, Туніс, Іорданію, Камерун, Італію та ін. За час роботи проф. Попова С.Б. на посаді проректора з НПР (міжнародних зв’язків) контингент студентів-іноземних громадян – збільшився вдвічі та перевищив 1600 осіб. По грантовим програмам у сфері клінічних випробувнь виїздив до Великої Британії, США, Німеччини, Чехії.

Громадська діяльність:

 1. Відповідальний за лікувально-діагностичну роботу кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації.
 2. Член Фармакотерапевтичної комісії ННМК «Університетська клініка» ХНМУ.

Наукова школа. Під керівництвом проф. С.Б. Попова захищено шість кандидатських дисертацій, які наведено нижче:

 1. Паскевич О.І. «Пошук та фармакологічне вивчення похідних 4 –ацетилсукцинанілової кислоти, які виявляють гемостатичну дію», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (14.03.07 – фармакологія) (1996 р.).
 2. Готовкіна В.В. «Фармакологічне вивчення протизапальних властивостей похідних 6-аміногексанової кислоти», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія) (2001 р.).
 3. Березнякова Н.Л. «Пошук і фармакологічне вивчення похідних пропіонової кислоти, які проявляють протиревматичну дію», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.00.25 – фармакологія, клінічна фармакологія) (2002 р.).
 4. Отрішко І.А. «Експериментальне обґрунтування застосування комбінації глюкозаміну гідрохлориду та диклофенаку натрію при остеоартрозі», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.03.05 – фармакологія) (2005 р.).
 5. Зупанець К.О. «Експериментальне обґрунтування комбінованого застосування похідних глюкозаміну з кверцетином при різних варіантах перебігу остеоартриту», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.03.05 – фармакологія) (2011 р.).
 6. Березняков А.В. «Фармакологічне дослідження нової комбінованої мазі “Глітацид” на основі сухого екстракту солодки», дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук (14.03.05 – фармакологія) (2012 р.).

С.Б. Попов є автором та співавтором більше 450 наукових праць.

Підручники та довідники:

 1. Клиническая фармация: базовый учебник для студ. высшего фармацевтического учебного заведения (фармацевтических факультетов) IV уровня аккредитации / И. А. Зупанец, В. П. Черных, И. Г. Купновицкая и др.; под. ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, И.Г. Купновицкой. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2015. – 1056 с.
 2. Клінічні дослідження. Терміни та визначення : довідник / за заг. ред. В.М. Коваленка, І.А. Зупанця. – Харків : Золоті сторінки, 2016. – 340 с.
 3. Rx-index – довідник еквівалентності лікарських засобів / І.А. Зупанець, В.П. Черних, Є.П. Прудкий, О.О. Тарасенко, Г.В. Зайченко, К.Л. Косяченко, Н.П. Безугла, С.Б. Попов, О.С. Чабан, С.А. Савич, М.А. Цховребашвілі; [за ред. І.А. Зупанця та В.П. Черниха]. – Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 848 с.
 4. Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів: спеціалізоване медичне видання для фахівців / за загальн. редакцією І.А. Зупанця, В.П. Черниха. . – 2-ге вид. К.: Фармацевт Практик, 2017. – 848 с.
 5. Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів. . Спеціалізоване медичне видання для фахівців / за ред. І.А. Зупанця, В.П. Черниха З-тє вид. доп. та перероб. – Київ: Фармацевт практик, 2019. – 832 с.

Навчальні посібники:

 1. Fundamentals of clinical medicine: symptoms and syndromes in pharmacy practice Зупанець І.А., Попов С.Б., Рудик Ю.С. та ін. Х.: Золоті сторінки, 2012. – 94 с. Навчальний посібник затверджений МОН України (лист №1/11-11567 від 08.12.2011 р.).
 2. Фармацевтична опіка: практичний посібник / І.А. Зупанець, В.П. Черних, С.Б. Попов та ін.; [за ред. І. А. Зупанця та В. П. Черниха]. – Київ: Фармацевт Практик, 2016. – 208 с.
 3. Фармацевтична опіка: практичний посібник / І. Зупанець, В. Черних, С. Попов та ін. ; за ред. І. Зупанця та В. Черниха. – Київ : Фармацевт Практик, 2017. – 224 с.
 4. Симптоми та синдроми в практичній фармації: принципи терапії: навчальний посібник / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін . – Харків : Золоті сторінки, 2018. – 116 с.
 5. Фармацевтична опіка: практичний посібник / І. Зупанець, В. Черних, С. Попов та ін. ; за ред. І. Зупанця та В. Черниха. – Київ : Фармацевт Практик, 2018. – 232 c.

Методичні рекомендації:

 1. Фармацевтична опіка: основні поняття та дефініції: метод.рек. для аудит. роботи студентів / С.Б. Попов, І.М. Риженко, В.В. Пропіснова; за ред. І.А. Зупанця . Х.: НФаУ, 2018.-24с.
 2. Introduction in Clinical Pharmacy: Adverse Drug Reactions: method.recommend. for in-class work of students / I.A. Zupanets; translated by O.S. Popov. – Kharkiv: NUPh, 2018.- 32p.

Членство у фахових асоціаціях:

 1. Член Всеукраїнської громадської організації „Асоціація Фармакологів України”.
 2. С.Б. Попов має індивідуальне членство в Європейській асоціації клінічних фармацевтів.

Дисциплини, які викладає доктор наук.

Відповідно до педагогічного навантаження Попов С.Б. читає лекції, проводить практичні, семінарські заняття та консультації з дисциплін: «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Основи клінічної медицини», «Пропедевтика педіатрії», «Клінічна фармакологія» та «Фармацевтична опіка» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фармація», «Клінічна фармація», «Лабораторна діагностика», а також для іноземних громадян.

Print Friendly, PDF & Email